facebook

Logo Yazılım, KOBİ’lerle geleceği yazıyor.

Toplantı öncesinde yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Akın Sertcan, pek çok fırsatı barındıran dijital dönüşümün sürecinin işletmeler tarafından çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Bu süreçte, donanım yatırımına önem veren işletmelerin, son dönemlerde dönüşüm için yazılıma da önem vermeye başladıklarını ve geçtiğimiz sene Türkiye’deki şirketlerin dijital gündeminin ilk sırasında Endüstri 4.0 ve robotlaşmanın yer aldığını ifade eden Sertcan, “Bütünleşik bir yapısal dönüşümden söz ediyoruz. Dijitalleşme, otomasyon, uzman kadro, veri ve iletişim altyapısı, büyük veri saklama/işleme/analiz konuları, üretim süreçleri, e-süreçler, kurumlar arası entegrasyon konuları bu yapının temel parçaları. Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş, teknolojideki gelişmelere ayak uydurarak bir dönüşüm süreci yaşıyor. Ekonomimizin temel yapı taşlarından KOBİ’ler, alanlarında başarılı olmalarına rağmen, bazen dijitalleşme sürecinde zorlandıkları için birçok aksaklıkla karşılaşabiliyorlar. Logo Yazılım olarak bu süreçte onlara destek oluyoruz. Daha esnek ve verimli çalışmalarına ortam hazırlayan iş uygulamaları üretiyor, sahada yanlarında oluyor, verdiğimiz eğitimlerle bilgi birikimlerine katkıda bulunuyor sorunlarına özel çözümler getirmek için çabalıyoruz.” dedi. Sertcan, 2012 yılında iş ortaklarını ve üniversite, lise ve meslek yüksekokullarındaki öğrencilere yönelik eğitimler vermek ve bilişim sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmak hedefiyle Logo Akademi’yi kurduklarını ve içlerinde Dokuz Eylül, Dokuz Eylül M.Y.O, Yaşar Üniversitesi’nin de yer aldığı 39 üniversite, 64 meslek yüksekokulu ve 178 lisede Logo çözümlerinin anlatıldığı derslerin yapıldığını sözlerine ekledi. Logo Yazılım’ın gelecek planları hakkında da bilgiler aktaran Akın Sertcan, “Sektörün son yıllarda yakaladığı büyüme evresini devam ettireceğini düşünüyor, bu bağlamda büyüme hedeflerimizin de geçmiş yıllardaki başarılı performansımıza paralel olacağını öngörüyoruz. Yazılım, büyümeye paralel nitelikli iş gücü istihdamı oluşturan yüksek katma değerli bir sektör. Dolayısıyla Logo Yazılım ekosisteminde çalışan nitelikli eleman sayısının artacağını söyleyebiliriz. Türkiye’de yazılım sektörünün büyüme potansiyeli çok yüksek. Biz de, istikrarlı büyüme ve başarımızı, günün ve sektörün eğilimlerine hızla uyum sağlayan dinamik yapımıza borçluyuz ve bu sayede Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer alıyoruz.” diye sözlerini sürdürdü.