facebook

Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel Sürdürülebilirliğin Kodları

Logo Yazılım’ın çevresel sürdürülebilirliğe en önemli katkısı, sunduğu teknoloji çözümleri sayesinde tüm paydaş ekosistemine etki ederek çevresel sorunlarla mücadelede çeşitli fırsatlar sunmasıdır. İşletmelerin kağıt üzerinde yürüttüğü iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyan Logo Flow kağıt israfını azaltırken bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi e-Çözümler yazıcı sarf malzemeleri ve kağıt fatura gönderiminden tasarruf etmeye ve yılda 1 milyardan fazla e-belge üretimi ile binlerce ağacın kurtarılmasına imkan tanıyor. Depolama alanı, stok ve iş gücü yönetimi için geliştirilen WMS Depo Yönetim Sistemi, depolama sistemlerinde israfı en aza indirerek kaynak kullanımlarını optimize etmeyi sağlıyor.

Logo’nun 2011 yılından beri çözüm portföyünde yer alan ve her geçen yıl yeni ürün eklenen bulut tabanlı çözüm kümesi, Logo müşterilerini enerji ve kaynak verimliliğinde bir adım öteye taşıyor. Perakende sektörünün değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ve farklı birçok sürecin gerçek zamanlı yönetilmesine yardımcı olan Logo Diva Retail; tek mağazalı/birkaç şubeli perakende işlemlerinde kasa, stok, satın alma ve ön muhasebeyi yönetmeyi sağlayan Logo Diva Shop; ön muhasebe işlemlerine her an, her yerden kolayca ulaşmayı sağlayan online ön muhasebe programı Logo İşbaşı; Bulut ERP ve bulut tabanlı döküman yönetimini de içeren Logo Bulut Servisler; Peoplise ve yetenek yönetimi servisini içeren bulut tabanlı İK servisleri gibi ürünlerin Logo gelirleri içindeki ağırlığı her geçen yıl artıyor. Bunun yanında Logo, yazılımlarını ön bellekleme kullanan ve daha hızlı çalışan kod blokları ile geliştiriyor. Geliştirdiği yazılımları mümkün oldukça mikro-servis mimarisine uygun şekilde koruyor ve yönetiyor; bu sayede aşırı enerji kullanımının önüne geçiyor.

Logo’da operasyonların çevresel etkisi Logo Yazılım Çevre Politikası rehberliğinde yönetiliyor. Çevresel etkiyi azaltmak üzere yenilenebilir enerji, kaynakların verimli kullanımı ve döngüsel ekonomi odak alanlarını oluşturuyor.

Logo, iş modelinin merkezinde yer alan dijital çözümleri kendi iç süreçlerine de azami düzeyde entegre ediyor. Kaynak yönetiminden planlamaya şirket içi iletişim gerektiren tüm iş süreçlerini dijital çalışma araçları ile gerçekleştirmeye özen gösteriyor. Çalışan gelişimi için tasarlanan e-learning programları yaygınlaştırılıyor. 

Bu uygulamalar, çalışanların işe gidiş-gelişleri sebebiyle oluşan çevresel etkinin de azalmasını sağlıyor. Herhangi bir veri merkezi bulunmamasına rağmen, veri merkezi sağlayıcısının enerji verimliliği uygulamalarının olması gözetiliyor. 

Logo’da 2008 yılının ikinci yarısından itibaren dijital lisans anahtarına geçilmesi ve sonrasında 2010 yılının son çeyreğinden itibaren tamamen sanal sevkiyat sistemine geçilmesiyle beraber ambalajlı fiziki ürün satılmıyor ve ürünlerin ambalaj kaynaklı herhangi bir çevresel etkisi bulunmuyor.

Çevre politikası

Çevre Politikası’nın belirlenmesi, uygulanması, gözden geçirilmesi, denetim ve raporlanmasına ilişkin süreç, görev ve yetkiler yürürlükteki yasa ve diğer düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tüm çalışanlar Çevre Politikası’nın hayata geçirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden sorumludur. Yönetim Kurulu Çevre Politikası’nın uygulanmasını desteklemeyi taahhüt etmektedir. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu destek yapısı olarak Çevre Politikası kapsamında aksiyonlar alır. Çevre konularıyla ilgili tüm soru ve görüşlerinizi surdurulebilirlik@logo.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Çevre Politikası
Tedarikçilere ve iş ortaklarına yönelik çevre politikası