facebook
e-Defter nedir?

Detaylı bilgi için

sizi arayalım

Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

e-Dönüşüm

e-Defter nedir?

e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak, Vergi Usul Kanunu'na ve/veya Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan defterlerdeki tüm bilgilerin yer aldığı elektronik kayıtlar bütünüdür. Standartlara uygun şekilde ve düzenli olarak tutmak zorunda olduğunuz ticarî defterlerinizi Logo’nun e-Defter çözümüyle dijital ortamda kolayca oluşturun ve Gelir İdaresi Başkanlığına kolayca ibraz edin.
ON-PREMISE

Kolay raporlama

Kolay entegrasyon

Güvenli kayıt

Zaman ve mekandan bağımsız erişim

Yasal mevzuata uyum ve güncel yapı

e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlıyor.

e-Defter başvurusu nasıl yapılır?

Vergi mükelleflerinin bulundukları vergi dairelerine bizzat başvurarak veya elektronik ortamda sisteme kaydolarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunun ardından gerekli teknik altyapı ve belgelendirme süreçleri tamamlanarak e-defter kullanımına rahatlıkla geçebilirsiniz.

Maliyet ve iş gücü tasarrufu 

Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir'in e-Defter ile hazırlanması sayesinde bu belgelerin basımı, noter onayı, kâğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerden ve hazırlık ya da arşivleme gibi zahmetli işlemlerden kaynaklı iş yükünden tasarruf edilebiliyor.

Kullanıcı profili 

Bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabiliyor.

Uyumlu Olduğu Cihazlar

Bilgisayar

Uygulama Alanları

Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Eğitim
Sağlık - spor
Medya - iletişim ve yayıncılık
Metal ürünleri
Perakende ticaret
Makina ve parça imalatı
Gıda
Turizm
İnşaat
e-Ticaret
Tarım ürünleri - hayvancılık
Havacılık
Elektrik ve elektronik
Finans - sigorta
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Telekomünikasyon
Yiyecek - içecek hizmetleri
Kimya
Dağıtım ve toptan ticaret
Cam - çimento ve toprak ürünler
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Eğitim
Sağlık - spor
Medya - iletişim ve yayıncılık
Metal ürünleri
Perakende ticaret
Makina ve parça imalatı
Gıda
Turizm
İnşaat
e-Ticaret
Tarım ürünleri - hayvancılık
Havacılık
Elektrik ve elektronik
Finans - sigorta
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Telekomünikasyon
Yiyecek - içecek hizmetleri
Kimya
Dağıtım ve toptan ticaret
Cam - çimento ve toprak ürünler
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Eğitim
Sağlık - spor
Medya - iletişim ve yayıncılık
Metal ürünleri
Perakende ticaret
Makina ve parça imalatı
Gıda
Turizm
İnşaat
e-Ticaret
Tarım ürünleri - hayvancılık
Havacılık
Elektrik ve elektronik
Finans - sigorta
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Telekomünikasyon
Yiyecek - içecek hizmetleri
Kimya
Dağıtım ve toptan ticaret
Cam - çimento ve toprak ürünler
0/5

Kolay raporlama

Uluslararası standartlardaki XBRL teknolojisini kullanan e-Defter, bu sayede raporlama işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Güvenli kayıt

e-Defter ile kayıtların dijital ortamda tutulması, bu kayıtların güvenliğini de sağlıyor.

Zaman ve mekandan bağımsız erişim

e-Defter uygulamasına her an ve her yerden erişim sağlanması sayesinde tüm defter işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Kolay entegrasyon

e-Defter uygulaması, işletmelerde kullanılmakta olan diğer yazılımlar, ERP sistemleri ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor.

Yasal mevzuata uyum ve güncel yapı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın standartlarına uyumlu şekilde geliştirilen e-Defter, değişen mevzuata göre düzenli olarak güncellenerek sürekli uyumluluk sağlıyor.
1/5

Kolay raporlama

Uluslararası standartlardaki XBRL teknolojisini kullanan e-Defter, bu sayede raporlama işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

2/5

Güvenli kayıt

e-Defter ile kayıtların dijital ortamda tutulması, bu kayıtların güvenliğini de sağlıyor.

3/5

Zaman ve mekandan bağımsız erişim

e-Defter uygulamasına her an ve her yerden erişim sağlanması sayesinde tüm defter işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor.

4/5

Kolay entegrasyon

e-Defter uygulaması, işletmelerde kullanılmakta olan diğer yazılımlar, ERP sistemleri ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor.

5/5

Yasal mevzuata uyum ve güncel yapı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın standartlarına uyumlu şekilde geliştirilen e-Defter, değişen mevzuata göre düzenli olarak güncellenerek sürekli uyumluluk sağlıyor.

Logo e-Defter

E-Defter hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın!

Sıkça Sorulan Sorular

Logo Yazılım’ın sunduğu çözümler, ürünler ve servislerle ilgili sorularınız mı var? En sık karşılaştığımız soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz.

01

e-Defter çözümünü kullanmaya başlamak için ne yapmalıyım?

e-Defter kullanmak isteyen işletmeler öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmalıdır. Başvuru onayının ardından alınan Mali Mühür veya Elektronik Sertifikası sisteme yüklenir. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sitesinden de Zaman Damgası programının sisteme yüklenmesinin ardından Logo e-Defter Çözümü kullanılabilir. e-Defter'den yararlanmak için Java'nın son versiyonunun yüklü olması gerekir.
02

Kimler e-defter kullanabilir?

Logo e-Defter uygulaması, sadece Logo ERP çözümlerini kullanan firmaların değil, Logo kullanıcısı olmayan firmaların ihtiyaçlarına da çözüm sunar. Ayrıca, bilanço esasına göre defter tutan Gerçek ve Tüzel Kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabilir.
03

e-Defter'in avantajları nelerdir?

e-Defter çözümü, Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarıyla uyumlu ve mevzuat değişiklikleri doğrultusunda düzenli olarak güncellenen yapısıyla, süreçlerinizin her zaman mevzuata uyumlu olmasını ve denetimlerin başarıyla sonuçlandırılmasını sağlar. Defter süreçlerini tamamen elektronik ortama taşıyan bu çözüm sayesinde baskı, kağıt, arşivleme ve kartuş gibi maliyetlerden tasarruf sağlanırken, süreçlerin hızlanmasıyla iş gücü, zaman ve onay maliyetleri gibi operasyonel maliyetlerden de tasarruf etmek mümkün olur. Uzaktan erişim özelliğiyle, sisteme zamandan ve mekandan bağımsız olarak erişilebilir. e-Defter, sadece Logo ERP kullanan işletmelerde değil, Logo çözümlerinden yararlanmayan işletmelerde de rahatlıkla kullanılabilir.
04

Gönüllü olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapanlar e-Defter kullanmak zorunda mı?

Gönüllü olarak e-fatura kullanmaya başlayan işletmeler, e-defter kullanmak zorunda değildir. Ancak zorunlu olarak e-fatura kullanmaya başlayan işletmeler için e-defter geçiş şartları tıpkı e-fatura zorunluluğunda olduğu gibi geçerlidir.

05

e-Defter uygulamasında zaman damgası nedir ve neden kullanılır?

Zaman damgası, mali mühüre benzer şekilde imzalanan veri dosyasının evrensel zamana göre imzalandığını ve değiştirilemez olduğunu ortaya koyan bir sertifika türüdür. E-defterin hangi zaman aralığında hazırlandığını ispatlayabilmek amacıyla kullanılmaktadır.

06

e-Defter uygulaması ile muhasebe kayıtları GİB’e gönderilmeli midir?

Gelir İdaresi Başkanlığı sadece ilgili e-deftere dair mali mühürlü berat ya da beratları almaktadır. E-defter muhasebe kayıtları GİB’e gönderilmez.

07

Hesap dönemi içerisinde e-Defter uygulamasına geçiş yapılabilir mi?

Geçiş yapılabilir. Ancak hesap dönemi ya da takvim yılı içerisinde e-defter tutmaya başlayanlar, başlangıç tarihini izleyen bir aylık sürede matbu olarak tuttukları defterlerin kapanış tasdikini yaptırmak zorundadır.

08

Aynı anda hem matbu hemde elektronik defter tutulabilir mi?

Aynı anda iki türlü defter tutmak mümkün değildir. 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan bilgilere göre, defterlerini dijital ortama taşıyan işletmeler, bir yandan da matbu defter tutmaya devam edemezler.

09

Hangi defterler e-Defter kapsamına girmektedir?

İşletmelerin kullandıkları yevmiye defteri ve defter-i kebir olarak bilinen defterler, e-defter kapsamına girmektedir.

10

e-Defter beratı nedir?

E-defter beratı, e-defterin bir özetinin mali mühür ile imzalanması ve mükellef tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına  beyan edilmesidir. Daha sonra GİB, bu e-defter özetini mühürler ve mükellefe geri gönderir. Böylece Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış e-defterler kayıt altında tutulur.

11

Şubeler için e-Defter beratlarının gönderim sırası var mıdır?

Şubeler için e-defter beratlarının gönderim sırası önemlidir. Şubeli yapısı bulunan işletmelerin defter beratı olarak önce merkezinkini göndermesi gerekir. Bununla beraber tüm şubelerin beratları gönderilmeden önce, merkezin sonraki dönem beratı gönderilmemelidir. Bu sıraya uyulmadığı durumlarda GİB, önceki dönem şube beratlarını kabul etmez.

Uyumlu Logo On-Premise Ürünleri

İş süreçlerinizi kolay, pratik ve etkin bir şekilde yönetin.

ON-PREMISE

Logo Netsis 3 Standard

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

Logo Netsis 3 Enterprise

Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP ürünü Logo Netsis 3 Enterprise; büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini destekliyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

Logo Netsis Wings

Geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştiren Logo Netsis Wings ERP, web üzerinden kullanım özelliği sayesinde de sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE
Farklı ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun ürünler için Logo ürünlerimizi inceleyin.

Hepsini İncele