Genel

Avrupa Birliği fonlarından nasıl yararlanılır?

Ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen 28 ülkeden oluşan AB’de çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve ilgili alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli Birlik Programları düzenleniyor. Avrupa Birliği fonları da bu programlarda belirtilen ilgili bölümleri kapsayacak bir şekilde AB’ye üye olan ülkeler ile aday olan ülkelerin arasında birlik oluşturmak için uygulanan faaliyetlerin tamamını ifade ediyor.

Avrupa Birliği aday ülke Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye’nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma kapsamında aday ülke sıfatı ile programlara katılabiliyor. Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun onayı ile yürürlüğe alınan ve programlara yönelik ihaleyi yayınlayan Komisyon Genel Müdürlüğü tarafınca yönetilen AB programlarına işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları başvurabiliyor. AB programları ülkeler arası işbirliği geliştirmek amacıyla başvuruların genelinde farklı ülkelere ait ortakların bulundurulmasını şart koşuyor.

AB programları nedir?

Avrupa Birliği fonları genç girişimcilere ve KOBİ’lere yatırım fırsatı sunuyor. İnovatif projelerin Türkiye tarafından hayata geçirilebilmesi için genç girişimciler ve KOBİ’lerin AB fonlarından yoğun bir şekilde yararlanması önem taşıyor.

AB hibe fonlarından kimler faydalanabiliyor?

Yerel yönetimler, kar amacına gitmeyen kurum ve kuruluşlar AB hibe projeleri için destek talep edilen faaliyetlerde bölgesel program çerçevesinde il sınırları kapsamında yürütülmesi şartıyla AB fonlarına başvuruda bulunabiliyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler gelir artırıcı niteliği taşımayan faaliyetleri için hibe desteğine başvurabiliyor. KOBİ’ler, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve eğitim kurumları, – dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar, ticaret, sanayi, ziraat ve meslek oda kuruluşları, – yerel yönetimler( muhtarlıklar, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, belediye) AB hibe fonlarından yararlanabiliyor.

Avrupa Birliği fonları için başvuracaklara öneriler

Türkiye’nin aday ülkelere açık olan Birlik Programlarına katılım prosedürüne göre kuruluşun niyet beyan etmesinin ardından katılım AB Bakanlığı tarafından koordine ediliyor. Programa katılıma ilişkin gereken altyapının oluşturulmasının ardından Türkiye ve Avrupa Birliği arasında katılımın resmi belgesi niteliği taşıyan Katılım Anlaşması imzalanıyor. Katılım Bakanlar Kurulu Kararınca onaylanıp Resmi Gazete’ de yayımlandığında süreç başlıyor.

Avrupa Birliği fonları için başvuracak genç girişimciler ve KOBİ’lerin projeyi en iyi şekilde tamamlayabilmek için ekip çalışmasıyla hareket etmesi, proje konu olan fikri teknolojik ve teknik detaylarıyla iletebilmesi, ekibi oluşturan kişilerin program hakkında projeyi yazacak sorumlu kişiler kadar bilgili olması önem taşıyor. Proje fikrinin inovatif değerlere sahip yenilikçi bir fikir olması, patent başvurusunun yapılması ve fikrin pazarda yaratabileceği olumlu değişimi ve hangi ihtiyacı nasıl karşılayacağının net ve anlaşılır bir üslupla anlatılması fonlardan yararlanabilmede etkili oluyor.

 
13.08.2020
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.