facebook

Logo İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Birimi tüm süreçlerinde dijitalleşmeyi sağlayarak Türkiye’de ilk kez “ISO 15504 Level 5 Spice Organizasyonel Olgunluk” Sertifikası Aldı

Türkiye’de ilk kez ana işi teknoloji olmayan bir birime verilen ISO 15504 Level 5 Spice Organizasyonel Olgunluk Belgesi’ni Logo Yazılım İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm birimi LAPIS sistemi ile aldı. Teknoloji birimlerinin kullandığı LAPIS, Logo İK süreçlerine uyarlanarak uçtan uca dijitalleşme, çevik çalışma modeline geçiş, İK çıktılarının ölçümlenmesi ve verimlilik artışı sağlandı. Logo’nun 2008 yılında yalın üretim felsefesi ve çevik metodolojileri baz alarak geliştirdiği Logo Agile Process Improvement System (LAPIS), uzun yıllardır ürün geliştirme birimleri tarafından kullanılıyor. Ürün geliştirme süreçleri için kullanılan LAPIS, şirkette farklı departmanlarda kullanılmak üzere aynı prensipleri taşıyarak ana işi teknoloji olmayan (non-IT) ekipler için uyarlandı. LAPIS ile kurgulanan süreçle; belirsiz, karmaşık ve değişken olan zaman yönetimi, şeffaflık, adaptasyon ve sürekli iyileşme gibi parametreler, temel prensipler ile daha belirgin, sade ve planlamaya uygun hale getiriliyor. Prensiplerin süreçteki kurallar ve araçlar ile desteklenmesi, planlamayı yapan ekiplerin hem ortak hareket etmesini hem de süreci oluşturmak yerine halihazırdaki framework üzerinde iyileşme fikirleri sunabilmesini sağlıyor. Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Başkanı Hande Yalgınkonuyla ilgili şöyle konuştu “Dijital dönüşüm özellikle İK’da en önemli odak alanlarımızdan birisi. Pandemi süreciyle beraber pek çok şirket uzaktan çalışmaya geçti. Biz de 2019 yılında hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm hamlemizle, Dijital Dönüşüm parametrelerimizi 4 bacaklı (Dijital düşünce yapısı, Bilgi, Çeviklik ve Süreçler) bir model üzerine oturttuk. Logo Yazılım olarak yeteneklerimizi bu çerçeve ile paralel bünyemize katmak ve yetiştirmek bizim öncelikli amacımız. Logo olarak dışarıda da dijital dönüşüm rehberiyiz ama öncelikle içeriye odaklandık ve bu hamlemizle birlikte önce kendimizden başladık, İK süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirdik, sürecin olgunluğunu belirledik. Yazılım alanında faaliyet gösteren ve çevikliğin temel bir yetkinlik olarak tanımlandığı Logo Grup’ta çevik ve dijital öğrenme çalışmaları da kaçınılmaz olarak hız kazanmış durumda. Aldığımız sertifika ile birimimizde hayata geçirdiğimiz LAPIS ile ne kadar doğru bir adım attığımızı bir kez daha gördük ve çok mutluyuz. Yazılım ve teknoloji geliştiren şirketlerin iş birimleri tarafından alınan belgeyi Türkiye’de ilk kez İK birimi olarak alıyoruz. Dijital dönüşüm parametlerimizden olan çeviklik konusunda önemli bir yol aldık ve çalışmalarımıza yenilikçi bakış açımızla devam edeceğiz.” SPICE TS ISO IEC 15504 belgesi Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi ve Organizasyonel Olgunluk sertifikasıdır. SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır. Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekâmül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Model, belirli bir kuruluş yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz. Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler. ISO 15504 Spice Organizasyonel Olgunluk Belgesi, ilgili süreçlerin, “Süreç” ve “Yetenek” olarak iki boyutlu bir şekilde ele alınarak yapılan değerlendirilmesi modeline dayanır. Süreç boyutu, ilgili süreçlerin amacını, kapsamını, girdilerini ve çıktılarını, yetenek boyutu ise süreç niteliklerinin tanımlanmasını sağlar. Süreç nitelikleri Seviye 0 ile Seviye 5 arasında değerlendirilir.

  • Seviye 0 Tamamlanmamış
  • Seviye 1 Gerçekleştirilmiş
  • Seviye 2 Yönetilmiş
  • Seviye 3 Uygulanmış
  • Seviye 4 Tahmin Edilebilir
  • Seviye 5 İyileştirilmiş