Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Çevresel sürdürülebilirliğin kodları

21. yüzyılın öne çıkan küresel eğilimlerinden ve büyüme faktörü olan dijitalleşme, insan yaşamını kolaylaştırıyor; iş süreçlerini daha etkili ve verimli yönetilebilir hale getiriyor. Üretim hatlarından iş gücünde çevikliğe birçok alanı dönüştüren bu eğilim, çevresel ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlıyor.

Diğer taraftan, dijitalleşme ile artan bilgi paylaşımı ve verinin depolanma gereksinimi enerjiye olan talebi de arttırıyor. Demografideki ve ihtiyaçlardaki değişim sonucunda ise elektronik eşyaların kullanım oranı artıyor, dolayısıyla elektronik atık (e-atık) miktarı yükseliyor. Teknoloji şirketlerinin bu etkileri iyi bir şekilde yönetmesi ve azaltması için enerji verimliliği, temiz enerjilere geçiş ve döngüsel ekonomi ile atıkların kazanılması önemli araçlar olarak yer alıyor.

Logo’da operasyonlarının çevresel etkisini Logo Yazılım Çevre Politikası rehberliğinde yönetiyoruz. Çevresel etkimizi azaltmak üzere yenilenebilir enerji, kaynakların verimli kullanımı ve döngüsel ekonomi odak alanlarımızı oluşturuyor.

İş modelimizin merkezinde yer alan dijital çözümleri kendi iç süreçlerimize de azami düzeyde entegre ediyoruz. Kaynak yönetiminden planlamaya şirket içi iletişim gerektiren tüm iş süreçlerini dijital çalışma araçları ile gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Çalışan gelişimi için tasarlanan e-learning programlarını yaygınlaştırıyoruz. Bu uygulamalar, çalışanların işe gidiş-gelişleri sebebiyle oluşan çevresel etkinin de azalmasını sağlıyor.Herhangi bir veri merkezimiz bulunmamasına rağmen, veri merkezi sağlayıcısının enerji verimliliği uygulamalarının olmasını gözetiyoruz. Logo’da 2008 yılının ikinci yarısından itibaren dijital lisans anahtarına geçilmesi ve sonrasında 2010 yılının son çeyreğinden itibaren tamamen sanal sevkiyat sistemine geçilmesiyle beraber ambalajlı fiziki ürün satılmıyor ve ürünlerin ambalaj kaynaklı herhangi bir çevresel etkisi bulunmuyor.

Logo Yazılım’ın çevresel sürdürülebilirlikteki diğer rolü ise, sunduğu teknoloji çözümleri sayesinde tüm paydaş ekosistemine etki ederek çevresel sorunlarla mücadelede çeşitli fırsatlar sunmasıdır. Örneğin tüm eLogo kullanıcıları 1 yılda 1 milyardan fazla e-belge üreterek binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçiyor. Logo, müşterilerine sunduğu yenilikçi teknoloji çözümleri ve hizmetlerle çevresel ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Logo, yazılımlarını kaynak kullanımı açısından sürekli optimize ediyor, ön bellekleme kullanan ve daha hızlı çalışan kod blokları ile geliştiriyor. Geliştirdiği yazılımları mümkün oldukça mikro-servis mimarisine uygun şekilde kuruyor ve yönetiyor. Bu sayede aşırı enerji kullanımının önüne geçiyor.

Çevre politikası

Çevre Politikası’nın belirlenmesi, uygulanması, gözden geçirilmesi, denetim ve raporlanmasına ilişkin süreç, görev ve yetkiler yürürlükteki yasa ve diğer düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tüm çalışanlar Çevre Politikası’nın hayata geçirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden sorumludur. Yönetim Kurulu Çevre Politikası’nın uygulanmasını desteklemeyi taahhüt etmektedir. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu destek yapısı olarak Çevre Politikası kapsamında aksiyonlar alır. Çevre konularıyla ilgili tüm soru ve görüşlerinizi surdurulebilirlik@logo.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Çevre
Politikası