facebook

Birleşme Duyuruları

Birleşme Sözleşmesi İmza & Kaşe
Logo Üst Yazı ve Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri
Logo Yazılım - Birleşme Kararı
Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Birleşme Sözlesmesinin imzasına dair yönetim kurulu kararı
Birleşmeye Başlanılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Mali tablolar

Faaliyet raporları

Yatırımcı sunumları

Yatırımcı seti

Özel durum açıklamaları

Kurumsal yönetim

Genel kurul duyuruları

Birleşme duyuruları

Hisse bilgileri

Analist listesi

Bilgi toplumu hizmetleri

Pay geri alım programı