Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Para Politikası ve Para Politikası Kurulu Nedir, Görevleri Nelerdir?

Bir ülke ekonomisinin yönetiminden sorumlu kuruluşlar, enflasyon, gelir dağılımı, istihdam ve büyüme gibi konularda belirlenen hedeflere ulaşmak için farklı politikalar uygular. İktisat politikası olarak adlandırılan bu uygulamalar, para politikası ve maliye politikası olarak sınıflandırılır. Bu yazımızda para politikası nedir, para politikası kurulu nedir ve görevleri nelerdir sorularına cevaplar veriyoruz.

Para politikası nedir?

Maliye politikası; kamu giderleri, vergiler, borçlanma ve bütçe politikası gibi konularla ilgilidir. Para politikası ise; bir merkez bankasının ekonomideki paranın miktarını ve fiyatını belirlemeye yönelik uygulamalarıdır. Günümüzde birçok merkez bankası para politikalarını fiyat istikrarına ulaşmak için kullanır.

Para politikasına yön verirken genellikle kısa vadeli faiz oranları kullanılır. Kısa vadeli faiz oranı, merkez bankalarının finansal kuruluşlarla işlemlerinde kullandığı faiz oranıdır. Faiz oranında yapılan bir değişiklik, bankaların ve diğer finansal kuruluşların kendi müşterileri için belirledikleri faiz oranlarını, varlık fiyatlarını, döviz kurlarını ve beklentileri etkiler.

Böylece ekonominin gidişatı, yani ekonomik aktivite ve fiyatlar genel seviyesi üzerinde etkili olur. Ülkemizde para politikasını belirleme yetkisine ve sorumluluğuna sahip tek kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dır. Merkez bankası para politikasını fiyat istikrarına ulaşmak amacıyla kullanır.

Para Politikası Kurulu nedir ve görevleri nelerdir?

En kısa ve genel tanımıyla Para Politikası Kurulu, para ve kur politikası kararlarının alındığı organdır. Para ve kur politikası kararları (PPK) tarafından alınır. Kurul 7 üyeden oluşur: Merkez Bankası Başkanı, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilen bir üye ve Başkan’ın önerisi üzerine müşterek kararla atanan bir üye.

Para Politikası Kurulu’nun görevlerine bakacak olursak: Öncelikle para politikası ilke ve stratejisini belirlemek. Hükümetle birlikte enflasyon hedefini belirlemek. Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda hükümeti ve kamuoyunu bilgilendirmek. Hükümetle birlikte TL’nin iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemleri almak ve kur rejimini belirlemek.

PPK toplantıları Önceden ilan edilen takvime göre yılda 8 kez düzenlenir. Karar, toplantının yapıldığı gün saat 14:00’te yayımlanır. Toplantı özeti toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde yayımlanır. Kararlar orta vadeli bir bakış açısı ile geniş bir bilgi seti kullanılarak alınır.