facebook
Logo Netsis 3 Enterprise

Detaylı bilgi için

sizi arayalım

Logo Netsis 3 Enterprise ile ilgili detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

ERP Programı

Logo Netsis 3 Enterprise

Büyük ölçekli bir işletme olarak özellikle üretim ve planlama açısından kaynaklarınızı daha verimli yönetmek istiyorsanız yerleşik Logo Netsis 3 Enterprise ERP’nin avantajlarından faydalanın.

ON-PREMISE

İhtiyaca göre özelleştirme ve geliştirme

Güvenilir altyapı ile doğru stratejik kararlar

Üretim süreçlerinde uçtan uca optimizasyon

Dinamik Depo, stok, ve tedarik ile verimlilik artışı

Ticari faaliyetlerde tam denetim

Merkezi yönetim kolaylığı

İhtiyaca uygun app ve widget’lar

Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP ürünü Logo Netsis 3 Enterprise; büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı çözümler sunarak işletmelerin verimliliğini destekliyor.

İşletme genelinde verimlilik artışı 

Logo Netsis 3 Enterprise, iş süreçlerini çok daha düşük maliyetlerle, pratik ve etkin bir şekilde yönetmeyi sağlıyor. Böylece, çalışan düzeyinden başlayarak tüm işletme genelinde kalite ve verimlilik artıyor.

Daha etkin çalışan iş birimleri 

İş birimleri arasında güncel bilgi akışı sağlayan Logo Netsis 3 Enterprise, karmaşık iş süreçlerini düzenliyor ve müşteri ilişkilerini etkin şekilde yönetmeye olanak tanıyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanmasıyla, zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.

İhtiyaca göre geliştirilebilir yapı 

Logo Netsis 3 Enterprise, işletmelerin farklı ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış standart modüllerin yanı sıra, sonradan eklenebilen özel çözümler de sunuyor. Böylece işletmelerin kendilerine özgü ihtiyaçlarına en uygun ERP paketi kullanıma hazır hale geliyor.

Uyumlu Olduğu Cihazlar

Bilgisayar

Uygulama Alanları

Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
e-Ticaret
Gıda
Elektrik ve elektronik
Cam - çimento ve toprak ürünler
Makina ve parça imalatı
Finans - sigorta
Tarım ürünleri - hayvancılık
Telekomünikasyon
Eğitim
Sağlık - spor
Perakende ticaret
Medya - iletişim ve yayıncılık
Turizm
Metal ürünleri
Dağıtım ve toptan ticaret
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Havacılık
Kimya
Yiyecek - içecek hizmetleri
İnşaat
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
e-Ticaret
Gıda
Elektrik ve elektronik
Cam - çimento ve toprak ürünler
Makina ve parça imalatı
Finans - sigorta
Tarım ürünleri - hayvancılık
Telekomünikasyon
Eğitim
Sağlık - spor
Perakende ticaret
Medya - iletişim ve yayıncılık
Turizm
Metal ürünleri
Dağıtım ve toptan ticaret
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Havacılık
Kimya
Yiyecek - içecek hizmetleri
İnşaat
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
e-Ticaret
Gıda
Elektrik ve elektronik
Cam - çimento ve toprak ürünler
Makina ve parça imalatı
Finans - sigorta
Tarım ürünleri - hayvancılık
Telekomünikasyon
Eğitim
Sağlık - spor
Perakende ticaret
Medya - iletişim ve yayıncılık
Turizm
Metal ürünleri
Dağıtım ve toptan ticaret
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Havacılık
Kimya
Yiyecek - içecek hizmetleri
İnşaat
0/14

Kullanıcı geri bildirimleriyle şekillenen tasarım

Logo Netsis 3 Enterprise, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen tasarımıyla kullanım kolaylığını maksimum seviyeye çıkarıyor. Arka plan özelleştirmeleri, tüm fonksiyonları tek noktadan görüntüleme, işlevsel arama butonu, sürükle-bırak yöntemiyle masaüstü düzenleme gibi özelliklerle kullanıcılar masaüstlerini istedikleri şekilde kişiselleştirebiliyor. Farklı uygulama ve programların bağlantılarının masaüstüne kolayca eklenebilmesi de Logo Netsis 3 Enterprise kullanıcılarının iş süreçlerini kolaylaştırıyor.

İhtiyaca uygun app ve widget’lar

Logo Netsis 3 Enterprise, Logo ve Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen app ve widget'larla daha da zenginleştirilebiliyor. Bu widget ve app’ler masaüstüne kolayca eklenebiliyor ve tek tuşla ulaşılabilir durumda oluyor. Böylece her işletmenin ihtiyacına göre şekillendirilebilen bir fonksiyon kümesi oluşturulabiliyor.

Merkezi yönetim kolaylığı

Esnek ve kullanıcı dostu Logo Netsis 3 Enterprise, birden fazla firmayı içeren şirket gruplarında da kolaylıkla kullanılabiliyor. Holding, işletme, şube yapılarında ortak kodlama uygulanabilirken, her şubeye ya da işletme ve holdingin kendisine özel kodlama sistemi de tanımlanabiliyor. Logo Netsis 3 Enterprise ile envanter bir bütün olarak görülebildiği gibi, nakit akışı şirketlerin tamamına göre analiz edilebiliyor. Siparişler ve masraflar gibi birçok operasyon, merkez veya holding olarak şubeler adına yapılabiliyor, grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor. Konsolide Tablolar sayesinde, gruptaki her bir işletmenin aktif, borç, öz kaynak, gelir ve giderleri bir araya getirilebiliyor.

Güvenilir altyapı ile doğru stratejik kararlar

Logo Netsis 3 Enterprise'ın sunduğu kritik finansal fonksiyonlarla doğru bilgiye anında ulaşmak mümkün oluyor. Stratejik kararlar için güvenilir bir altyapı oluşturan Logo Netsis 3 Enterprise, bu altyapı sayesinde finansal performans artışı sağlıyor. Esnek döviz sistemi ve raporlama yapısıyla uluslararası faaliyetleri takip etme ve güncel kârlılık analizlerine ulaşma imkanı da sunuyor.

Ticari faaliyetlerde tam denetim

Hesap planlarında işletmeye ve çalışma şekline göre seviyelendirme ve raporlama yapan Logo Netsis 3 Enterprise, ticari faaliyetlerde tam denetim sağlıyor. Hesap planlarını sadeleştirmek üzere kayıtlarda şube, referans kodu, proje kodu boyutları kullanılıyor. Finans yönetiminin entegre yapısı, muhasebe fiş girişi operasyonuna ihtiyaç bırakmıyor; parametrik altyapı sayesinde evraklar doğrudan muhasebeye aktarılabiliyor ya da entegrasyon havuzunda kontrol edildikten sonra muhasebeleştirilebiliyor. Bu sayede iş yükü azalıyor, verimlilik artıyor.

Maliyet Muhasebesi ile üretim verimliliğinde artış

Logo Netsis 3 Enterprise'ın Maliyet Muhasebesi modülü sayesinde bir ürünün üretim sürecindeki tüm maliyetlerin etkisi sistem içinde rahatça bulunup maliyet hızlıca görülebiliyor. Öte yandan rekabet ortamında strateji belirlemek, stratejileri uygulamak ve kârlılığı artırmak için gerekli tüm veriler de sistem üzerinden elde ediliyor. Bütün bu özelliklerin sunduğu etkili denetim mekanizması, üretim verimliliğini artıyor.

Daha etkin sabit kıymet takip süreçleri

Logo Netsis 3 Enterprise Duran Varlık Yönetimi fonksiyonu, sabit kıymet satın alma, personele zimmetleme ve elden çıkarma gibi süreçlerin rahatça ve etkin bir şekilde takip edilmesini sağlıyor. Amortisman tabloları sayesinde, Vergi Usul Kanunu’na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabildiği gibi, farklı amortisman hesapları, ayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.

İthalat ve ihracatta verimlilik artışı

Tüm yükümlülüklerin muhasebe, finans, satın alma, satış ve dağıtım gibi diğer süreçlerle uyumlu ve entegre olarak takip edilebildiği Logo Netsis 3 Enterprise Dış Ticaret modülü, ithalat ve ihracat işlemlerini daha etkin, daha verimli ve yasal yükümlülüklere daha uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor.

Üretim süreçlerinde uçtan uca optimizasyon

Üretim süreçlerinin uçtan uca optimize edilerek üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan Logo Netsis 3 Enterprise ile tahminleme, üretim akış kontrolü, kalite kontrol ve makine bakım onarımı ile ana üretim, kapasite, malzeme gereksinim, ileri üretim (çizelgeleme) planlamaları gibi fonksiyonlarla kaynaklar etkin şekilde yönetiliyor.

Tedarik süreçlerinde otomasyon

Tedarikçilerden teklif toplayarak en uygun seçeneği belirlemeye yardımcı olan Logo Netsis 3 Enterprise, tedarikçilere siparişlerin iletilmesi, talepten faturaya kadar tüm işlemlerin takip edilmesi, tüm sürecin denetim altında tutulması gibi pek çok süreci otomatize ediyor. Tedarik süresi gibi tanımlamalar da planlamaları kayda değer oranda kolaylaştırıyor. Düzenli satın alım yapılan tedarikçilerle olan anlaşmalardaki iskonto, vadeli fiyat gibi detaylar da tarih bazında sisteme tanımlanabiliyor ve satın alma kaydı kolayca oluşturulabiliyor.

Stok operasyonlarında kolaylık

Stok odaklı hedef ve stratejiler oluşturup takip etmeyi, anlık stok değer ve seviyelerini izlemeyi, envanter maliyetlerini kontrol etmeyi sağlayan Logo Netsis 3 Enterprise ile esnek yapılandırma (varyant) sayesinde aynı türdeki malzemeler farklı özelliklerle izlenebiliyor. Böylece binlerce malzemeyi ilgilendiren bir değişiklik sadece tek bir tanım değiştirilerek güncellenebiliyor. Farklı ürün yelpazeleri ile çalışan işletmeler için tasarlanmış malzeme sınıflandırması ve seviyelendirilmiş hiyerarşi sayesinde ürünler kolayca takip edilebiliyor. Çevrim katsayıları özelliğiyle de tek bir birim üzerinden raporlama yapılabiliyor.

Dinamik Depo ile verimlilik artışı

Logo Netsis 3 Enterprise Dinamik Depo modülü, tanımlı parametreleryardımıyla malların depoya kolayca yerleştirilmesini, çıkış işlemi sırasında da kolayca toplanmasını sağlıyor. Ham madde ve mamullerin depo içindeki tüm hareketlerini takip etmek kolaylaşırken, satın alma, yerleştirme, toplama ve gönderme işlemleri de sorunsuz bir şekilde yönetilebiliyor. Malları hacimlerine göre raflarla eşleştirmek, Seri/Lot Takibi uygulaması ile stok giriş/çıkışlarını ve üretim hareketlerini seri numaralarıyla birlikte takip etmek, parametreler yardımıyla depo içindeki kuralları şekillendirmek de Logo Netsis 3 Enterprise ile çok kolaylaşıyor.

Uygun fiyatlandırma, zamanında teslimat

Logo Netsis 3 Enterprise'ın sunduğu etkin satış ve dağıtım süreci, operasyonların doğru şekilde ve zamanında yönetilmesini sağlıyor. Logo Netsis 3 Enterprise sayesinde sipariş ve teslimat için gereklitüm evrakların oluşturulmasından zamanında teslimat yapılmasına kadar geçen süreç entegre bir şekilde yönetilebiliyor. Stok, talep, teklif, sipariş, irsaliye, fatura ve müşteri borç bilgileri sistem üzerinden rahatça takip edilirken, yurt dışı işlemlerde dövizli fatura kesimi ve ödemelerin dövizli takibi de süreçleri kolaylaştırıyor.

İhtiyaca göre özelleştirme ve geliştirme

- Dinamik Kodlama desteği, belge girişi sırasında tanımlanan kurallara göre yeni formlar açmayı, pop-up uyarı mesajı göndermeyi ya da işleme engel koymayı mümkün kılıyor. - NetOpenX ise kendi uygulamalarını geliştiren veya farklı uygulamalarla Logo Netsis 3 Enterprise'ı entegre etmek isteyen işletmeler için ideal. NetOpenX ile iş mantığını bozmadan ERP çözümüne kayıt aktarılıp veri alınabiliyor. - NetOpenX fonksiyonlarını da kapsayan Netsis Rest API arayüzü ise web tabanlı ya da mobil uygulama geliştirmeye yönelik standardizasyon, kolaylık ve tutarlılık sunuyor. Bu arayüz; basit, esnek ve yetenekli bir mimari olan REST (Representational State Transfer), Web API altyapısı ile destekleniyor ve IIS kurulumu olmadan, Windows servis üzerinden yayın yapılabiliyor. - Firmalara özel veri giriş ekranlarını tasarlamak için ise NDI aracı Logo Netsis 3 Enterprise ile entegre bir şekilde kullanılabiliyor.
1/14

Kullanıcı geri bildirimleriyle şekillenen tasarım

Logo Netsis 3 Enterprise, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen tasarımıyla kullanım kolaylığını maksimum seviyeye çıkarıyor. Arka plan özelleştirmeleri, tüm fonksiyonları tek noktadan görüntüleme, işlevsel arama butonu, sürükle-bırak yöntemiyle masaüstü düzenleme gibi özelliklerle kullanıcılar masaüstlerini istedikleri şekilde kişiselleştirebiliyor. Farklı uygulama ve programların bağlantılarının masaüstüne kolayca eklenebilmesi de Logo Netsis 3 Enterprise kullanıcılarının iş süreçlerini kolaylaştırıyor.

2/14

İhtiyaca uygun app ve widget’lar

Logo Netsis 3 Enterprise, Logo ve Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen app ve widget'larla daha da zenginleştirilebiliyor. Bu widget ve app’ler masaüstüne kolayca eklenebiliyor ve tek tuşla ulaşılabilir durumda oluyor. Böylece her işletmenin ihtiyacına göre şekillendirilebilen bir fonksiyon kümesi oluşturulabiliyor.

3/14

Merkezi yönetim kolaylığı

Esnek ve kullanıcı dostu Logo Netsis 3 Enterprise, birden fazla firmayı içeren şirket gruplarında da kolaylıkla kullanılabiliyor. Holding, işletme, şube yapılarında ortak kodlama uygulanabilirken, her şubeye ya da işletme ve holdingin kendisine özel kodlama sistemi de tanımlanabiliyor. Logo Netsis 3 Enterprise ile envanter bir bütün olarak görülebildiği gibi, nakit akışı şirketlerin tamamına göre analiz edilebiliyor. Siparişler ve masraflar gibi birçok operasyon, merkez veya holding olarak şubeler adına yapılabiliyor, grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor. Konsolide Tablolar sayesinde, gruptaki her bir işletmenin aktif, borç, öz kaynak, gelir ve giderleri bir araya getirilebiliyor.

4/14

Güvenilir altyapı ile doğru stratejik kararlar

Logo Netsis 3 Enterprise'ın sunduğu kritik finansal fonksiyonlarla doğru bilgiye anında ulaşmak mümkün oluyor. Stratejik kararlar için güvenilir bir altyapı oluşturan Logo Netsis 3 Enterprise, bu altyapı sayesinde finansal performans artışı sağlıyor. Esnek döviz sistemi ve raporlama yapısıyla uluslararası faaliyetleri takip etme ve güncel kârlılık analizlerine ulaşma imkanı da sunuyor.

5/14

Ticari faaliyetlerde tam denetim

Hesap planlarında işletmeye ve çalışma şekline göre seviyelendirme ve raporlama yapan Logo Netsis 3 Enterprise, ticari faaliyetlerde tam denetim sağlıyor. Hesap planlarını sadeleştirmek üzere kayıtlarda şube, referans kodu, proje kodu boyutları kullanılıyor. Finans yönetiminin entegre yapısı, muhasebe fiş girişi operasyonuna ihtiyaç bırakmıyor; parametrik altyapı sayesinde evraklar doğrudan muhasebeye aktarılabiliyor ya da entegrasyon havuzunda kontrol edildikten sonra muhasebeleştirilebiliyor. Bu sayede iş yükü azalıyor, verimlilik artıyor.

6/14

Maliyet Muhasebesi ile üretim verimliliğinde artış

Logo Netsis 3 Enterprise'ın Maliyet Muhasebesi modülü sayesinde bir ürünün üretim sürecindeki tüm maliyetlerin etkisi sistem içinde rahatça bulunup maliyet hızlıca görülebiliyor. Öte yandan rekabet ortamında strateji belirlemek, stratejileri uygulamak ve kârlılığı artırmak için gerekli tüm veriler de sistem üzerinden elde ediliyor. Bütün bu özelliklerin sunduğu etkili denetim mekanizması, üretim verimliliğini artıyor.

7/14

Daha etkin sabit kıymet takip süreçleri

Logo Netsis 3 Enterprise Duran Varlık Yönetimi fonksiyonu, sabit kıymet satın alma, personele zimmetleme ve elden çıkarma gibi süreçlerin rahatça ve etkin bir şekilde takip edilmesini sağlıyor. Amortisman tabloları sayesinde, Vergi Usul Kanunu’na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabildiği gibi, farklı amortisman hesapları, ayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.

8/14

İthalat ve ihracatta verimlilik artışı

Tüm yükümlülüklerin muhasebe, finans, satın alma, satış ve dağıtım gibi diğer süreçlerle uyumlu ve entegre olarak takip edilebildiği Logo Netsis 3 Enterprise Dış Ticaret modülü, ithalat ve ihracat işlemlerini daha etkin, daha verimli ve yasal yükümlülüklere daha uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor.

9/14

Üretim süreçlerinde uçtan uca optimizasyon

Üretim süreçlerinin uçtan uca optimize edilerek üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan Logo Netsis 3 Enterprise ile tahminleme, üretim akış kontrolü, kalite kontrol ve makine bakım onarımı ile ana üretim, kapasite, malzeme gereksinim, ileri üretim (çizelgeleme) planlamaları gibi fonksiyonlarla kaynaklar etkin şekilde yönetiliyor.

10/14

Tedarik süreçlerinde otomasyon

Tedarikçilerden teklif toplayarak en uygun seçeneği belirlemeye yardımcı olan Logo Netsis 3 Enterprise, tedarikçilere siparişlerin iletilmesi, talepten faturaya kadar tüm işlemlerin takip edilmesi, tüm sürecin denetim altında tutulması gibi pek çok süreci otomatize ediyor. Tedarik süresi gibi tanımlamalar da planlamaları kayda değer oranda kolaylaştırıyor. Düzenli satın alım yapılan tedarikçilerle olan anlaşmalardaki iskonto, vadeli fiyat gibi detaylar da tarih bazında sisteme tanımlanabiliyor ve satın alma kaydı kolayca oluşturulabiliyor.

11/14

Stok operasyonlarında kolaylık

Stok odaklı hedef ve stratejiler oluşturup takip etmeyi, anlık stok değer ve seviyelerini izlemeyi, envanter maliyetlerini kontrol etmeyi sağlayan Logo Netsis 3 Enterprise ile esnek yapılandırma (varyant) sayesinde aynı türdeki malzemeler farklı özelliklerle izlenebiliyor. Böylece binlerce malzemeyi ilgilendiren bir değişiklik sadece tek bir tanım değiştirilerek güncellenebiliyor. Farklı ürün yelpazeleri ile çalışan işletmeler için tasarlanmış malzeme sınıflandırması ve seviyelendirilmiş hiyerarşi sayesinde ürünler kolayca takip edilebiliyor. Çevrim katsayıları özelliğiyle de tek bir birim üzerinden raporlama yapılabiliyor.

12/14

Dinamik Depo ile verimlilik artışı

Logo Netsis 3 Enterprise Dinamik Depo modülü, tanımlı parametreleryardımıyla malların depoya kolayca yerleştirilmesini, çıkış işlemi sırasında da kolayca toplanmasını sağlıyor. Ham madde ve mamullerin depo içindeki tüm hareketlerini takip etmek kolaylaşırken, satın alma, yerleştirme, toplama ve gönderme işlemleri de sorunsuz bir şekilde yönetilebiliyor. Malları hacimlerine göre raflarla eşleştirmek, Seri/Lot Takibi uygulaması ile stok giriş/çıkışlarını ve üretim hareketlerini seri numaralarıyla birlikte takip etmek, parametreler yardımıyla depo içindeki kuralları şekillendirmek de Logo Netsis 3 Enterprise ile çok kolaylaşıyor.

13/14

Uygun fiyatlandırma, zamanında teslimat

Logo Netsis 3 Enterprise'ın sunduğu etkin satış ve dağıtım süreci, operasyonların doğru şekilde ve zamanında yönetilmesini sağlıyor. Logo Netsis 3 Enterprise sayesinde sipariş ve teslimat için gereklitüm evrakların oluşturulmasından zamanında teslimat yapılmasına kadar geçen süreç entegre bir şekilde yönetilebiliyor. Stok, talep, teklif, sipariş, irsaliye, fatura ve müşteri borç bilgileri sistem üzerinden rahatça takip edilirken, yurt dışı işlemlerde dövizli fatura kesimi ve ödemelerin dövizli takibi de süreçleri kolaylaştırıyor.

14/14

İhtiyaca göre özelleştirme ve geliştirme

- Dinamik Kodlama desteği, belge girişi sırasında tanımlanan kurallara göre yeni formlar açmayı, pop-up uyarı mesajı göndermeyi ya da işleme engel koymayı mümkün kılıyor. - NetOpenX ise kendi uygulamalarını geliştiren veya farklı uygulamalarla Logo Netsis 3 Enterprise'ı entegre etmek isteyen işletmeler için ideal. NetOpenX ile iş mantığını bozmadan ERP çözümüne kayıt aktarılıp veri alınabiliyor. - NetOpenX fonksiyonlarını da kapsayan Netsis Rest API arayüzü ise web tabanlı ya da mobil uygulama geliştirmeye yönelik standardizasyon, kolaylık ve tutarlılık sunuyor. Bu arayüz; basit, esnek ve yetenekli bir mimari olan REST (Representational State Transfer), Web API altyapısı ile destekleniyor ve IIS kurulumu olmadan, Windows servis üzerinden yayın yapılabiliyor. - Firmalara özel veri giriş ekranlarını tasarlamak için ise NDI aracı Logo Netsis 3 Enterprise ile entegre bir şekilde kullanılabiliyor.

Logo Netsis 3 ERP Çözümleri

İşletmelere çalışanları bazında ve tüm iş süreçlerinde uçtan uca verimlilik ve etkin bir maliyet yönetimi gerçekleştirme fırsatı sunan Netsis 3 ERP ürünleri, rekabet odaklı kurumların yerel ve uluslararası standartlara uyum sağlamasını kolaylaştırırken, güncel mevzuatlar ile gündeme gelen değişiklikler için de hazır bir altyapı sunmaktadır.

Tercih Edenler Logo Netsis 3 Enterprise

200.000'den fazla müşterimizle beraber büyüyoruz.

Fabrika Müdürü, BODO BODE DOĞRUSAN

Otobüslere yönelik pnömatik ve elektrikli kapı sistemleri konusunda Türkiye’nin lider kuruluşu BODO BODE DOĞRUSAN, gerek üretim ihtiyaçlarını gerekse müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamak üzere Logo’nun Netsis 3 Enterprise kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümünü tercih etti.

Devamını Oku
Bütçe Raporlama ve Denetim Müdürü, İsfanbul

Dünyada ve Türkiye’de tema parkı, AVM ve gösteri merkezinin birleştirildiği ilk alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi olan İsfanbul, 2013 yılından bu yana hizmet veriyor. İsfanbul, artan iş hacmiyle birlikte iş süreçlerinin verimliliğini artırmak üzere kapsamlı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüne geçmeye karar verdi ve Logo’nun Netsis 3 Enterprise çözümünü tercih etti.

Devamını Oku
COO, Namet Gıda

'' Sektörümüze özgü pek fazla çözüm olmadığı için yazılımlarımızı firma içinde kendi ekiplerimizle geliştiriyor, bu süreçte Logo Netsis 3 Enterprise’ın NetOpenX ve Dinamik Kodlama özelliklerinden çok yararlanıyoruz. Diğer bir deyişle, Logo Netsis 3 Enterprise tüm yönetim sistemimizin omurgası haline geldi. Üretimden maliyet muhasebesine, satın almadan satışa, muhasebeden insan kaynaklarına kadar bütün iş süreçlerimizi geliştirmede büyük katkılar sağladı. Sistem üzerinde ürettiğimiz raporlar sayesinde uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarının denetimlerinden de başarıyla geçtik.”

1950 yılından bu yana kırmızı et sektöründe faaliyet gösteren Namet Gıda, Maret markasının da satın alınmasıyla ve yeni yatırımlarla sürekli büyüyen yapısını, odak noktasında Logo Netsis 3 Enterprise’ın bulunduğu bir sistemle yönetiyor.

Devamını Oku
Mali İşler Müdürü, HEAŞ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Meydan Otoritesi olarak faaliyet gösteren HEAŞ, farklı noktalardaki verileri tek merkezde toplamak ve bu sayede hem veri güvenilirliğini artırıp hem de iş süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmek üzere Logo’nun Netsis 3 Enterprise kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümünü tercih etti

Devamını Oku
Üretim Müdürü, Vimar A.Ş.

Hayvan sağlığı ve beslenmesi konusunda 20 yıldan uzun süredir hizmet veren Vimar’ın 2014 yılında Vilsan Pharmaceuticals’ı satın almasıyla oluşan Vimar Vilsan Grup, farklı kaynaklardan gelen verileri tek merkezde toplamak ve böylece iş süreçlerini iyileştirmek üzere Logo’nun Netsis 3 Enterprise kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümünü tercih etti.

Devamını Oku
Gürsoy Tarımsal Ürünler Yönetim Kurulu Üyesi

Gürsoy Tarımsal Ürünler, fındığın ana vatanı Karadeniz'de, 1933'ten beri en kaliteli, doğal ve işlenmiş fındıkları Türkiye'ye ve dünyaya sunuyor.

Ordu’da faaliyetlerini sürdüren Gürsoy Tarımsal Ürünler, küresel ticaretteki gelişmeleri yakından takip ederek üretim sistemlerine yansıtıyor. Müşteri odaklı bir üretim ve satış politikası ile çalışan Gürsoy Tarımsal Ürünler, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük gıda markalarının ve dağıtıcılarının tedarikçisi konumunda bulunuyor.

BEKLENTİ ve HEDEFLER

Gürsoy Tarımsal Ürünler, tüm süreçlerini entegre bir yapı ile yöneterek verimliliği artırırken, büyüme hedeflerine odaklanabilmek istiyordu. Bunun için üretim planlama başta olmak üzere tüm operasyonlarının işlemesi, hataların azaltılması ve etkin stok takibi önceliklendirildi. Ek olarak izlenebilirliğin kolaylaştırılması, raporlanabilme ve karar alma süreçlerini hızlandırma konuları da proje hedefleri arasında yer alıyordu. Aynı zamanda büyüyen bir firma olan Gürsoy Tarımsal Ürünler için artan iş hacmini yönetebilecek üretim, satın alma ve sevkiyat yönetimi ihtiyacı da bulunuyordu. Tüm bu süreçlerin etkin bir şekilde merkezî olarak yönetimini sağlamak üzere bir Enterprise çözümü ihtiyacı doğdu.

KULLANILAN ÇÖZÜMLER ve SUMO İLE PROJE UYGULAMASI

SUMO iş birliğiyle proje sürecinde; muhasebeden finansa, üretimden planlamaya, satın almadan sevkiyata kadar tüm adımlar detaylı analiz edildi. Yerinde incelemeyle kurgulanarak devreye alındı. Gürsoy Tarımsal Ürünler standart bir enterprise kullanıcısının ihtiyaçlarının ötesinde, işletmenin üretim sürecine özgü, iç operasyonlarının işleyişine uygun tasarlanmış ekranlara, raporlara ve adımlara ihtiyaç duyuyordu. Netsis 3 Enterprise çözümünün uyarlanabilir yapısı sayesinde SUMO, özelleştirilmiş ekranlarla üretim süreçleri otomasyonlarını tasarladı. Böylece Gürsoy Tarımsal Ürünler’ın ihtiyacı olan bir çok özelliği işleyişine uygun kullanabilmesine imkân sağladı. Firmada üretim safhaları, giren çıkan yarı mamuller ve son ürünler standart reçeteli üretimden farklı olduğu için terzi işi bir çalışma gerçekleştirildi. İç operasyonel işleyiş, izlenebilirlik, süreç akışı adımlarında detaylı çalışmalarla ortaya çıkan ihtiyaç eksiksiz karşılandı.

PROJE SONUÇLARI ve ELDE EDİLEN FAYDALAR

Logo Netsis 3 Enterprise çözümü ile;

 • ERP altyapısı özel uyarlanmış çözümlerle yenilendi ve üretim daha hızlı ve verimli planlanmaya başlandı.
 • Operasyonlarda verimlilik %80 arttı.
 • Stok doğruluk oranını %60 arttı.
 • Süreçler izlenebilir ve raporlanabilir hale geldi.
 • Logo Netsis 3 Enterprise çözümüyle iş süreçleri standartlaştırıldı.
 • Logo Yazılım ürünleriyle zaman ve kaynak tasarrufu elde edildi.
 • Artan iş hacminin yönetiminde verimlilik sağlandı.
 • Entegre sistemle iş süreçleri uçtan uca iyileştirildi.
 • Mamullerin içeriğine ve işlem görme ihtiyacına göre üretim sıralamalarındaki kullanımlarına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Üretimde kullanılacak ham madde seçimine kadar tüm süreçte üretimde doğruluk payı arttı, stok takibi kolaylaştı.
 • Doğru stok yönetimi sayesinde doğru ham madde seçimi ile kayıplar azaldı.
 • Üretim planlamayla zaman tasarrufu ve departmanlar arası iletişim arttı.
 • Ham madde ihtiyacı daha erken tespit edilebildi.
 • Farklı departmanlarda ayrı işleyen süreçler konsolide hale geldi.
 • Planlamada daha etkin bir yapı sağlanarak satış departmanında müşterilerle ilerleyen süreçlerde iyileşme sağlandı.

Devamını Oku
Fabrika Müdürü, Muratbey

1965 yılından bu yana peynir sektöründe faaliyet gösteren Muratbey, modern teknoloji ile geleneksel lezzeti bir araya getirdiği inovatif ürünlerle Türkiye’de sektörün güçlü markalarından biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Planlamadan sevkiyata, üretimden raporlamaya kadar tüm iş süreçlerini entegre bir altyapıda gerçekleştirmek üzere Netsis 3 Enterprise çözümünden yararlanan Muratbey, bu sayede üretim verimliliğini %15 artırırken çalışanların iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor. Netsis 3 Enterprise aynı zamanda etkin maliyet kontrolü ve dinamik kodlama özelliğiyle değişikliklere hızlı uyum imkanı da sunuyor.

Devamını Oku
United Chemicals Yönetim Kurulu Üyesi

United Chemicals, 30 yılı aşkın bir süredir United Chemicals markasıyla deri işlentisi için özel kimyasallar üreten öncü bir firma. United Chemicals, tabakhanelere tam destek vermek adına deri sektörüne kimyasal ve kimyasal yardımcılardan oluşan eksiksiz bir ürün gamı sunuyor. Firma 10 bin metrekare kapalı alanda kurulu modern fabrikası ve tam otomasyon tesisiyle müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sağlarken, 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Beklenti ve hedefler

United Chemicals’ın Güney Amerika’dan Çin’e uzanan müşteri portföyüne kusursuz bir hizmet sunmak için doğru veriyi anlık olarak işleyebilmesi, çıktıları ise dünyanın dört bir yanında erişilebilir hale getirmeye ihtiyacı vardı. Veri girişlerinin hızlı, sağlıklı ve geriye dönük izlenebilir olması için uygun bir ERP çözümü gerekiyordu. Her geçen gün zorlaşan rekabet koşulları sebebiyle bu projeyi en kısa zamanda tamamlanması ihtiyacı ön plana çıkıyordu. Bu nedenle bir yıldan kısa bir sürede başta üretim ve depo olmak üzere, tüm verilerini anlık olarak izleyebileceği bir ERP sistemine geçmeyi kaçınılmaz olarak görüyordu.

Kullanılan çözümler ve Egebimtes ile proje uygulaması

United Chemicals, Logo Netsis Enterprise 3 programının üretim, satın alma, muhasebe, finans, dış ticaret, depo ve insan kaynakları özelliklerini aktif olarak kullanıyor. 1 Haziran 2022 tarihinde hayata geçirilen projede, Egebimtes’in desteği ve Netsis’in kullanım kolaylığının sayesinde yıl sonu gelmeden maliyet muhasebesi yapılabilecek duruma gelindi. Bu süreç devam ederken yine Egebimtes ile barkod projesi canlıya alınarak 3 ay gibi kısa bir sürede, tüm stok giriş ve çıkışları barkod sistemi ve el terminalleriyle kontrol altına alındı.

Proje sonuçları ve elde edilen faydalar

Logo Netsis 3 Enterprise ile;

 • Firmanın Malzeme ihtiyaç Planlama (MRP) sürecinin kurulması ve etkin yönetimi gereksinimi karşılandı.
 • Stok doğruluğu neredeyse %100’e ulaştı ve tüm süreçler izlenebilir hale geldi.
 • Satış raporlamalarındaki aksaklıklar giderildi.
 • Ham maddenin izlenebilirliği sayesinde fire oranlarında düşüş oldu, kalite kontrol adımları dijitalleştirildi ve mamullerde izlenebilirlik arttı.
 • İş süreçleri iyileştirilerek raporlamalarda kolaylık sağlandı ve iş yükü azaldı.
 • Tek tıkla alınan bir rapor ile cari bakiye takibi yapabilir hale geldi.
 • Manuel işleyen birçok süreç sistematik hale dönüştürüldü.
 • Kalite kontrol süreçleri ürün içerisinden takip edilebilir ve gerektiğinde anında müdahale edilebilir duruma geldi.
 • Netsis 3 Enterprise çözümü yeteneklerinden dinamik kodlama ile birçok süreç otomatize edildi.
 • Basılı evraklarla işleyen birçok süreç dijitale taşındı.
 • Satın alma sürecinde MRP ile depo takibi de yapılarak stokta olması gereken ürünlerin zamanında tedarik süreci planlandı.
 • Süreçlerde her noktada kontrol sistemleri tanımlanarak insan kaynaklı hatalar azaldı.

Devamını Oku

Sıkça Sorulan Sorular

Logo Yazılım’ın sunduğu çözümler, ürünler ve servislerle ilgili sorularınız mı var? En sık karşılaştığımız soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz.

01

e-İrsaliye, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi e-Çözümlere de ihtiyacım var. Kullanabilir miyim?

Logo Netsis 3 Enterprise çözümü Logo e-Çözümler ile entegre çalışır.
02

Birden fazla şube veya işletmeyi yönetebilecek bir holding yapısı kurabilir miyim? Holding genelinde mali konsolidasyon yapabilir miyim?

Logo Netsis 3 Enterprise çözümünde hiyerarşik olarak Şube/İşletme/Holding yapısı desteklenmektedir. Mali konsolidasyon için raporlamalarınızı işletmeler bazında veya holding bazında yapabilirsiniz.
03

Depolarımdaki hücreleri tanımlayıp, hücre bazında stok takibi yapabilir miyim?

Dinamik Depo modülü sayesinde depolarınızdaki hücreleri tanımlayabilir ve hücre bazında stok takibi yapabilirsiniz.
04

Logo Netsis 3 Enterprise ile kampanya yönetimi yapabilir miyim?

Koşul uygulamasını açarak kampanyalarınızı tanımlayabilir ve bu kampanyaları alış/satış işlemlerinde kullanabilirsiniz.
05

MRP/Ana Üretim Planlama/Tahminleme gibi planlama işlemlerini yapabilir miyim?

Logo Netsis 3 Enterprise MRP modülü sayesinde tahminleme (forecasting), ana üretim planlama (master production scheduling) ve malzeme gereksinim planlama (MRP) süreçlerini yönetebilirsiniz.
06

Programı Türkçe dışında bir dil ile kullanabilir miyim?

Logo Netsis 3 Enterprise çözümü ile birlikte Türkçe ve İngilizce dilleri standart olarak sunulmaktadır. Dilerseniz, diğer dil seçeneklerini de satın alarak kullanabilirsiniz.
07

Kalite kontrol işlemlerini takip edebilir miyim?

Logo Netsis 3 Enterprise çözümünün Kalite Kontrol modülü ile kalite kontrol süreçlerinizi yönetirken, istatistiksel kontrol grafikleri de oluşturabilirsiniz.
08

Maliyet muhasebesi kullanabilir miyim?

Logo Netsis 3 Enterprise çözümünde Maliyet Muhasebesi uygulaması opsiyonel olarak sunulmaktadır.
09

Üretilmesi gereken ürünleri, uygun makinelere sıralı şekilde planlamak ve planlama sonrasında geciken işleri raporlamak istiyorum. Bu işlemleri yapabilir miyim?

Logo Netsis 3 Enterprise çözümünün İleri Üretim Planlama (çizelgeleme) modülü ile üretilecek ürünleri operasyon ve makine detayında en hassas şekilde planlayabilir ve geciken işleri görebilirsiniz.
10

Makine bakım işlemlerinin takibini ve planlamasını nasıl yapacağım?

Logo Netsis 3 Enterprise çözümüne ek olarak sunulan Makina Bakım modülü ile makine bakım işlemleri, bakım planlama, otonom bakım ve kestirimci bakım işlemleri yapılabilir.
11

Talep ve teklif takibi yapabilir miyim? Talep ve teklif sürecinin devamında siparişlerimi oluşturabilir miyim?

Logo Netsis 3 Enterprise çözümünde talep ve teklif takibi yapılabilmektedir. Talep/Teklif sürecinin devamında sipariş işlemleri de takip edilebilmektedir.
12

Logo Netsis 3 Enterprise ile banka kredilerimi ve faiz hesaplamalarımı takip edebilir miyim?

Banka kredilerinizi Logo Netsis 3 Enterprise üzerinde tanımlayabilir ve kredi işlemlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Uyumlu Logo Bulut Servisleri

Bulut servislerimiz ile ihtiyacınız olan çözümlere ulaşın.

BULUT

Logo Bulut Doküman Yönetimi

Logo Bulut Doküman Yönetimi, kurulum ve ek maliyet gerektirmeyen yapısı, doküman arama ve paylaşma fonksiyonları, verileri Türkiye'deki bulut üzerinde güvenle saklama gibi özellikleri sayesinde doküman yönetimini güvenle kolaylaştırıp hızlandırıyor.

Detaylı İncele
BULUT

Logo Diva SERVICE

Bulut tabanlı çalışan Logo Diva SERVICE, perakende şirketlerinin tamirden yedek parça teminine kadar bütün satış sonrası servis süreçlerini en çevik ve verimli şekilde yönetmesini sağlıyor.

Detaylı İncele
BULUT

Logo Diva SHOP

Logo Diva SHOP, tek mağazalı ya da birkaç şubeli perakende işletmelerinde, kasa işlemlerinden stok, satın alma ve ön muhasebeye kadar pek çok farklı ön ofis ve arka ofis sürecini hızlı ve güvenilir bir şekilde, bulut üzerinde yönetmeyi sağlıyor.

Detaylı İncele
BULUT
Logo Bulut Servisleri, bulut teknolojisinin avantajlarından Logo güvencesiyle faydalanmanızı sağlıyor.

Hepsini İncele

Uyumlu Logo On-Premise Ürünleri

İş süreçlerinizi kolay, pratik ve etkin bir şekilde yönetin.

ON-PREMISE

e-Fatura

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura ürünleri, faturaların dolaşımının dijital ortamda güvenle ve hızla gerçekleşmesini sağlıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

Logo Netsis 3 Bordro

Emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerinde otomasyon sağlayan Logo Netsis 3 Bordro ürünüyle bordro işlemleri mevzuata uygun, hızlı ve hatasız yapılırken, bu sayede operasyonel maliyetler de düşürülüyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

Logo Mind Insight

Logo Mind Insight İş Analitiği ürünü, self-servis veri keşfi ve analizi süreçlerini kolaylaştırarak verilerin işletmelere değer katan, anlamlı, aksiyon odaklı bilgilere dönüştürülmesini sağlıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE
Farklı ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun ürünler için Logo ürünlerimizi inceleyin.

Hepsini İncele