Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Kurumsal ve Bireysel Müşteri Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Şirketinizin sektör ve pozisyonuna göre müşterileri bireyler, kurumlar veya her ikisi birden olabilir. Müşteri türüne göre yaklaşımınız ve kullanacağınız araçlar da değişiklik gösterecektir. Bu blog yazımızda kurumsal ve bireysel müşteri tiplerini biraz daha yakından tanıyor, özelliklerini anlamaya çalışıyoruz.

İşletmeler için iki temel müşteri türü tipinden söz edebiliriz. Bunlar bireysel müşteri ve kurumsal  müşteri olarak adlandırılıyor. Dünya çapında iş dünyasında kurumların kurumlara dönük faaliyetleri için B2B (yani business to business); kurumların bireysel müşteri yönelimine ise B2S (yani business to consumer) kısaltmaları yaygın olarak kullanılıyor.

İşletmelerin pazarlama ve satış fonksiyonlarını doğrudan değiştiren yapısı ve işletme kârlılığına doğrudan etkileri yüzünden doğru müşteri türünün seçimi işletmeler için hayati kararlardır. Haydi gelin, bu iki müşteri tipini ana hatlarıyla biraz daha tanıyalım.

Bireysel Müşteri

İşletme faaliyetlerinizin son ve nihai kullanıcısı bireyler olan müşteri gruplarıdır. Bireysel müşterilerle çalışmanın bazı avantajları ise şöyle sıralanabilir:

  • Aracı olmadan, doğrudan müşteriye ulaşabilme fırsatı
  • Müşterilerinizden aldığınız doğrudan geri bildirimlerle son kullanıcı istek ve taleplerini daha yakından izleyebilme fırsatı
  • Müşteri beklentilerinin daha tatmin edilebilir boyutlarının olması

Kurumsal Müşteri

İşletme faaliyetlerinizin son ve nihai kullanıcısı işletmeler olan müşteri gruplarıdır. Yani, işletmenizin ürün veya hizmetlerini başka bir işletmeye satmanızdır. Kurumsal müşterilerle çalışmanın bazı avantajları şunlar:

  • Kurumsal büyüklükteki satışlarla işletme gelirlerini doğrudan büyütme fırsatı
  • Kurmuş olduğunuz sistemin bütün eksiklerini ve yanlışlarını görebileceğiniz daha profesyonel ekiplerce hazırlanmış geribildirimler
  • Firma bilinirliği ve güven oluşturma faaliyetleri için daha geçerli referanslar