Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Çevresel sürdürülebilirliğin kodları

21. yüzyılın öne çıkan küresel eğilimlerinden ve büyüme faktörü olan dijitalleşme, insan yaşamını kolaylaştırıyor; iş süreçlerini daha etkili ve verimli yönetilebilir hale getiriyor. Üretim hatlarından iş gücünde çevikliğe birçok alanı dönüştüren bu eğilim, çevresel ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlıyor.

Diğer taraftan, dijitalleşme ile artan bilgi paylaşımı ve verinin depolanma gereksinimi enerjiye olan talebi de arttırıyor. Demografide ve ihtiyaçlardaki değişim sonucunda ise elektronik eşyaların kullanım oranı artıyor, dolayısıyla elektronik atık (e-atık) miktarı yükseliyor. Teknoloji şirketlerinin bu etkileri iyi bir şekilde yönetmesi ve azaltması için enerji verimliliği, temiz enerjilere geçiş ve döngüsel ekonomi ile atıkların kazanılması önemli araçlar olarak yer alıyor.

Logo’da operasyonlarının çevresel etkisini Logo Yazılım Çevre Politikası rehberliğinde yönetiyor. Çevresel etkimizi azaltmak üzere yenilenebilir enerji, kaynakların verimli kullanımı ve döngüsel ekonomi odak alanlarımızı oluşturuyor.

Logo Yazılım’ın bir diğer çevresel sürdürülebilirlikteki rolü ise, yeni teknolojilerin sunduğu çözümler sayesinde, tüm paydaş ekosistemine etki ederek çevresel sorunlarlamücadelede çeşitli fırsatlar sunmasıdır. Örneğin tüm eLogo kullanıcıları 1 yılda 300 milyondan fazla e-belge üreterek binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçiyor.

Logo, müşterilerine sunduğu yenilikçi teknoloji çözümleri ve hizmetlerle çevresel ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Logo, yazılımlarını kaynak kullanımı açısından sürekli optimize ediyor, ön bellekleme kullanan ve daha hızlı çalışan kod blokları ile geliştiriyor. Geliştirdiği yazılımları mümkün oldukça mikro-servis mimarisine uygun şekilde kuruyor ve yönetiyor. Bu sayede aşırı enerji kullanımının önüne geçiyor. Logo Yazılım, “Geleceği birlikte yazıyoruz” vizyonuyla uyumlu gezegenin sesini dinlemeye özen gösteriyor.

Çevre politikası

Çevre Politikası’nın belirlenmesi, uygulanması, gözden geçirilmesi, denetim ve raporlanmasına ilişkin süreç, görev ve yetkiler yürürlükteki yasa ve diğer düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tüm çalışanlar Çevre Politikası’nın hayata geçirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden sorumludur. Yönetim Kurulu Çevre Politikası’nın uygulanmasını desteklemeyi taahhüt etmektedir. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu destek yapısı olarak Çevre Politikası kapsamında aksiyonlar alır. Çevre konularıyla ilgili tüm soru ve görüşlerinizi surdurulebilirlik@logo.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Çevre
Politikası