Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Muhasebe nedir, muhasebe nasıl tutulur?

Günümüzde muhasebe, finansal hizmetler ve teknolojiyi birleştiren modern bir iş süreci olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte muhasebenin temeli ilk ticari ilişkilerin başladığı 15. yüzyıla dayanıyor. Ekonomik faaliyete düzen getirmeyi sağlayan muhasebe para kazanmak, yatırım yapmak gibi olgusal kavramların temelini oluşturuyor. Bu yazımızda terminolojik olarak muhasebe nedir, nasıl tutulur sorularını yanıtlıyoruz. 

İşletmelerin sektörü ve ölçeği fark etmeksizin muhasebe kaydı tutma zorunluluğu bulunuyor. Muhasebe tutmak kanunların gerektirdiği bir işlem olmasının yanı sıra strateji belirlemek için yol gösterici oluyor. Dolayısıyla muhasebe birimi işletmelerin sürekliliği için kritik önem taşıyor.

Muhasebe nedir?

Muhasebe nedir sorusunu en basit haliyle finansal işlemlerinin kaydını tutma süreci olarak ifade edebiliriz. Elbette bu süreç bir dizi adımdan oluşuyor. Bu nedenle muhasebe için sistemli bilgiler bütünü ifadesini de kullanabiliriz. Finansal hareketleri bölümlere ayıran, raporlayan ve analiz yapan bu sistem bir işletmenin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. İşletmenin sorunsuz işlemesi finansal kayıtların güncel tutulmasını gerektiriyor. Bu nedenle genel borçlar, vergi borçları, hesaplar ve finansal belgelerin takibi muhasebe birimleri tarafından hassasiyetle yürütülüyor.

Şirketin mali durumu hakkında bilgi edinmeye olanak tanıyan muhasebe kaydetme, sınıflandırma, raporlama ve analitik, yorum adımlarından oluşuyor. Yevmiye defteri ve defter-i kebir kayıtlarının yapılmasının ardından bilanço ve gelir analizi yapılıyor. Ortaklıklar ve kredilerin analizi işletmenin finansal durumunu ortaya koyuyor.

Muhasebe çeşitleri

İşletmenin tüm finansal kayıtlarının ve evraklarının kayıt altına alındığı ve raporlamanın yapıldığı muhasebe genel muhasebe olarak adlandırılıyor. Muhasebe çeşitleri maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi ve ihtisas muhasebesi şeklinde üç grupta karşımıza çıkıyor. Maliyet muhasebesi üretim işletmelerinde birim ve toplam maliyetleri hesaplarken, yönetim muhasebesi işletmenin kararlarını vermesini sağlıyor. Şirketler muhasebesi, inşaat muhasebesi, banka muhasebesi ve muhasebe denetimi, ihtisas muhasebesi kapsamına giriyor. Muhasebe çeşidi ne olursa olsun sağlıklı ilerlemeyen bir sistem sağlıklı alınamayan karar anlamına geliyor. Bütçe oluşturamayan, finansal raporlar hazırlayamayan işletmeler yönetim politikası oluşturamayıp çalışmalardan verim elde edemiyor.

Muhasebe programları

Muhasebe programları 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konan tek düzen hesap planına uygun olarak çalışıyor ve veri girişi ve hesaplama işini kolaylaştırıyor. Tüm mali işlemlerinin takibinin yapıldığı muhasebe programları her ölçekten ve her sektörden işletmelerin iş süreçlerini tek merkezden yönetmesine olanak tanıyor.

Logo muhasebe programları

Logo GO 3Logo GO WingsLogo Netsis 3 Entegre ve Logo Netsis Wings Entegre ile ön muhasebe programları Logo İşbaşı ve Logo Start 3ten oluşan Logo muhasebe programları raporlama ve ticari işlemlerin hukuki ve ticari standartlara uygun hazırlanabilmesine olanak tanıyor. Logo İşbaşı web üzerinden ve mobil cihazlardan erişime olanak tanıyor ve tüm ön muhasebe işlemlerinin saniyeler içinde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Logo Start 3, stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, ödeme ve tahsilat takibi, banka ve müşteri bilgilerinin yönetimi gibi tüm ihtiyaçların tek noktadan yönetilmesine olanak tanıyor.

Hızlı, sade, pratik ve kişiselleştirilebilen arayüzüyle desteklenen Logo GO 3, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerinde zaman tasarrufu elde etmeyi sağlıyor. Logo Netsis 3 Entegre de yenilikçi teknolojisi sayesinde iş süreçlerinde uçtan uca yönetimi mümkün kılarak KOBİ’lerin dijitalleşmesinde yardımcı oluyor. Logo GO Wings ve Logo Netsis Wings Entegre çözümü ise süreçlerin zaman ve mekân bağımsız olarak istenilen yerden yönetilmesini sağlıyor.