facebook

Genel Kurul Duyuruları

2024 Yılı Genel Kurul Duyuruları
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Bildirim
2023 Yılı Genel Kurul Duyuruları
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Vekaletname
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Bildirim
2022 Yılı Genel Kurul Duyuruları
Kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim
Genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim
Olağan genel kurul toplantı tutanağı
Olağan genel kurul vekaletname
Olağan genel kurul bilgilendirme dokümanı
2021 Yılı Genel Kurul Duyuruları
Kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim
Genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim
Olağan genel kurul toplantı tutanağı
Olağan genel kurul bilgilendirme dökümanı
Olağan genel kurul vekaletname
2020 Yılı Genel Kurul Duyuruları
Olağan genel kurul toplantı tutanağı
Olağan genel kurul vekaletname
Olağan genel kurul bilgilendirme dökümanı
Genel kurul süreç iptal bildirimi
Genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim 17 Mart 2020
2019 Yılı Genel Kurul Duyuruları
Olağan genel kurul toplantı tutanağı
Olağan genel kurul haziran cetveli
Olağan genel kurul vekaletname
Olağan genel kurul bilgilendirme dökümanı
2018 Yılı Genel Kurul Duyuruları
Olağan genel kurul haziran cetveli
Olağan kurul bilgilendirme dökümanı
Genel kurul vekaleten oy kullanma formu
Olağan genel kurul toplantı tutanağı
2017 Yılı Genel Kurul Duyuruları
Olağan genel kurul haziran cetveli
Olağan genel kurul toplantı tutanağı
Genel kurul vekaleten oy kullanma formu
2017 Olağan genel kurul bilgilendirme dökümanı
2016 Yılı Genel Kurul Duyuruları
Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı
Olağanüstü genel kurul esas sözleşme tadil tasarısı
Olağanüstü genel kurul haziran cetveli
Olağanüstü genel kurul davet ilan metni
Olağanüstü genel kurul vekaletname örneği
Genel kurul vekaleten oy kullanma formu
Olağan genel kurul toplantı tutanağı
28 Nisan 2016 tarihli olağan genel kurul ilanları
Olağan genel kurul haziran cetveli
Olağan genel kurul bilgilendirme dökümanı
2015 Yılı Genel Kurul Duyuruları
Olağan genel kurul haziran cetveli
Olağan genel kurul toplantı tutanağı
30 Nisan 2015 tarihli olağan genel kurul toplantısına davet
2014 Yılı Genel Kurul Duyuruları
Olağan genel kurul toplantı tutanağı
Olağan genel kurul haziran cetveli
Genel kurul vekaleten oy kullanma formu
Olağan genel kurul bilgilendirme dökümanı
2013 Yılı Genel Kurul Duyuruları
2013 yılı olağan gk toplantı tutanakları
2013 yılı olağan gk haziran cetveli
2013 genel kurul bilgilendirme dökümanı
2013 konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu
2013 olağan genel kurul ilanı
2012 Yılı Genel Kurul Duyuruları
Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri için ücret politikası
2012 olağan genel kurul ilanı
2012 yılı imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü gk toplantı tutanakları
2012 yılı imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü gk hazirun cetveli
2012 yılı gk olağanüstü hazirun cetveli
2012 yılı olağanüstü gk toplantı tutanakları
2012 genel kurul bilgilendirme dökümanı
2012 yönetim kurulu faaliyet raporu
2012 bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları
2012 olağan genel kurul ilanı
2012 yılı olağan gk haziran cetveli
2012 yılı gk toplantı tutanakları
2011 Yılı Genel Kurul Duyuruları
2011 yılı olağan gk haziran cetveli
2011 yılı gk toplantı tutanakları
2011 olağan genel kurul ilanı
2011 genel kurul bilgilendirme dökümanı
2010 Yılı Genel Kurul Duyuruları
2010 yılı olağan üstü gk haziran cetveli
2010 yılı gk toplantı tutanakları
2010 olağan genel kurul ilanı
2010 yılı olağan genel kurul bilgilendirme dökümanı
2009 Yılı Genel Kurul Duyuruları
2009 yılı gk toplantı tutanakları
2009 yılı olağan gk haziran cetveli
2008 Yılı Genel Kurul Duyuruları
2008 yılı gk toplantı tutanakları
2008 yılı olağanüstü gk haziran cetveli
2007 Yılı Genel Kurul Duyuruları
2007 yılı gk toplantı tutanakları
2007 yılı olağanüstü gk haziran cetveli
2007 yılı olağan gk haziran cetveli
2006 Yılı Genel Kurul Duyuruları
2006 yılı gk toplantı tutanakları
2006 yılı olağanüstü gk haziran cetveli
2006 yılı olağan gk haziran cetveli
2006 yılı olağanüstü2 gk haziran cetveli
2005 Yılı Genel Kurul Duyuruları
2005 yılı gk toplantı tutanakları

Mali tablolar

Faaliyet raporları

Yatırımcı sunumları

Yatırımcı seti

Özel durum açıklamaları

Kurumsal yönetim

Genel kurul duyuruları

Birleşme duyuruları

Hisse bilgileri

Analist listesi

Bilgi toplumu hizmetleri

Pay geri alım programı