Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Genel bakış

Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarını web üzerinden çalışan altyapısı ile karşılamak üzere tasarlanan Logo Netsis Wings Enterprise, zengin iş fonksiyonları ve geliştirilebilir yapısıyla kapsamlı bir çözüm sunuyor. 

Web üzerinden kesintisiz erişim

Logo Netsis Wings Enterprise, web üzerinden çalışan altyapısı sayesinde sisteme her an, her yerden erişebilmeyi sağlıyor. Tablet üzerinde de kullanılabilen yapısıyla, karmaşık sistemleri kesintisiz yönetip kontrol etme imkanı sunuyor. Bilgilere anlık erişim sonucunda iş süreçleri daha verimli hale gelirken zaman ve maliyet tasarrufu da elde ediliyor.    

Zengin fonksiyon kümesi

Üretim süreçleri de dahil olmak üzere kaynak yönetiminden malzeme ihtiyaç planlamaya, maliyet muhasebesinden dış ticarete kadar tüm iş süreçlerini kapsayan Logo Netsis Wings Enterprise, ihtiyaca göre ek fonksiyonlarla da zenginleştirilebiliyor.

Güncel verilerle doğru kararlar

Sistem üzerinde oluşan verilerin iş birimleri arasında anlık aktarımı sayesinde, tüm iş süreçleri güvenilir verilerle yürütülüyor. Böylece işletme genelinde daha verimli yönetim imkanı sunuluyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanmasıyla, zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.

Tüm süreçlerde merkezi kontrol

Zamandan ve mekandan bağımsız Logo Netsis Wings Enterprise sayesinde, üretim için gerekli ham maddelerin stok kontrolü ve tedarikinden satış ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm operasyonlar her an, her yerden kontrol edilebiliyor. Böylece işletmenin sürdürülebilir performansında gelişme kaydediliyor. Yine tek noktadan erişim sayesinde kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanabildiği için zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden de tasarruf ediliyor. 

Özellikler

 • Kullanıcı dostu arayüzlerle kolay kullanım

  Logo Netsis Wings Enterprise, tüm kullanıcıların konforu düşünülerek tasarlandı. Arka plan özelleştirmeleri ve sürükle-bırak özelliğiyle kolayca kişiselleştirilebilen masaüstünde tüm fonksiyonlar aynı anda görülebiliyor. Böylece sistem üzerinde yapılacak işlemlere daha hızlı erişim sağlanıyor. Logo Netsis Wings Enterprise işlevsel arama butonu ve farklı dış bağlantıların masaüstüne eklenebilmesi gibi özelliklerle de fark yaratıyor. 

 • İhtiyaca özel uygulamalar için widget ve app’ler

  Her sektörün ve her işletmenin kendine özgü ihtiyaçları bulunuyor. Logo Netsis Wings Enterprise, standart fonksiyonlarının zenginliğine ek olarak, Logo ve Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen app ve widget'larla daha da zenginleştirilebiliyor.  

 • Şirket grubu ve holdinglerde merkezi yönetim

  Birden fazla firmayı içeren şirket grupları ve holdingler için ideal bir ERP çözümü olan Logo Netsis Wings Enterprise, merkezde ve şubelerde ortak kodlama yapmayı sağlıyor. Ayrıca her şubeye ya da işletme ve holdingin kendisine özel kodlama sistemi de uygulanabiliyor. Merkezi yönetim sayesinde, şubelerdeki pek çok operasyon merkezden yapılabiliyor. Tüm şube ve iştirakleri de kapsayarak grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor. Envanter bir bütün olarak görülürken, nakit akışı da ayrı ayrı ya da grup bazında analiz edilebiliyor. Konsolide Tablolar sayesinde, gruptaki her bir işletmenin aktif, borç, öz kaynak, gelir ve giderleri bir araya getirilebiliyor.

 • Doğru kararlar için güvenilir veriler

  Logo Netsis Wings Enterprise, güncel ve güvenilir finansal veriler sayesinde doğru bilgiye anında ulaşmayı sağlıyor. Her an, her yerden finansal veri girişini ve analizini yapmayı sağlayan Logo Netsis Wings Enterprise ile stratejik kararlar güvenle alınabiliyor. Çözümde kullanılan esnek döviz sistemi ve raporlama yapısı, uluslararası faaliyetleri takip etme ve güncel kârlılık analizlerine ulaşma imkanı da sunuyor. 

 • Ticari faaliyetler üzerinde tam denetim

  Logo Netsis Wings Enterprise, hesap planlarında işletmeye ve çalışma şekline göre seviyelendirme ve raporlama yapıyor. Kayıtlarda şube, referans kodu, proje kodu boyutlarının kullanılması, hesap planlarını sadeleştiriyor. Finans yönetiminin entegre yapısı sayesinde de muhasebe fiş girişi operasyonuna gerek kalmıyor. Logo Netsis Wings Enterprise'da kullanılan parametrik altyapı sayesinde evraklar doğrudan muhasebeye aktarılabiliyor ya da entegrasyon havuzunda kontrol edildikten sonra muhasebeleştirilebiliyor. Böylece başta finans ve muhasebe birimleri olmak üzere, şirket genelinde iş yükü azalıyor, verimlilik artıyor. 

 • Maliyet Muhasebesi modülüyle etkin kontrol

  Özellikle üretimde en kritik noktalardan biri olan Maliyet Muhasebesi, Logo Netsis Wings Enterprise ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak etkili şekilde kontrol edilebilir hale geliyor. Bir ürünün üretim sürecindeki tüm maliyetlerin etkisi sistem içinde rahatça bulunup satılan ürünün maliyeti hızlıca görülebiliyor. Bu sayede üretim verimliliği, rekabet gücü ve kârlılık önemli ölçüde artırılabiliyor. 

 • Sabit kıymetlerin takibinde otomasyon

  Sabit kıymet satın alma, personele zimmetleme ve elden çıkarma gibi süreçler Logo Netsis Wings Enterprise'ın Duran Varlık Yönetimi fonksiyonuyla etkili bir şekilde takip ediliyor. Birden fazla amortisman tablosu desteği sayesinde, Vergi Usul Kanunu’na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabiliyor. Ayrıca farklı amortisman hesapları, ayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.

 • Uluslararası ticarette rekabet avantajı

  Logo Netsis Wings Enterprise Dış Ticaret ekranı, ithalat ve ihracat işlemlerini daha etkin, daha verimli ve yasal yükümlülüklere daha uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor. Tüm yükümlülükler muhasebe, finans, satın alma,  satış ve dağıtım gibi diğer süreçlerle uyumlu ve entegre olarak takip edilebiliyor.

 • Maliyet tasarrufuyla daha verimli üretim

  Özellikle üretim yapan işletmeler için tasarlanan Logo Netsis Wings Enterprise, üretim süreçlerinde baştan sona optimizasyon sağlayarak üretim maliyetlerini düşürüyor. Tahminleme, üretim akış kontrolü, kalite kontrol ve makine bakım onarımı ile ana üretim, kapasite, malzeme gereksinim, ileri üretim (çizelgeleme) planlamaları gibi fonksiyonlarla kaynaklar etkin şekilde yönetiliyor. Böylece üretimde maliyet tasarrufu sağlanarak verimlilik ve kârlılık artırılıyor.

 • Tedarik ve satın almada otomasyon

  Üretim için gerekli ham maddelerden farklı operasyonlara yönelik hizmet satın alımlarına kadar tüm tedarik süreçleri Logo Netsis Wings Enterprise üzerinden, web üzerinden yönetilebiliyor. Talepten faturaya kadar tüm işlemleri birbiriyle ilişkili olarak takip edilebildiği için süreç uçtan uca denetim altında tutuluyor. Birçok işlemin otomatik olarak gerçekleştirilmesi sayesinde hata oranları da düşüyor. Tedarikçilerden teklif toplanarak en uygun seçeneğin belirlenmesinin yanı sıra, düzenli satın alım yapılan tedarikçilerle olan anlaşmalardaki iskonto, vadeli fiyat gibi detaylar da tarih bazında Logo Netsis Wings Enterprise'a tanımlanabiliyor. Çözümün sunduğu tedarik süresi gibi tanımlamalar da planlamaları kayda değer oranda kolaylaştırıyor ve iş yükünü azaltıyor.

 • Daha etkili stok kontrolü

  Üretim planlamanın en kritik noktalarından biri olan stok kontrolü, Logo Netsis Wings Enterprise ile her an, her yerden yapılabiliyor. Böylece stok odaklı hedef ve stratejiler oluşturulabiliyor, anlık stok değer ve seviyeleri izlenebiliyor, envanter maliyetleri kontrol edilebiliyor. Farklı ürün yelpazeleri ile çalışanlar için tasarlanmış malzeme sınıflandırması ve seviyelendirilmiş hiyerarşi sayesinde ürünler kolayca izlenebiliyor. Esnek yapılandırma (varyant) ile aynı türdeki malzemeler farklı özelliklerle takip edilebiliyor. Dolayısıyla binlerce malzemeyi ilgilendiren bir değişiklik sadece tek bir tanımı değiştirerek güncellenebiliyor. Çevrim katsayıları özelliğiyle de tek bir birim üzerinden raporlama yapılabiliyor. 

 • Depo işlemlerinde verimlilik artışı için Dinamik Depo

  Logo Netsis Wings Enterprise'ın Dinamik Depo fonksiyonu, malların depoya yerleştirilmesini ve çıkış işlemi sırasında toplanmasını tanımlı parametreler yardımıyla kolaylaştırıyor. Ham madde ve mamullerin depo içerisindeki tüm hareketlerini takip etmek kolaylaştığı için satın alma, yerleştirme, toplama ve gönderme işlemleri sorunsuz bir şekilde yönetilebiliyor. Parametreler yardımıyla depo içindeki kuralları şekillendirme esnekliği sunan Logo Netsis Wings Enterprise, malları hacimlerine göre raflarla eşleştirmeyi, Seri/Lot Takibi uygulaması ile stok giriş/çıkışlarını ve üretim hareketlerini seri numaralarıyla birlikte takip etmeyi de mümkün kılıyor.

 • Siparişten teslimata kadar entegre yönetim

  Logo Netsis Wings Enterprise, müşterilerden gelen siparişlerin alınıp sisteme girilmesinden teslimine kadar olan süreci entegre bir yapıda kontrol etmeyi sağlıyor. Stok, talep, teklif, sipariş, irsaliye, fatura ve müşteri borç bilgileri sistem üzerinden rahatça takip edilirken, yurt dışı işlemlerde dövizli fatura kesimi ve ödemelerin dövizli takibi de süreçleri kolaylaştırıyor. Etkin bir satış ve dağıtım süreci ile operasyonlar doğru şekilde ve zamanında yönetilebiliyor.

 • Özelleştirmeye ve yeni çözümler geliştirmeye uygun teknoloji

  - Logo Netsis Wings Enterprise'a verilen Dinamik Kodlama desteği, belge girişi sırasında tanımlanan kurallara göre yeni formlar açmayı, pop-up uyarı mesajı göndermeyı ya da işleme engel koymayı mümkün kılıyor.

  - Kendi uygulamalarını geliştiren veya farklı uygulamalarla Logo Netsis Wings Enterprise'ı entegre etmek isteyen işletmeler, NetOpenX özelliğinden faydalanıyor. NetOpenX ile iş mantığını bozmadan ERP çözümüne kayıt aktarılıp veri alınabiliyor.

  - Netsis Rest API arayüzü ise NetOpenX fonksiyonlarını kapsamanın yanı sıra, web tabanlı ya da mobil uygulama geliştirmeye yönelik standardizasyon, kolaylık ve tutarlılık da sunuyor.

  - Firmalara özel veri giriş ekranlarını tasarlamak için de NDI aracı Logo Netsis Wings Enterprise ile entegre şekilde kullanılabiliyor.

Uyumlu Logo Çözümleri

Uyumlu Logo Onaylı İş Ortağı Çözümleri

Online Banka Ekstre Aktarımı

 • (43 Yorum)
 • Online Banka ekstre aktarımı, kredi kartı POS ve hesap hareketlerinizi anlık olarak Logo ERP’ye banka veya mahsup fişi olarak iletebiliyor. Türkiye’deki tüm bankalarla entegre olarak çalışabilirken; sınırsız banka, sınırsız hesap hareketi, sınırsız POS hareketi, sınırsız firma ile kullanılabiliyor.
GeliştiriciMare Yazılım

Sıkça sorulan sorular

 • Logo Netsis Wings Enterprise çözümünün Logo Netsis 3 Enterprise çözümünden farkı nedir?

  Logo Netsis Wings Enterprise, Logo Netsis 3 Enterprise'ın web üzerinden kullanılabileceği bir çözümdür. Esnek ödeme seçenekleri sunan Logo Netsis Wings Enterprise'ı, web üzerinden kullanılabilen yapısı sayesinde zaman ve mekandan bağımsız olarak mobil cihazlar üzerinden kullanabilirsiniz. 

 • Logo Netsis Wings Enterprise çözümünü kullanacağım makine üzerinde başka kurulumlar da yapmam gerekir mi?  

  Logo Netsis Wings Enterprise çözümünü kullanabilmek için istemci makinede hiçbir kurulum yapmaya gerek yoktur, HTML 5 desteği olan internet tarayıcısı üzerinden ERP çözümünüzü kullanabilirsiniz. Tüm internet tarayıcıları desteklenmektedir. 

 • Logo Netsis Wings Enterprise çözümünü sadece web üzerinde mi kullanabiliriz? Masaüstü uygulaması olarak da kullanılabilir mi?

  Logo Netsis Wings Enterprise'ı web üzerinden internet tarayıcısı ile kullanabileceğiniz gibi, masaüstü uygulaması olarak da kullanabilirsiniz. Logo Netsis Wings Enterprise ayrıca hem masaüstü hem de web üzerinden beraber kullanılabilme imkanı da sunar. 

 • Çözümü bulutta kullanmak istiyorum. Fiziksel bir sunucu yerine bulut ortamındaki bir sunucuya kurulum yapabilir miyim?

  Fiziksel ya da bulut ortamındaki bir sunucuya Logo Netsis Wings Enterprise çözümünüzün ve gerekli servislerin kurulumunu yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz.

 • Sunucu üzerinde IIS (Internet Information Services) kurulumuna gerek var mı?

  Logo Netsis Wings Enterprise'ın kurulu olacağı sunucu üzerinde IIS kurulumuna gerek yoktur.

 • Logo Netsis Wings Enterprise için hangi veritabanları desteklenmektedir ?

  Oracle ve MS SQL Server veritabanı desteklenmektedir.

 • Logo Netsis Wings Enterprise çözümünün fiyatlandırma politikası nasıldır?

  Logo Netsis Wings Enterprise için aylık veya yıllık periyotlarda ve kullanıcı bazında alabileceğiniz gibi tek seferlik ödeme modelini de seçebilir, böylece fiyatlandırmanın getirdiği esneklikten faydalanabilirsiniz. 

 • Logo Netsis Wings Enterprise ile banka kredilerimi ve faiz hesaplamalarımı takip edebilir miyim?

  Banka kredilerinizi Logo Netsis Wings Enterprise üzerinde tanımlayabilir ve kredi işlemlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz.

 • Birden fazla şube veya işletmeyi yönetebilecek bir holding yapısı kurabilir miyim? Holding genelinde mali konsolidasyon yapabilir miyim?

  Logo Netsis Wings Enterprise çözümünde hiyerarşik olarak Şube/İşletme/Holding yapısı desteklenmektedir. Mali konsolidasyon için raporlamalarınızı işletmeler bazında veya holding bazında yapabilirsiniz.

 • Logo Netsis Wings Enterprise ile kampanya yönetimi yapabilir miyim?

  Koşul uygulamasını açarak kampanyalarınızı tanımlayabilir ve bu kampanyaları alış/satış işlemlerinde kullanabilirsiniz.

 • Depolarımdaki hücreleri tanımlayıp, hücre bazında stok takibi yapabilir miyim?

  Dinamik Depo ekranıyla depolarınızdaki hücreleri tanımlayabilir ve hücre bazında stok takibi yapabilirsiniz.

 • Maliyet muhasebesi kullanabilir miyim?

  Logo Netsis Wings Enterprise Maliyet Muhasebesi modülünü satın alarak üretim süreçlerinizdeki maliyetleri takip edebilirsiniz.

 • Talep ve teklif takibi yapabilir miyim? Talep ve teklif sürecinin devamında siparişlerimi oluşturabilir miyim?

  Logo Netsis Wings Enterprise çözümünde talep ve teklif takibi yapılabilmektedir. Talep/Teklif sürecinin devamında sipariş işlemleri de takip edilebilmektedir.

 • Makine bakım işlemlerinin takibini ve planlamasını nasıl yapacağım?

  Logo Netsis Wings Enterprise çözümüne ek olarak sunulan Makina Bakım modülü ile makine bakım işlemleri, bakım planlama, otonom bakım ve kestirimci bakım işlemleri yapılabilir. 

 • Üretilmesi gereken ürünleri, uygun makinelere sıralı şekilde planlamak ve planlama sonrasında geciken işleri raporlamak istiyorum. Bu işlemleri yapabilir miyim?

  Logo Netsis Wings Enterprise çözümünün İleri Üretim Planlama (çizelgeleme) modülü ile üretilecek ürünleri operasyon ve makine detayında en hassas şekilde planlayabilir ve geciken işleri görebilirsiniz.

 • Kalite kontrol işlemlerini takip edebilir miyim?

  Logo Netsis Wings Enterprise çözümünün Kalite Kontrol modülü ile kalite kontrol süreçlerinizi yönetirken, istatistiksel kontrol grafikleri de oluşturabilirsiniz. 

 • MRP/Ana Üretim Planlama/Tahminleme gibi planlama işlemlerini yapabilir miyim?

  Logo Netsis Wings Enterprise MRP modülü sayesinde tahminleme (forecasting), ana üretim planlama (master production scheduling) ve malzeme gereksinim planlama (MRP) süreçlerini yönetebilirsiniz.

 • Demirbaş (Duran Varlık) Yönetimi yapmak istiyorum. Logo Netsis Wings Enterprise ile bu mümkün mü?

  Logo Netsis Wings Enterprise demirbaş modülünü satın alarak duran varlık yönetimi yapabilirsiniz.

 • Ürün reçeteleri oluşturmak ve bunları kullanarak üretim kayıtları oluşturmak istiyorum. Logo Netsis Wings Enterprise üzerinden bu işlemleri yapabilir miyim?

  Logo Netsis Wings Enterprise üretim modülü ile ürün reçetesi kayıtları, iş emri takibi, üretim kayıtları gibi genel üretim yönetimi yapılabilir. 

 • Dinamik Kodlama özelliğini ve NDI uygulamasını kullanabilir miyim?

  Logo Netsis Wings Enterprise çözümünde Dinamik Kodlama özelliğini kullanabilirsiniz. Ayrıca NDI uygulaması ile tasarladığınız arayüzleri de kullanabilirsiniz.

 • Raporların yazıcı çıktısını alabilir miyim?

  Logo Netsis Wings Enterprise üzerinden aldığınız raporları dosya formatında makinenize indirebilir ve yazıcı çıktısını alabilirsiniz. 

 • e-İrsaliye, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi e-Çözümlere de ihtiyacım var. Kullanabilir miyim?

  Logo Netsis Wings Enterprise, Logo e-Çözümler ile entegre çalışır. 

 • Programı Türkçe dışında bir dil ile kullanabilir miyim?

  Logo Netsis Wings Enterprise çözümü ile birlikte Türkçe ve İngilizce dilleri standart olarak sunulmaktadır. Dilerseniz, diğer dil seçeneklerini de satın alarak kullanabilirsiniz.

Blog

Blog’da öne çıkanlar

Türkiye'nin lider markaları verimliliklerini arttırmak için Logo'ya güveniyor.