Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Genel bakış

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm kümesiyle mükelleflerin e-devlet süreçlerine hızla katılımını sağlarken, beyannamelerden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle de iş yükünü azaltıp zaman tasarrufu kazandırıyor.

Kullanım kolaylığı 


Logo Mali Müşavir 3 kullanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM), hizmet verdikleri müşterilerinin tüm muhasebe işlemlerini kullanımı kolay arayüz, hızlı raporlama, muhasebeleştirme gibi fonksiyonlar sayesinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.   


Zengin modüller  


SMMM'lerin bütün ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan ve yeni arayüzle desteklenen Logo Mali Müşavir 3; Büro Yönetimi, Muhasebe, Sabit Kıymet, Bordro, İşletme Defteri ve Beyanname, Defter Beyan Sistemine Entegrasyon modülleriyle tüm muhasebe süreçlerini uçtan uca kapsıyor.

 

Özellikler

 • Genel muhasebe süreçlerine destek

  Logo Mali Müşavir 3 ile sunulan genel muhasebe uygulamaları, güçlü ve esnek bir finansal kayıt ve kontrol sistemi sağlamanın yanı sıra en güncel yasal mevzuata da tam uyumluluk gösteriyor. Standart hesap planı sistem üzerinde kendiliğinden oluşurken, alt hesaplar da istendiği şekilde açılabiliyor. Mükelleflere ait stok, cari hesap, hesap planı tanımları, fiş ve faturalar kaydedilerek bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve ilgili muhasebe hesapları aynı anda belirlenebiliyor. Faturalara ait gelir ve gider kayıtları tek tek ya da toplu olarak oluşturulabiliyor. Gerçek kişi veya tüzel kişiler için fatura ya da SMMM makbuzu kesilebiliyor; Serbest Meslek Kazanç Bildirimi yapılıp, Serbest Meslek Defteri tutulabiliyor. Bunlara ek olarak, hareket üzerinde muhasebeleştirme yapılabilirken, defter ve dökümler de kolayca oluşturuluyor. Böylece tüm muhasebe işlemlerinde hız ve verimlilik sağlanıyor.                    

 • Verimli iş takibi

  SMMM'lerin hizmet verdiği müşteri sayısı ne kadar artarsa, bu işlerin düzenli ve etkili takibi de o kadar önemli hale geliyor. Logo Mali Müşavir 3’teki Ajanda fonksiyonu, tüm iş ve görevlerin takvime bağlanmasını sağlıyor. Yine Ajanda üzerinde Doküman Yönetimi bağlantısı yapılarak sözleşme, kira kontratı gibi evraklar sistem üzerinden takip edilip izlenebiliyor. Çözümün Hatırlatma özelliğiyle de takvimdeki işler için uyarı verilerek tüm işlemler ve görevler zamanında yerine getirilebiliyor. 

 • Fiş, makbuz, tahsilat işlemleri

  Gider fişi, SMMM makbuzu ve nakit tahsilat makbuzları Logo Mali Müşavir 3 üzerinden kolayca kesilebiliyor. Tahakkuklar, ödemeler, tahakkuk-ödeme fişleri de Logo Mali Müşavir 3'e müşteri bazında tanımlanıp kaydedilebiliyor. Böylece bu fişler sonraki işlemlerde otomatik olarak oluşturuluyor ve işlemlerde ciddi düzeyde zaman tasarrufu elde ediliyor. Ayrıca farklı modüllerde kayıtlı fişlerin tek tuşla çağırılması sayesinde modüller arasında dolaşmaya gerek kalmıyor.

 • Bordro işlemlerinde kolaylık

  İşletmeler ve SMMM'ler açısından en yoğun emek ve zaman gerektiren işlemlerden biri de bordro işlemleri oluyor. Logo Mali Müşavir 3 ile sicil kartlarında personele ait detaylı bilgiler ve fotoğraf gibi görsel kayıtlar tek noktada tutuluyor. İşten ayrılmış personelin sicil ve çalışma kayıtları da aynı şekilde sistem üzerinde saklanabiliyor. Böylece geriye dönük bir işlem ya da eski personelin yeniden işe alınması durumunda aynı sicil kartı ve sicil numarası ile personel takip edilebiliyor. Toplu borçlandırma, toplu ücret yenileme, sigorta işlemleri, puantaj hesaplama, mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesintiler de Logo Mali Müşavir 3'te tanımlanıp kolayca uygulanabiliyor.

 • Etkin raporlama

  Logo Mali Müşavir 3, mükellefler için yapılan tanım ve işlemleri, belirlenen filtre koşullarına uygun şekilde raporlamayı sağlıyor. 200'den fazla hazır rapor şablonu sunan Logo Mali Müşavir 3 ile raporlar arasında detaylı sorgulamalar yapmak, istenen raporların çıktısını ya da kaydını almak da mümkün oluyor.

 • Sabit kıymet işlemleri

  Sabit kıymetlere ait bilgiler ayrıca kaydedilip alım-satım işlemleri ve amortisman hesapları doğrudan Logo Mali Müşavir 3 üzerinde yapılabiliyor. Bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve izlenecek muhasebe hesapları da aynı anda belirlenebiliyor. Sabit kıymetler için her yıl ve istenen dönemlerde amortisman ve değerleme tahakkuku yapılabiliyor; gider ve amortisman fişleri toplu olarak oluşturulabiliyor.

 • Defter Beyan Sistemine Entegrasyon

  Logo Mali Müşavir 3’te bulunan Defter Beyan Sistemine Entegrasyon özelliği sayesinde, girilen bütün fiş, fatura vb. işlemler doğrudan sisteme aktarılıyor. Böylece SMMM’ler işletme defteri, basit usul ya da serbest meslek defteri tutan her müşterileri için istenen defter ve beyannameleri oluşturan verileri defter beyan sistemine, buradan da Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) iletebiliyor. 

 • Exceltrans avantajı

  Logo Mali Müşavir 3’ün sağladığı faydalar yine Logo imzalı Exceltrans modülüyle daha da artırılabiliyor. Ek bir modül olarak sunulan Exceltrans, Logo Mali Müşavir 3’e doğrudan entegre edilebiliyor. Modülün kolay menüsü ve son kullanıcıya yönelik basit arayüzü sayesinde veriler Excel üzerinden toplu ve hızlı bir şekilde Logo Mali Müşavir 3’e aktarılabiliyor.

 • e-Dönüşüm entegrasyonu

  Logo Mali Müşavir 3 e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu çözümleriyle de entegre çalışarak SMMM’leri dijital dönüşüme bir adım daha yaklaştırıyor.

Uyumlu Logo Çözümleri

Uyumlu Logo Onaylı İş Ortağı Çözümleri

Online Banka Ekstre Aktarımı

 • (43 Yorum)
 • Online Banka ekstre aktarımı, kredi kartı POS ve hesap hareketlerinizi anlık olarak Logo ERP’ye banka veya mahsup fişi olarak iletebiliyor. Türkiye’deki tüm bankalarla entegre olarak çalışabilirken; sınırsız banka, sınırsız hesap hareketi, sınırsız POS hareketi, sınırsız firma ile kullanılabiliyor.
GeliştiriciMare Yazılım

Sıkça sorulan sorular

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) kimdir?

  Mali müşavir 3568 sayılı kanunlar kapsamında muhasebe işlemlerinin yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamakla; işletmeleye veya resmi kurumlara gerekli belgeleri sunmakla görevlidir. Yeminli Mali Müşavir herhangi bir defter tutmakla yükümlü değildir. Serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) 10 seneyi doldurup girdiği sınavda başarılı olduğunda yeminli mali müşavir (YMM) unvanını alır.

 • SMMM ne iş yapar?

  Serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM), finansal bilgileri analiz etmek, yasal yükümlülükleri takip etmek ve finansal faaliyetlerin kaydını tutmakla yükümlüdür. Bilanço ve beyannamelerle ilgili tüm belgeleri düzenler. Gerçek kişi veya tüzel kişi durumundaki işletmeler serbest muhasebeci mali müşavir ile çalışır.

 • Logo Mali Müşavir 3 çözümü mali müşavirlere ne avantaj sağlar?

   

  Logo Mali Müşavir 3 ile sunulan genel muhasebe uygulamaları yasal mevzuata uyumlu faaliyet göstermeyi sağlar. Verimli iş takibini mümkün kılar. Gider fişi, SMMM makbuzu ve nakit tahsilat makbuzları kolayca kesilebilir.

   

 • Mali müşavir çözümü ile hangi işlemler yapılabilir?

  Logo Mali Müşavir 3, SMMM'lerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Genel muhasebe süreçlerine destek sağlar ve süreçlerin en etkin şekilde yönetilmesine olanak tanır. Logo Mali Müşavir 3 ile fiş, makbuz, tahsilat işlemleri, bordro işlemleri, sabhit kıymet işlemleri yapılabilir. İşlemleri filtreleyerek rapor almak da mümkündür.

 • Logo Mali Müşavir 3 çözümü hangi sistemlerle entegre çalışır?

  Logo Mali Müşavir 3; e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu çözümleriyle entegre çalışır. Defter Beyan Sistemine Entegrasyon özelliği sayesinde girilen işlemler doğrudan sisteme aktarılabilir. Ek bir modül olarak sunulan Exceltrans da doğrudan entegre edilebilir.

 • Logo Mali Müşavir 3 ürününü en fazla kaç kullanıcı ile kullanabilirim?

  Logo Mali Müşavir 3 ürününü kullanıcı artırımı modülleri ile en fazla 15 kullanıcıya kadar kullanabilirsiniz.

 • Logo Mali Müşavir 3 ürünü hangi modüllerden oluşmaktadır?

  Logo Mali Müşavir 3 ana paket; Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, İşletme Defteri, Beyanname, Büro Yönetimi, Bordro (10 bin çalışan) modüllerini içerir.

 • Logo Mali Müşavir 3 ürünü ile birlikte Logo GO 3 ürünü de kullanabilir miyim?

  Logo Mali Müşavir 3 kullanıcıları, Logo GO 3 ana pakete, tüm opsiyonel modüllerine ve kullanıcı artırımlarına liste fiyatı üzerinden %50 indirimli sahip olur.

 • Son bir yıl içinde meslek grubuna yeni katılmış Mali Müşavirler Logo Mali Müşavir 3 ürününe indirimli sahip olabilir mi?

  Evet, son bir yıl içinde meslek grubuna yeni katılmış Mali Müşavirler, Logo Mali Müşavir 3 ürününe %30 indirim avantajıyla sahip olur.