Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Genel bakış

İşletmeniz için en doğru kararları Logo insan kaynakları yönetimi çözümleriyle alın!

İnsan kaynağının en verimli şekilde oluşturulması ve yönetilmesi, işletmelerin finansal sonuçlarını da doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla işe alımdan performans değerlendirmelerine, izin takibinden yan haklara kadar tüm insan kaynakları süreçlerini bir bütün halinde ele almak, bir işletmenin yapabileceği en önemli yatırımlardan biridir. İK'ya özel çözümler, tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümlerin mevzuattaki değişikliklere göre düzenli olarak güncellenmesi de hem yasal uyumluluğu hem de verimli İK yönetimini sağlıyor. 

Yeni başlayanlar için

İnsan kaynakları yönetimi çözümleri nelerdir?

Logo’nun insan kaynakları yönetimi çözümleri; Logo j-HR, Logo Tiger HR, Logo Netsis HR ve Logo Payroll'dur.  

İnsan kaynakları yönetimi IK departmanlarına ne kazandırır?

İnsan kaynakları yönetimi çözümleri tüm insan kaynakları süreçlerini bütün halinde ele alarak otomatize ediyor.

Insan kaynakları (IK) yönetimi nasıl yapılıyor?

İnsan kaynakları yönetimi, işletmenin finansal durumunu belirliyor. İnsan kaynakları yönetiminde mevzuattaki değişikliklere göre etkin şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bunun için de İnsan kaynakları yönetimi çözümleri kullanılıyor.

Logo, İK odaklı çözümleriyle işletmelerin tüm İnsan Kaynakları yönetimini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. İhtiyaca göre zenginleştirilebilen modüler yapıdaki çözümlerden oluşan portföyde, web tabanlı seçenekler de sunuluyor. Logo İnsan Kaynakları (İK) çözümleri insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor. 

 • Tüm İK süreçlerinin tek noktadan yönetimi
 • Zaman ve iş gücü tasarrufu
 • Web üzerinden kullanım imkanı
 • Yasal mevzuata uyum
 • Portal üzerinden self-servis kullanım

Küreselleşmeyle birlikte işletmenin en önemli kaynağının insan olduğunu benimseyen insan kaynakları yönetimi anlayışı gelişerek yaygınlaşıyor. İnsan kaynağının en verimli şekilde yönetilmesinin finansal sonuçlar üzerinde de etkili olması insan kaynakları yönetimini etkin bir platorm üzerinden yönetmeyi zorunlu kılıyor.

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

İşletmeler amaçlarına ulaşıp başarıya ulaşmak için fiziksel kaynaklara (hammadde, makine), finansal kaynaklara (sermaye, kâr) ve insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Bu kaynakların hepsi önemli olmakla birlikte insan kaynağı, rekabet avantajı sağlama olasılığı en yüksek kaynak olarak öne çıkıyor. İnsan kaynağı, kurum yönetiminde kilit işlev görüyor. 

İnsan kaynağının taşıdığı önem, işletmelerde şu iki işlevi temel örgüt kültürü unsurları arasına yerleştiriyor:

 • Çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı ile ele alma
 • Kurum kültürüne uygun çalışan politikası geliştirme

İnsan kaynakları yönetimini birçok işletme farklı şekillerde tanımlayabiliyor. Tanımlar farklı olmakla birlikte odak noktasında insan yer alıyor. İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı örgütün etkililiğini ve gücünü arttırmak olup amacı gerçekleştirmeye yönelik ilk adım işe alım süreciyle başlıyor.

Çalışanların bilgi, yetenek ve becerilerini rasyonel biçimde kullanamayan ve çalışanları yan haklardan iş tanımına birçok konuda tatmin edemeyen işletmeler, rekabet ortamını çok gerilerden seyrediyor. Rekabet üstünlüğü kazanan işletmeler ise çalışanları işletme için gerekli kaynak olmalarının ötesinde geliştirilmesi gereken yetenek olarak görüyor.

İK yönetimi yalnızca mevcut iş gücünü albenili hale getirmeye değil, yeni insan kaynağını verimli şekilde oluşturmaya da odaklanıyor. İşe alımdan performans değerlendirmelerine, izin takibinden yan haklara kadar tüm insan kaynakları süreçlerini bütünsel yaklaşımla ele alıyor. İnsan kaynakları yönetim sistemi, işletmenin daha verimli sonuç alması ve daha iyi finansal çıktı alması için imkan tanıyor.

İnsan kaynakları yönetimi özellikleri, çalışanların verimliliği ve çalışan tatmini etrafında şekilleniyor. İK planlaması insan kaynaklarının en önemli işlevi olup çalışandan en yüksek verimi sağlamak için ortam hazırlıyor. İK yönetiminin diğer işlevleri ise çalışan bulma ve seçme, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirmesi, ücret yönetimi, iş sağlığı ve iş güvenliği olarak sıralanıyor.

Yeterlilik, kariyer olanakları, fırsat eşitliği, iş güvencesi ve demokratik iş ortamı insan kaynakları yönetiminin ilkeleri olarak sayılıyor. Bu ilkeler doğrultusunda geliştirilen insan kaynakları programları, organizasyon yapısını güçlendiriyor. Tüm süreçleri tek platformda birleştiren çözümler, mevzuattaki değişikliklere göre düzenli olarak güncelleniyor. Bu sayede yasal uyumluluk sağlandığı gibi İK süreçleri en verimli şekilde yönetiliyor.

İnsan kaynakları yönetimi yazılımları IK departmanlarına ne kazandırır?

Logo’nun insan kaynakları yönetimi stratejisi doğrultusunda geliştirdiği insan odaklı çözümler, tüm İK işlemlerini tek platformda birleştiriyor. İhtiyaca göre zenginleştirilebilen modülerden oluşan çözümler, web tabanlı olarak da sunuluyor. İK çözümleri çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini artırıyor. Çözümlerin tüm insan kaynakları süreçlerini bütün halinde ele alarak otomatize etmesi insan kaynağını hızlı yönetmeyi sağlayarak işletmelere zaman kazandırıyor.

İnsan kaynakları (IK) yönetimi nasıl yapılıyor?

İnsan kaynakları yönetiminde birçok süreci ele almak ve insan kaynağını yönetirken güncel mevzuatı göz önünde bulundurmak gerekiyor. İnsan kaynakları çözümleri, süreçleri otomatize etmesi ve güncellemelerle yasal uyumluluğu sağlamasıyla insan kaynakları yönetiminin gerekliliklerini karşılıyor. Dolayısıyla her sektörden işletme insan kaynağını yönetmek için insan kaynakları yazılımı kullanıyor.

Sıkça sorulan sorular

 • İnsan kaynakları yönetimi çözümleri nelerdir?

  Logo’nun insan kaynakları yönetimi çözümleri; Logo j-HR, Logo Tiger HR, Logo Netsis HR ve Logo Payroll'dur.  

 • İnsan kaynakları yönetimi IK departmanlarına ne kazandırır?

  İnsan kaynakları yönetimi çözümleri tüm insan kaynakları süreçlerini bütün halinde ele alarak otomatize ediyor.

 • Insan kaynakları (IK) yönetimi nasıl yapılıyor?

  İnsan kaynakları yönetimi, işletmenin finansal durumunu belirliyor. İnsan kaynakları yönetiminde mevzuattaki değişikliklere göre etkin şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bunun için de İnsan kaynakları yönetimi çözümleri kullanılıyor.

 • Hangi işletmelerin İnsan Kaynakları (İK) yönetimi çözümü kullanması gerekiyor?

  İnsan kaynakları (İK) yönetimi çözümleri farklı sektördeki farklı ölçekteki işletmeler tarafından kullanılabiliyor. Logo her ölçekten işletme için insan kaynakları  yönetimi çözümleri sunuyor.

 • İnsan kaynakları yönetimi çözümleri işletmeye göre özelleştirilebiliyor mu?

  İnsan kaynakları yönetimi çözümleri, İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştiriyor. Bu çözümler ihtiyaca göre zenginleştirilebilen modülerden oluşuyor.

 • İnsan kaynakları (IK) yönetimi çözümleri hangi IK ihtiyaçlarını karşılıyor?

  İnsan kaynakları yönetimi çözümleri, işe alımdan performans değerlendirmeye, izin takibinden yan haklara kadar birçok süreci ele alıyor. Mevzuattaki değişikliklere göre güncellendiği için yasal uyumluluğu da sağlıyor. Dolayısıyla işletmeler için önemli bir yatırım niteliği taşıyor.

 • İnsan kaynakları yönetimi çözümü nasıl bir farklılaşma sağlıyor?

  İnsan kaynakları yönetimi çözümleri sayesinde insan kaynağından en verimli şekilde yararlanmak mümkün oluyor. Bu sayede finansal sonuçlar da olumlu etkileniyor. Çalışan memnuniyeti artıyor ve organizasyon yapısı güçleniyor.