Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Şirket Unvanı Nasıl Seçilir, Nelere Dikkat Etmek Gerekir

Şirket kurulum aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, şirket unvanı belirlemektir. Ticaret unvanı seçerken şahıslara ait işletmelere ve şirketlere göre dikkat edilmesi gereken farklı hususlar bulunuyor. Bu yazımızda, şirket türlerine göre unvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri işledik.

Logo Blog’da şirket kurma konusunda pek çok makaleye yer verdik ve önümüzdeki dönemde bu konuya eğilmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte, şirket kurulumunda büyük önem taşıyan bazı hususlara özellikle dikkat çekmek istiyoruz.

Bunlardan biri olan ticaret unvanı veya ticaret unvanı konusunu bu yazımızda işliyoruz. Bildiğiniz gibi unvanın hem resmi önemi, hem de ticaret hayatı içinde prestij anlamında önemli bulunuyor. Türlerine göre şirket unvanı seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri maddeler halinde sıralayalım: 

Türüne göre şirket unvanı seçimi

  • Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kullanması mecburi. Buna ilaveten tacirin, işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç, istediği ekleri de unvanında kullanması mümkün. Özellikle gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapmaları yasak.
  • Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadını, şirketi ve şirket nevini gösterecek bir ibareden oluşması gerekiyor. 
  • Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadıyla, şirketi ve türünü gösterecek bir ibareden oluşması şartı bulunuyor. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmış durumda.
  • Limited, anonim ve kooperatif şirketler, unvanlarında faaliyet konularını göstermek zorunda. Buna ilaveten tacirin işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç istediği ekleri de unvanında kullanması mümkün. Ayrıca bu şirketlerin ticaret unvanlarında; “Limited Şirket”, “Anonim Şirket” ve “Kooperatif” kelimelerinin bulunması şart. Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değil.

Şirket unvanı seçiminde diğer önemli hususlar

  • Bir işletme, şubesi de ticaret unvanını seçerken kendi merkezinin ticaret unvanını kullanmak ve şube unvanının sonuna şube olduğunu belirtmek mecburiyetinde. Bu unvana şube ile ilgili ilavelerin yapılması da mümkün.
  • Seçmeyi düşündüğünüz ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’nün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” bölümüne giriş yaparak, Birliğimiz ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret unvanı veritabanları üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
  • Gerçek kişiler kayıtlı oldukları Ticaret Sicili Memurlukları’nın faaliyet alanı içerisinde bulunan başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısını seçmeleri mümkün değil. 
  • Şirketlerin ülkemizde faaliyet gösteren başka bir şirketin unvanının aynısını kullanmaları mümkün değil. Şirketler için seçilen unvanın başka bir şirket tarafından kullanılan bir unvandan farklı olabilmesi için unvanın çekirdek bölümünden sonra gelen sektör bazındaki iki kelimenin farklı belirlenmesi gerekiyor.