facebook

Özel Durum Açıklamaları

2024 Yılı Özel Durum Açıklamaları
e-Dönüşümde işbirliği sözleşmesi
Pay iptaline ilişkin SPK başvurusu
Fintek şirketimiz Logo Ödeme'nin MB başvurusu
2023 Yılı Özel Durum Açıklamaları
Yönetici sorumluluk sigortası
Kurumsal yönetim derecelendirme notu
Kayıtlı sermaye tavanı güncellemesine yönelik SPK başvurusu
Kayıtlı sermaye tavanı güncellemesi
2022 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2022 yılı beklentisinin güncellenmesi
Kar payı dağıtımı işlemlerine ilişkin bildirim
Yönetim kurulu komitelerinin belirlenmesi
Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi
Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
Kâr payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim
Genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim
Pay geri alım programının başlatılması hakkında - 14 ocak 2022
Payların geri alınmasına ilişkin bildirim - 14 ocak 2022
2021 Yılı Özel Durum Açıklamaları
Şirket paylarının geri alım programının sona ermesi hakkında - 31 Aralık 2021
Pay geri alım programının başlatılması hakkında - 31 Aralık 2021
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi - 17 Aralık 2021
Birleşme işleminin tescili - 04 Kasım 2021
Birleşme işlemine ilişkin YK kararı - 21 Ekim 2021
Birleşme işlemine ilişkin SPK onaylı duyuru metni - 15 Ekim 2021
Birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusu - 10 Eylül 2021
Birleşme sözleşmesinin imzasına dair YKK - 10 Eylül 2021
Birleşme süreç iptal bildirimi - 07 Eylül 2021
Birleşme işlemlerine ilişkin bildirim - 07 Eylül 2021
Girişim sermayesi yatırım fonu kurulması hk. - 06 Temmuz 2021
Esas sözleşme tescil ve ilanı - 22 Haziran 2021
Sermaye artırımı tescili ve hak kullanım tarihi - 18 Haziran 2021
İhraç Belgesi - 15 Haziran 2021
Bedelsiz sermaye artırımına iliskin ihraç belgesi ve onaylı tadil metni - 14 Haziran 2021
Bedelsiz sermaye artırımına iliskin SPK onayı - 11 Haziran 2021
Bedelsiz sermaye artırımına iliskin SPK başvurusu - 22 Nisan 2021
Sermaye artırımı islemlerine iliskin bildirim - 21 Nisan 2021
Sermaye artırımı islemlerine iliskin bildirim - 20 Nisan 2021
Kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim - 07 Nisan 2021
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin yenilenmesi - 01 Nisan 2021
Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi - 12 Mart 2021
Kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim - 12 Mart 2021
Genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim - 12 Mart 2021
Birlesme işlemlerine ilişkin bildirim - 5 Mart 2021
2020 Yılı Özel Durum Açıklamaları
Likidite sağlayıcı atanması - 23 Ekim 2020
Peoplise paylarının %86,70'inin devralınması konusunda pay devir işlemlerinin tamamlanması – 11 Mayıs 2020
Covid-19 karşısında alınan tedbirler – 26 Mart 2020
Peoplise paylarının %86,70'inin devralınması konusunda pay devir sözleşmesi - 20 Nisan 2020
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin yenilenmesi – 1 Nisan 2020
Genel kurul süreç iptal bildirimi – 24 Mart 2020
Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi - 20 Mart 2020
Genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim – 17 Mart 2020
Kâr payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim – 17 Mart 2020
2019 Yılı Özel Durum Açıklamaları
Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. Pay Alımı
Kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim - 15 Mart 2019
Kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim - 13 Mayıs 2019
Genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim - 13 Mayıs 2019
Kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim - 13 Mayıs 2019
2018 yılı olağan genel kurul toplantısının tescili
2019 1. çeyrek yatırımcı sunumu
Kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim - 4 Nisan 2019
Bağımsız benetim kuruluşunun belirlenmesi - 4 Nisan 2019
Genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim - 4 Nisan 2019
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi - 1 Nisan 2019
Kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim - 22 Mart 2019
Kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim - 15 Mart 2019
Kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim - 19 Şubat 2019
Esas sözleşme tadili - 18 Şubat 2019
2018 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2018 yılı özel durum açıklamaları
2017 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2017 yılı özel durum açıklamaları
2016 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2016 yılı özel durum açıklamaları
2015 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2015 yılı özel durum açıklamaları
2014 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2014 yılı özel durum açıklamaları
2013 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2013 yılı özel durum açıklamaları
2012 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2012 yılı özel durum açıklamaları
2011 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2011 yılı özel durum açıklamaları
2010 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2010 yılı özel durum açıklamaları
2009 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2009 yılı özel durum açıklamaları
2008 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2008 yılı özel durum açıklamaları
2007 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2007 yılı özel durum açıklamaları
2006 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2006 yılı özel durum açıklamaları
2005 Yılı Özel Durum Açıklamaları
2005 yılı özel durum açıklamaları

Mali tablolar

Faaliyet raporları

Yatırımcı sunumları

Yatırımcı seti

Özel durum açıklamaları

Kurumsal yönetim

Genel kurul duyuruları

Birleşme duyuruları

Hisse bilgileri

Analist listesi

Bilgi toplumu hizmetleri

Pay geri alım programı

Özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz