facebook

Logo Yazılım, Ar-Ge yatırımlarıyla büyüyor

Türkiye’nin en değerli bilişim markası Logo Yazılım, Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan "Ar-Ge harcamalarına göre en büyük 250 şirket- 2019” listesinde, 15. sırada yer aldı Logo Yazılım 2019 yılında Ar-Ge harcamalarına 171.825.277 TL aktardı. Ayrıca, Ar-Ge merkezinde çalışan kadın personel sayısına göre “İlk 50” listesinde 334 kadın çalışan ile 4. sırada yer alan Logo Yazılım, 787 personel ile Ar-Ge merkezinde çalışan lisans ve lisans üstü eğitime sahip personel sayısında 7. sıraya Ar-Ge merkezinde alınan marka sayısına göre ise 18 marka ile 16. sıraya yerleşti. Hızla değişen, dönüşen ve yoğun bir rekabete sahne olan bilişim sektöründe sürdürülebilir bir başarıya Ar-Ge’ye verdikleri önem sayesinde ulaştıklarını belirtenLogo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncuşunları söyledi; “Ar-Ge çalışmalarında pusulamız dünya teknoloji trendlerine paralel ürünler geliştirirken en iyi kullanıcı deneyimine ve yüksek performansa ulaşmak. Teknolojiden kaliteye, analizden tasarıma tüm ürün geliştirme süreçlerini yenilikçi ve araştırmaya dayalı bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bizi Ar-Ge 250 araştırmasında ilk 15’e taşıyan ve Ar-Ge’ye en fazla pay ayıran şirket listesinin ilk sıralarında yer almamızı sağlayan da bu yaklaşımımız.” Logo Yazılım Ar-Ge bütçesini yönetirken üç “Görüş Ufuğu” yaklaşımı ile kısa, orta ve uzun vadeli iyileşme ve gelişme hedeflerinde eş zamanlı olarak ilerleme kaydediyor. Ufuk 1, içinde bulunulan yıl boyunca iyi bir performans göstermek için yapılan geliştirmeleri kapsıyor. Bunlar mevcut ürünlerde müşterilerden, iş ortaklarından ve şirket içinden gelen yönlendirmeler doğrultusunda gerekli görülen geliştirme ve iyileştirmeleri içeriyor. Ar-Ge bütçesi ve enerjisinin yüzde 60’ı Ufuk 1 doğrultusundaki çalışmalara aktarılıyor. Bu kapsamda 2019 yılında Ürün Geliştirme ekibi tarafından geliştirilen yeni özellik sayısı 3.949’a ulaştı. Logo Yazılım’ın orta ve uzun vadeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ise Ufuk 2 ve Ufuk 3 kapsamında ele alınıyor. Ar-Ge bütçesinin yüzde 30’luk bir kısmı Ufuk 2 projelerine aktarılıyor ve yeni ürünlerdeki geliştirmeleri ve 1,5 - 2 yıl içerisindeki sektörel ihtiyaçlara yönelik ürünleri içeriyor. Ufuk 3 ise dijital dönüşümün odağını oluşturan bulut, büyük veri, makine öğrenmesi gibi alanlardaki inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarından oluşuyor.