Muhasebee-Çözümler

e-İrsaliye düzenleme hakkında dikkat etmeniz gereken 5 şey

Bir elektronik belge olarak e-İrsaliye, kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki nitelikleri taşıyor. Birçok mükellef 1 Ocak 2020 itibariyle e-irsaliye kullanmaya başladı. Mükelleflerin e-irsaliye’de dikkat etmesi gereken birtakım kriterler bulunuyor. İşte, e-İrsaliye düzenleme konusunda dikkat etmeniz gerekenler.

e-İrsaliye; mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacına yönelik olarak 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi”nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlayan bir uygulama. Bu yazımızda e-İrsaliye düzenleme konusunda bilmeniz gerekenleri paylaşıyoruz.

e-Fatura ve İrsaliye

e-İrsaliye ’ye geçiş yapmamış kullanıcılara sevk irsaliyesini kâğıt olarak düzenlemeniz gerekiyor. e-Fatura ve e-Arşiv fatura bazı koşulların yerine getirilmiş olmasıyla birlikte irsaliye yerine geçebiliyor. e-Fatura, sevk anında düzenlendiğinde irsaliye yerine geçebiliyor. e-Fatura ve e-Arşiv faturanın irsaliye yerine geçebilmesi için kağıt çıktının alınması ve kağıt çıktıda satıcı veya yetkilinin imzasının bulunması irsaliye yerine geçer ibaresinin bulunması gerekiyor.

e-İrsaliye’nin kağıt çıktı olarak alınması gerekiyor

Fiili sevkiyat sırasında e-İrsaliye’nin kâğıt çıktısının bulundurulması gerekiyor. Talep halinde elektronik ortamdaki hali veya karekod bulunan matbu halinin gösterilmesi gerekiyor. e-İrsaliye çıktısında kaşe veya imza bulunması zorunlu değil. Bu noktada önemli bir detaya dikkat etmelisiniz. e-Fatura ve e-Arşiv fatura düzenlenen satış için ”irsaliyeli kâğıt faturalar” irsaliye yerine düzenlenemez.

e-İrsaliye’de bulunması zorunlu bilgiler

e-İrsaliye düzenleme sırasında, irsaliyeyi düzenleyen şirketin ad-soyad bilgileri, adresi, unvanı, vergi dairesi, hesap numarası, düzenleme tarihi ve belge numarası; alıcının ad-soyad bilgileri, adresi, unvanı, vergi dairesi, hesap numarası; taşınan malın türü ve miktarı, fiili sevk tarihi, saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı bilgilerinin bulunması gerekiyor. e-İrsaliye’de fiyat bilgisi bulunması gerekmiyor.

e-İrsaliye yanıt koşulları

Gelen e-İrsaliye’yi kabul etme hakkınız olduğu gibi reddetme veya kısmi olarak kabul etme hakkınız da bulunuyor; fakat her irsaliye için tek bir yanıt verme hakkınız bulunuyor. 7 gün içinde yanıt verdiğiniz irsaliyeler otomatik kabul ediliyor. Kısmi kabul gerçekleştirirken “kabul edilmeyen miktar”, “eksik miktar” veya “fazla miktar” belirtmelisiniz. Geri gönderilmesi planlanan ürünler için yeni irsaliye düzenlenmesi gerekiyor. e-İrsaliye’yi reddedebilmek için mal sevkiyatının başlamamış olması gerekiyor. e-İrsaliye, yalnızca alıcı tarafından iptal edilebiliyor. Malın sevkiyatı başlamadan önce düzenlenmiş e-İrsaliye’de yanlışlık olduğunun tespiti halinde irsaliyeye ret vermesi için karşı tarafa talepte bulunmak gerekiyor.

01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorunda olanlar

Temmuz ayında e-İrsaliyeuygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler şunlar:

  • 2018 brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olanlar
  • Şeker imalatçıları
  • Gübre takip sistemi kaydı bulunanlar
  • Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu işletmelerin çalıştığı maden üretim faaliyetinde bulunan şirketler
  • E-Fatura uygulamasına geçiş yapmış demir çelik üreticileri
  • EPDK’dan lisanslı ÖTV (I) sayılı listedeki ürünlerin (Petrol ve türevleri) ve ÖTV (III) sayılı listedeki ürünlerin (Alkollü ve alkolsüz içecekler) imal, ithal ve teslimini yapan şirketler

İki taraf da e-İrsaliye mükellefi ise düzenlenebilen e-İrsaliye’de e-Fatura’nın tarihi ve belge numarasına yer verilmesi ve sevk öncesi kesilen e-fatura’da daha sonra sevk edileceğinin belirtilmesi gerekiyor. Geçmiş tarihli e-İrsaliye düzenleme yapılamaz.

05.05.2020
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.