facebook

Logo Yazılım sürdürülebilirlik raporuyla bilişim sektörüne örnek oldu

Türkiye'nin halka arz edilen ilk bilişim şirketi olan ve geçen yıl BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olan Logo Yazılım, kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, 2017 Sürdürebilirlik Raporu’nu yayımladı. Logo’nun yatırımcı ve hissedarları başta olmak üzere, müşterileri, çalışanları, iş ortakları, sivil toplum kuruluşları, kamu ve üniversiteler gibi tüm paydaşlarının Logo Yazılım’ın faaliyetleri ve performansı hakkında şeffaf, doğrudan ve güncel bilgiye ulaşma ihtiyacı gözetilerek hazırlanan rapor, firmanın sürdürülebilirlik yolculuğunda gerçekleştirdiği çalışmaları, özellikle ürünlerinin müşterileri için yarattığı ekonomik ve çevresel etkileri ve gelecek hedeflerini içeriyor. Küresel standartlarda bir rapor İlk kez hazırlanan 2017 Logo Sürdürülebilirlik Raporu’nun, içerik, kapsam ve bağlayıcılık unsurlarının belirlenmesi, performans verilerinin hesaplanması ve açıklamaların şekillendirilmesinde, Küresel Raporlama Girişimi Standartları (GRI Standards) kullanıldı. Ayrıca Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun (SASB) Teknoloji ve İletişim Rehberi, NASDAQ OMX CRD Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi ve Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi kriterleri referans olarak alındı. “Sürdürülebilirlik artık kurumsal stratejimiz.” Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu,sektöre, gençlere, eğitime, çevreye, topluma ve geleceğe yapılan katkı ve yatırımlarını, hazırlanan sürdürülebilirlik raporuyla paydaşlarının bilgisine sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek,Girişimciler ve KOBİ’lerin küresel başarısı ve ülke ekonomisine katkıda bulunma misyonuyla 34 yıldır hizmet veren bir şirket olarak, sürdürülebilirliği kurumsal stratejimizin temel unsurlarından biri olarak belirledik ve sürdürülebilirlik yönetimine dair önceliklerimizi oluşturduk” dedi. Koyuncu, Logo’nun teknoloji ve Ar-Ge gücü dijital dönüşümdeki öncü rolü, müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyetine verdiği önem, çeşitlilik ve fırsat eşitliği ile topluma katkı sağlamayı öncelik olarak belirlediklerini söyleyerek, şu bilgileri verdi: “2012'den bu yana lise, meslek lisesi, üniversiteler ve iş ortaklarımıza yazılım eğitimi veren Logo Akademi, 2017'de toplam 2.206 kişiye eğitim verdi. Yaptığımız yenilikçi uygulamalar sayesinde 2017 yılında yaklaşık 21.000 kWh enerji tasarrufu sağlarken, su tüketimimizi azalttık. Ürünlerimizle müşterilerimizin etkin kaynak kullanımına katkı sağlıyor, operasyonel verimlilik ve çevre yönetimi konularında fayda sunuyoruz. Böylece iç ve dış paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir bir ekosistem yaratıyoruz.” Logo Sürdürülebilirlik Raporu 2017’dan öne çıkanlar:

  • Logo Türkiye operasyonlarında Ar-Ge harcamalarının toplam gelirler içindeki payı %32 olarak gerçekleşti ve 60 milyon TL’lik bir yatırım yapıldı.
  • Yalın üretim felsefesinden esinlenerek tasarlanan Logo Agile Process Improvement System-Logo Çevik Süreç Geliştirme Sistemi LAPİS sayesinde 2017 yılında 137 tane sürüm çıkarıldı ve ERP ürünleri için 1.371 yeni özellik geliştirildi.
  • 2012’deki kuruluşundan bu yana 4.000’e yakın kişiye eğitim veren Logo Akademi’nin 2.000’den fazla öğrencisi bilişim sektöründe çeşitli pozisyonlarda istihdam imkânı buldu. 2017’de Logo Akademi ile 2.206 kişi eğitim aldı.
  • Logo üst yönetimde görev alan kadın çalışan oranı %31 olurken, kadın çalışan oranı %40’a ulaştı.
  • Logo Gebze yerleşkesinde, kendi alanında bir ilk olarak, çatıya kurulu 20

kW kapasiteli güneş panelleriyle yenilenebilir enerji üretiliyor.

  • Güneş enerjisi destekli çalışabilen eviricilerle 780 ağacın dikimine eşdeğer (30 ton) CO2 salımı önlendi.
  • 7 kişinin yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu (21 MWh) yapıldı.
  • Elektrik ve elektronik atıkların geri dönüşümü yapılarak yılda 1.000 kg’ın üzerinde elektroniğin geri dönüşümü yapıldı.