facebook
Logo Veri Toplama ve Entegrasyon

Detaylı bilgi için

sizi arayalım

Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Veri Analizi ve Raporlama

Logo Veri Toplama ve Entegrasyon

Gerek sahada oluşan gerekse kanal üzerinden gelen tüm verilerinizi Logo Veri Toplama ve Entegrasyon çözümüyle bir araya getirin. ERP ile entegre çalışan bu çözümle verilerinizi merkezî olarak yönetin, veri tutarlılığı elde edin.

ON-PREMISE

Merkezi ERP ürünleriyle entegre çalışan Logo Veri Toplama ve Entegrasyon ürünü, sahada operasyon ile ilgili dağıtım kanallarında oluşan tüm verilerin (fatura, sipariş, stok, müşteri bilgileri) tek merkezde toplanmasını sağlayarak veri tutarlılığı kazandırmanın yanı sıra, Logo’nun inovatif teknolojileri ile Qlik altyapısını bir araya getiren Logo Mind Insight iş analitiği çözümü ile olan entegrasyonu sayesinde de, satış ekiplerine kendi müşterilerini ve bölgelerini analiz edebilme imkanı sunuyor.

Entegrasyon desteği ile merkezi bilgilerin sahadaki noktalara iletilmesi sağlanarak merkez ve saha arasındaki verilerin her zaman tutarlı olmasını sağlıyor. Sonuçta izlenebilirlik açısından önemli olan tüm verilerin iki yönlü olarak tutarlı bir şekilde işlenmesine olanak tanıyor. 

Merkezi veri takibi 

Logo Veri Toplama ve Entegrasyon ürünü, farklı noktalarda gerçekleşen satış hareketlerini merkezi bir noktadan takip etmeyi sağlayarak satış, stok ve sipariş gibi verilerin etkili analizini yapma imkanı sunuyor. Her iki yönde de ana verilerin tutarlı şekilde iletilmesi sayesinde satış ağı, doğru ve güncel verilerle etkili bir şekilde yönetilebiliyor.

0/6

Konsolide Veriler

Sahadaki operasyonlarla ilgili dağıtım kanallarında oluşan fatura, sipariş, stok, müşteri bilgileri gibi tüm verilerin tek merkezde, güncel ve doğru şekilde toplanması sayesinde merkezin saha üzerindeki kontrolü daha etkin hale geliyor. Alınan verilerin merkezi olarak doğrulanması, herhangi bir hata durumunda geri besleme ile kaynağında düzeltilmesi, sahada kullanılan tüm ortak verilerin merkezden gönderilmesi sayesinde işletmeler son derece kaliteli ve doğruluk/güncellik oranı yüksek bir veritabanı oluşturabiliyor. Logo Veri Toplama ve Raporlama çözümünün merkezi ERP ile entegrasyonuyla, sistemler arasında ortak bir dil oluşturuluyor.

Hızlı ve doğru analizler

Henüz toplama aşamasındayken tutarlılığı ve doğruluğu sağlanan veriler, raporların da güvenilir sonuçlar üretmesini sağlıyor. Sahadan gelen verilerin doğru şekilde konsolidasyonuyla, doğru ve hızlı analizler yapılabiliyor. Logo Veri Toplama ve Raporlama çözümünün kullanıcı yetkilendirme fonksiyonunun esnekliği ve istenen sayıda hiyerarşi ve gruplamaya olanak tanıması sayesinde, raporlama süreçleri de hızlanıyor. İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilen raporlar; tüm satış ve dağıtım kanalına ait verilerin merkezden analiz edilmesini, hedef başarı ölçütlerinin kontrolünü ve verimlilik analizlerinin yapılmasını kolaylaştırıyor

Etkin Tahminleme

Sahadan alınarak merkezde toplanan veriler üzerinden hazırlanan raporlar, sadece merkeze değil, satış ekiplerine de müşteri ve bölgeleri analiz edebilme imkanı sunuyor. Geçmişe yönelik satış kârlılık analizleri ve geleceğe yönelik tahminleme, bu raporlar sayesinde kolayca yapılabiliyor. Diğer taraftan, çok-yönlü kârlılık analizleri ve coğrafyaya göre hazırlanabilen görsel analizler yönetim kadrosuna geniş bir bakış açısı sunarken, doğru kararlar alınmasına ve stratejiler oluşturulmasına da olanak sağlıyor. Kullanıcı öngörü ve analizini kolaylaştırmak adına Satış/Kârlılık Takibi, Karlılık Simülasyonu, Ziyaret Aktivite Analizi, Sipariş Önerisi, Hedef Takibi/Analizi gibi raporlar alınabiliyor. Böylece stratejik hedeflerin oluşturulması ve takibi kolaylaşıyor.

Merkezi yönetim

Yeni ya da güncellenen ürünlerin eklenmesi, birim fiyat değiştirme gibi işlemler merkezden sahaya hızlıca yansıtılabiliyor. Bu sayede tüm ürün yelpazesinin sahada senkronize olması sağlanıyor ve sahadaki birim fiyat güncelliği kontrol altında tutuluyor.

Mobil erişim

Satış ve dağıtım süreçlerine ait verilere gerek saha satış ekipleri gerekse merkezi yönetim, mobil cihazlar üzerinden erişebiliyor. Yine sistem üzerinden veri girişi yapılabiliyor, raporlar alınabiliyor. Böylece tüm operasyonlar zamandan ve mekandan bağımsız olarak yönetilip analiz edilebiliyor.

Entegrasyon

Gerektiğinde bir entegrasyon portali gibi de çalışabilen sistem merkezi bilgilerin sahadaki noktalara iletilmesine olanak tanıyarak, merkez ve saha arasındaki verilerin her zaman tutarlı olmasını sağlıyor. Uç noktadaki veya merkezdeki farklı ERP ler arasında veri alışverişi bir noktadan yönetilebiliyor. Sonuçta izlenebilirlik açısından önemli olan tüm verilerin iki yönlü olarak tutarlı bir şekilde işlenmesine olanak tanıyor.
1/6

Konsolide Veriler

Sahadaki operasyonlarla ilgili dağıtım kanallarında oluşan fatura, sipariş, stok, müşteri bilgileri gibi tüm verilerin tek merkezde, güncel ve doğru şekilde toplanması sayesinde merkezin saha üzerindeki kontrolü daha etkin hale geliyor. Alınan verilerin merkezi olarak doğrulanması, herhangi bir hata durumunda geri besleme ile kaynağında düzeltilmesi, sahada kullanılan tüm ortak verilerin merkezden gönderilmesi sayesinde işletmeler son derece kaliteli ve doğruluk/güncellik oranı yüksek bir veritabanı oluşturabiliyor. Logo Veri Toplama ve Raporlama çözümünün merkezi ERP ile entegrasyonuyla, sistemler arasında ortak bir dil oluşturuluyor.

2/6

Hızlı ve doğru analizler

Henüz toplama aşamasındayken tutarlılığı ve doğruluğu sağlanan veriler, raporların da güvenilir sonuçlar üretmesini sağlıyor. Sahadan gelen verilerin doğru şekilde konsolidasyonuyla, doğru ve hızlı analizler yapılabiliyor. Logo Veri Toplama ve Raporlama çözümünün kullanıcı yetkilendirme fonksiyonunun esnekliği ve istenen sayıda hiyerarşi ve gruplamaya olanak tanıması sayesinde, raporlama süreçleri de hızlanıyor. İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilen raporlar; tüm satış ve dağıtım kanalına ait verilerin merkezden analiz edilmesini, hedef başarı ölçütlerinin kontrolünü ve verimlilik analizlerinin yapılmasını kolaylaştırıyor

3/6

Etkin Tahminleme

Sahadan alınarak merkezde toplanan veriler üzerinden hazırlanan raporlar, sadece merkeze değil, satış ekiplerine de müşteri ve bölgeleri analiz edebilme imkanı sunuyor. Geçmişe yönelik satış kârlılık analizleri ve geleceğe yönelik tahminleme, bu raporlar sayesinde kolayca yapılabiliyor. Diğer taraftan, çok-yönlü kârlılık analizleri ve coğrafyaya göre hazırlanabilen görsel analizler yönetim kadrosuna geniş bir bakış açısı sunarken, doğru kararlar alınmasına ve stratejiler oluşturulmasına da olanak sağlıyor. Kullanıcı öngörü ve analizini kolaylaştırmak adına Satış/Kârlılık Takibi, Karlılık Simülasyonu, Ziyaret Aktivite Analizi, Sipariş Önerisi, Hedef Takibi/Analizi gibi raporlar alınabiliyor. Böylece stratejik hedeflerin oluşturulması ve takibi kolaylaşıyor.

4/6

Merkezi yönetim

Yeni ya da güncellenen ürünlerin eklenmesi, birim fiyat değiştirme gibi işlemler merkezden sahaya hızlıca yansıtılabiliyor. Bu sayede tüm ürün yelpazesinin sahada senkronize olması sağlanıyor ve sahadaki birim fiyat güncelliği kontrol altında tutuluyor.

5/6

Mobil erişim

Satış ve dağıtım süreçlerine ait verilere gerek saha satış ekipleri gerekse merkezi yönetim, mobil cihazlar üzerinden erişebiliyor. Yine sistem üzerinden veri girişi yapılabiliyor, raporlar alınabiliyor. Böylece tüm operasyonlar zamandan ve mekandan bağımsız olarak yönetilip analiz edilebiliyor.

6/6

Entegrasyon

Gerektiğinde bir entegrasyon portali gibi de çalışabilen sistem merkezi bilgilerin sahadaki noktalara iletilmesine olanak tanıyarak, merkez ve saha arasındaki verilerin her zaman tutarlı olmasını sağlıyor. Uç noktadaki veya merkezdeki farklı ERP ler arasında veri alışverişi bir noktadan yönetilebiliyor. Sonuçta izlenebilirlik açısından önemli olan tüm verilerin iki yönlü olarak tutarlı bir şekilde işlenmesine olanak tanıyor.

Tercih Edenler Logo Veri Toplama ve Entegrasyon

200.000'den fazla müşterimizle beraber büyüyoruz.