facebook

Yönerge ve Yönetmelikler

Etik Kurul Çalışma Yönetmeliği
Genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge