GenelTeşvik Destek

İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti yürürlüğe girdi

İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar neticesinde, sanayi sicil belgesi sahibi olan işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılardan döviz alımlarında binde 1’lik kambiyo vergisi alınmayacak.

Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılar, döviz alımlarında kambiyo vergisi ödemekle yükümlü olmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, sanayi sicil belgesini haiz işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak. Söz konusu düzenleme kararın yayımını takip eden gün yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlemenin duyurusunu dün katılmış olduğu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde yapmıştı. Sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getirdiklerini belirten Erdoğan, “Bir başka ifadeyle artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin, ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz.” sözlerini kullanmıştı.

Kambiyo nedir?

Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemi olan kambiyo, para alım ve satım işlemlerini kapsar. Kambiyo senedi  ise kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yapılmış olan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir. Kambiyo, yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş olduğu gibi İktisat literatüründe “döviz” ve “ efektif” anlamlarında da kullanılmaktadır.

Kambiyo senedi çeşitleri nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre kambiyo senedi olarak düzenlenen senetler, poliçe, bono (Kanunda bazen emre muharrer senet olarak da geçer) ve çektir. Çek,  Türkiye Ticaret Kanunu’nun 730. maddesi gereğince poliçeye atıfta bulunmuş olup, diğer özel durumlar için ise özel hükümler içermektedir. Çekle ilgili olarak çek kanunu da mevcuttur.

Kambiyo senetlerinin nitelikleri nasıldır?

Kambiyo senetlerinin nitelikleri şöyle belirlenmiştir:

  • Senetlerde mahfuz olan hak, senet ile birlikte doğar, senedin imzalanmasından önce yoktur.
  • Kanunen emre yazılı senetler olan kambiyo, kamu güvenliğini haiz senetlerdir.
  • Kambiyo senetleri şekil şartlarına tâbidirler.
  • Devir, ödeme, üzerlerine imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklarını kullanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar, senetlere bağlı alacakların takibi, zaman aşımı bakımından özel kurallara tâbidir. 
  • Kambiyo senetleri ile ilgili olarak kanuni veya kazai atıfet mehilleri geçersizdir.
19.06.2019
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.