facebook
e-İrsaliye

Detaylı bilgi için

sizi arayalım

Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

e-Dönüşüm

e-İrsaliye nedir?

e-İrsaliye, kâğıda basılı olarak kullanılan sevk irsaliyesinin elektronik versiyonudur. Bir işletme başka bir işletmeye, tesise veya şahsa göndereceği ticari bir ürünü sevk ederken, beraberinde muhakkak bir sevk irsaliyesi de bulundurmalıdır. Bu irsaliyede mühür, ilgili ürünün adı ve miktarı, göndericinin ticari sicil bilgileri, alıcının iletişim bilgileri gibi detaylar belirtilmeli; talep edildiğinde bu belge yetkililere ibraz edilmelidir. Her bir gönderimde bulunması gereken sevk irsaliyeleri, e-İrsaliye ile dijital ortama taşınır. Elektronik sertifikayla imzalanan e-İrsaliye, hukuken kâğıda basılı sevk irsaliyesiyle aynı özelliktedir. e-İrsaliye sayesinde sevkiyatlarda iş yükü azalır, insan kaynaklı hatalar ortadan kalkar, maliyet tasarrufu sağlanır, süreç daha hızlı ve verimli işler.
ON-PREMISE

Yasal mevzuata uyum ve güncel yapı

Veri güvenliği

Kolay entegrasyon

Çevre dostu irsaliye süreçleri

Kolay erişim

Sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlayan e-İrsaliye, işletmelerin verimliliğini artırıyor.

e-İrsaliye zorunlu mudur?

e-İrsaliye ilk olarak 1 Ocak 2018’de gönüllülük esası ile uygulamaya alınmış, sonraki yıllarda ise belirli niteliklerdeki işletmeler için zorunlu tutulmaya başlamıştır. e-İrsaliye kullanma zorunluluğu bulunan işletmelerin özellikleri dönem dönem güncellenmiş, böylece daha çok sayıda mükellefin e-İrsaliye’ye geçmesi sağlanmıştır. Bazı işletmeler de e-İrsaliye kullanma zorunlulukları olmamakla birlikte bu dijital çözümden kendi istekleriyle yararlanmaya devam etmektedir.

2023’te e-İrsaliye kimler için zorunlu tutulmuştur?

2022 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, e-Fatura uygulamasına dâhil olup senelik brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin e-İrsaliye’ye geçmesi zorunludur.

e-İrsaliye başvurusu nasıl yapılır?

e-İrsaliye’ye başvuru için öncelikle e-Fatura mükellefi olmak gerekir. Halihazırda e-Fatura kullanan işletmelerin e-İrsaliye’ye geçmek için Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) ayrıca başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Özel entegratör konumundaki Logo Yazılım’dan e-İrsaliye çözümünü almaları yeterlidir. Logo Yazılım gerekli başvuruları yaparak çözümü devreye alır.

e-Fatura mükellefi olmayan işletmeler ise öncelikle bu çözümden yararlanmaya başlamalıdır. Bunun için de ilk olarak mali mühür almak, ardından GİB’e online başvuru yapmak gereklidir. Daha sonra özel entegratör Logo Yazılım’ın e-Fatura çözümü kullanılarak tüm fatura süreçleri, ardından da irsaliye süreçleri dijital ortama taşınabilir.

Yasal mevzuata uyumlu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen e-irsaliye, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip bulunuyor. e-İrsaliye ile sevk irsaliyeleri mevzuata uyumlu şekilde elektronik sertifika ile imzalanarak elektronik ortamda iletiliyor, muhafaza ve ibraz ediliyor.

Daha düşük maliyet

e-İrsaliye uygulamasından yararlanan işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ederken, kağıt sevk irsaliyelerinin basımı ve hazırlanması gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetlerden de tasarruf sağlıyor.

Uyumlu Olduğu Cihazlar

Bilgisayar

Uygulama Alanları

Telekomünikasyon
Tarım ürünleri - hayvancılık
Yiyecek - içecek hizmetleri
Gıda
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Makina ve parça imalatı
Perakende ticaret
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Turizm
Finans - sigorta
Havacılık
Medya - iletişim ve yayıncılık
Elektrik ve elektronik
Dağıtım ve toptan ticaret
Kimya
Metal ürünleri
e-Ticaret
Eğitim
Cam - çimento ve toprak ürünler
Sağlık - spor
İnşaat
Telekomünikasyon
Tarım ürünleri - hayvancılık
Yiyecek - içecek hizmetleri
Gıda
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Makina ve parça imalatı
Perakende ticaret
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Turizm
Finans - sigorta
Havacılık
Medya - iletişim ve yayıncılık
Elektrik ve elektronik
Dağıtım ve toptan ticaret
Kimya
Metal ürünleri
e-Ticaret
Eğitim
Cam - çimento ve toprak ürünler
Sağlık - spor
İnşaat
Telekomünikasyon
Tarım ürünleri - hayvancılık
Yiyecek - içecek hizmetleri
Gıda
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Makina ve parça imalatı
Perakende ticaret
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Turizm
Finans - sigorta
Havacılık
Medya - iletişim ve yayıncılık
Elektrik ve elektronik
Dağıtım ve toptan ticaret
Kimya
Metal ürünleri
e-Ticaret
Eğitim
Cam - çimento ve toprak ürünler
Sağlık - spor
İnşaat
0/5

Kolay entegrasyon

e-İrsaliye uygulaması, işletmelerde kullanılmakta olan diğer yazılımlar, sistemler ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor.

Veri güvenliği

e-İrsaliye ile sevk irsaliyelerinin dijital ortama taşınması , bu kayıtların güvenliğini sağlıyor.

Kolay erişim

e-İrsaliye ile dijital ortamda oluşturulan belgelere sistem üzerinden tek tıkla ulaşmak, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırıyor.

Çevre dostu irsaliye süreçleri

e-İrsaliye, kağıt kullanımının sona ermesiyle sağlanan maliyet avantajına ek olarak çevre dostu bir uygulama da sunuyor. İrsaliyelerin elektronik ortama geçmesiyle birlikte işletmelerde kâğıt kullanımı azaltılıyor ve ağaçların kesilmesi önleniyor.

Yasal mevzuata uyum ve güncel yapı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın standartlarına uyumlu şekilde geliştirilen e-İrsaliye, değişen mevzuata göre düzenli olarak güncellenerek sürekli uyumluluk sağlıyor.
1/5

Kolay entegrasyon

e-İrsaliye uygulaması, işletmelerde kullanılmakta olan diğer yazılımlar, sistemler ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor.

2/5

Veri güvenliği

e-İrsaliye ile sevk irsaliyelerinin dijital ortama taşınması , bu kayıtların güvenliğini sağlıyor.

3/5

Kolay erişim

e-İrsaliye ile dijital ortamda oluşturulan belgelere sistem üzerinden tek tıkla ulaşmak, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırıyor.

4/5

Çevre dostu irsaliye süreçleri

e-İrsaliye, kağıt kullanımının sona ermesiyle sağlanan maliyet avantajına ek olarak çevre dostu bir uygulama da sunuyor. İrsaliyelerin elektronik ortama geçmesiyle birlikte işletmelerde kâğıt kullanımı azaltılıyor ve ağaçların kesilmesi önleniyor.

5/5

Yasal mevzuata uyum ve güncel yapı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın standartlarına uyumlu şekilde geliştirilen e-İrsaliye, değişen mevzuata göre düzenli olarak güncellenerek sürekli uyumluluk sağlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Logo Yazılım’ın sunduğu çözümler, ürünler ve servislerle ilgili sorularınız mı var? En sık karşılaştığımız soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz.

01

Kimler e-irsaliye kullanabilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan taslak tebliğ uyarınca, e-fatura uygulamasına dahil olan işletmelerin 1 Temmuz 2019 itibarıyla e-irsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur. Bu zorunluluğun dışında kalan işletmeler de 487 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun şekilde, e-İrsaliye düzenleme ve iletmeye yönelik başvuru ve hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olabilir.
02

e-İrsaliye uygulaması işletmelere ne kazandırır?

e-İrsaliye çözümüyle tüm sevk irsaliyeleri elektronik ortama taşındığı için kağıt, baskı, posta ve arşivleme gibi maliyetler ve bunlara bağlı iş yükleri ortadan kalkar. Kağıt tüketimi minimum seviyeye indiği için her yıl yüz binlerce ağacın kesilmesi önlenmiş olur. Elektronik dağıtım sayesinde sevkiyat süreçleri hızlanır, böylece zaman tasarrufu sağlanır. İrsaliyeler elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanır ve gerektiğinde saniyeler içinde bulunabilir. İşletmelerin süreçlerine ve mevcut yazılımlarına kolayca entegre edilen e-İrsaliye, Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına tam uyum sağlar ve değişen mevzuata göre güncellenir.
03

e-İrsaliye uygulamasını kullanmak için ne yapmam gerekiyor?

e-Fatura mükellefi olan işletmelerin, e-İrsaliye çözümünü kullanmaya başlayabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığına başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. eLogo Özel Entegratörlüğü'ne başvuruda bulunulması yeterlidir. Henüz e-Fatura mükellefi olmayan işletmelerin ise öncelikle bu uygulamaya geçmesi gerekir.

04

e-İrsaliye ile kağıt irsaliye arasında fark var mı?

e-İrsaliye, kağıt sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronin ortamda, elektronik sertifika ile imzalanır; alıcıya elektronik ortamda iletilip elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir.
05

e-İrsaliye fatura edilmezse ne olur?

E-irsaliye fatura edilmezse, işlem yasal gerekliliklere uymamış olabilir ve vergi idaresi tarafından cezai yaptırımlarla karşılaşabilir.

06

e-İrsaliye kaç gün geçerli?

e-İrsaliye, düzenlendiği tarihten itibaren 5 iş günü boyunca geçerlidir.

Uyumlu Logo Bulut Servisleri

Bulut servislerimiz ile ihtiyacınız olan çözümlere ulaşın.

BULUT

Logo Diva SHOP

Logo Diva SHOP, tek mağazalı ya da birkaç şubeli perakende işletmelerinde, kasa işlemlerinden stok, satın alma ve ön muhasebeye kadar pek çok farklı ön ofis ve arka ofis sürecini hızlı ve güvenilir bir şekilde, bulut üzerinde yönetmeyi sağlıyor.

Detaylı İncele
BULUT

Logo Diva CHANNEL

Logo Diva CHANNEL kanal yönetimi yapan perakende şirketlerinde, merkez ile şubeler arasında kasa işlemlerini senkronize edip tüm mağazacılık süreçlerinin hızlı ve kolaylıkla takip edilmesini ve yönetilmesini sağlıyor.

Detaylı İncele
BULUT
Logo Bulut Servisleri, bulut teknolojisinin avantajlarından Logo güvencesiyle faydalanmanızı sağlıyor.

Hepsini İncele

Uyumlu Logo On-Premise Ürünleri

İş süreçlerinizi kolay, pratik ve etkin bir şekilde yönetin.

ON-PREMISE

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm kümesiyle mükelleflerin e-devlet süreçlerine hızla katılımını sağlarken, beyannamelerden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle de iş yükünü azaltıp zaman tasarrufu kazandırıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

Logo j-Platform

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerinin uçtan uca, verimli ve etkin yönetilmesini sağlayan Logo j-Platform ERP, her an, her yerden erişilebilirken HTML5 web teknolojisiyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

Logo Netsis 3 Standard

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE
Farklı ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun ürünler için Logo ürünlerimizi inceleyin.

Hepsini İncele