facebook

Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

Ortaklık yapısıPay Adedi Pay (%)
Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (*)33.630.053%33,63
Diğer (**) 66.369.947%66,37
100.000.000%100,00

(*) %32,32 M. Tuğrul Tekbulut'a aittir. %1,31 diğer.
(**) %5 hazine hisseleri dahildir.

İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler

Şirket sermayesini temsil eden hisse senetleri, A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmıştır.

Bunlardan A Grubu hisse senetlerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

1) Ana ortaklık yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

2) Yönetim kurulu Başkanı A Grubu hissedarlarının teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.