facebook

Logo Yazılım Türkiye’de “ISO 15504 Level 5 SPICE Organizasyonel Olgunluk” Sertifikası alan tek şirket oldu

Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımları markası Logo Yazılım, “Süreç” ve “Yetenek” olarak iki boyutlu bir şekilde ele alınarak yapılan ISO 15504 SPICE Organizasyonel Olgunluk Sertifikası aldı. Sertifikanın süreç boyutu ilgili süreçlerin amacını, kapsamını, girdilerini ve çıktılarını, yetenek boyutu ise süreç niteliklerinin tanımlanmasını sağlıyor. Logo Group Chief Information Officer, CIO Uğur Nuri Sipahidijital dönüşüm alanında faaliyet gösteren Logo Yazılım’ın tüm birimleriyle TS ISO IEC 15504 SPICE Organi·zasyonel Olgunluk Seviye 5 Belgesi alan tek şirket olmasından mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “TS ISO IEC 15504 SPICE Organi·zasyonel Olgunluk Seviye 5 Belgesi, iş hedeflerine bağlı olarak süreç etkinliği ve verimlilik hedeflerinin oluşturularak, takip edilmesi ve buna bağlı olarak süreçlerin inovasyonunun ve optimizasyonunun garanti altına alındığını gösteriyor. Logo LAPIS metodolojisi ile tüm süreçlerinde sürekli iyileştirme felsefesini benimseyerek Türkiye’de bu sertifikayı alan tek şirket olduk ve sektördeki öncülüğümüzü bir kez daha belgeledik.” Geçtiğimiz yıl Logo Yazılım İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm birimi de LAPIS for Business metodolojisi ile yine Türkiye’de ilk kez ana işi teknoloji olmayan bir birime verilen ISO 15504 Level 5 SPICE Organizasyonel Olgunluk Belgesi’ni almıştı. Yeni sertifika ise Logo Yazılımın tüm süreçlerini kapsıyor. Logo’nun 2008 yılında yalın üretim felsefesi ve çevik metodolojileri baz alarak geliştirdiği Logo Agile Process Improvement System (LAPIS), uzun yıllardır yazılım geliştirme birimleri tarafından kullanılırken, 2019 yılından itibaren yazılım geliştirme dışındaki süreçlere uyarlanmasına yönelik geliştirilen LAPIS for Business metodolojisi ile tüm birimlerde uygulanabilir hale gelmiştir. LAPIS ve LAPIS for Business ile kurgulanan süreçle; belirsiz, karmaşık ve değişken olan zaman yönetimi, şeffaflık, adaptasyon ve sürekli iyileşme gibi parametreler, temel prensipler ile daha belirgin, sade ve planlamaya uygun hale getiriliyor. Prensiplerin süreçteki kurallar ve araçlar ile desteklenmesi, planlamayı yapan ekiplerin hem ortak hareket etmesini hem de süreci oluşturmak yerine halihazırdaki framework üzerinde iyileşme fikirleri sunabilmesini sağlıyor. SPICE TS ISO IEC 15504 belgesi Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi ve Organizasyonel Olgunluk sertifikasıdır. SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır. Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekâmül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Model, belirli bir kuruluş yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz. Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler. ISO 15504 Spice Organizasyonel Olgunluk Belgesi, ilgili süreçlerin, “Süreç” ve “Yetenek” olarak iki boyutlu bir şekilde ele alınarak yapılan değerlendirilmesi modeline dayanır. Süreç boyutu, ilgili süreçlerin amacını, kapsamını, girdilerini ve çıktılarını, yetenek boyutu ise süreç niteliklerinin tanımlanmasını sağlar. Süreç nitelikleri Seviye 0 ile Seviye 5 arasında değerlendirilir. Seviye 0 Tamamlanmamış Seviye 1 Gerçekleştirilmiş Seviye 2 Yönetilmiş Seviye 3 Uygulanmış Seviye 4 Tahmin Edilebilir Seviye 5 İyileştirilmiş