facebook
Satış Pazarlama

Pazar araştırması nedir, nasıl yapılır?

Büyük ya da küçük ölçekli olması fark etmeksizin işletmelerin kullandığı pazar araştırması; şirketlerin pazarlama stratejileri belirlemek için müşteriler ve pazarlar hakkında veri toplama sürecini ifade eder.

Pazar araştırması, bir araştırma projesi tasarlamayı, ilgili verileri toplamayı, analiz etmeyi ve raporlamayı içerir. Bu veri analiz süreci, işletmelerin pazar ve tüketici davranışları hakkında bilgi toplamasını ve bunları analiz etmesini sağlar. Şirketlerin, müşterilerin neden belirli ürünleri satın aldığını veya markaları tercih ettiğini anlamalarına yardımcı olur. En iyi pazar araştırması şirketleri de verdikleri hizmetlerle şirketlerin büyümesine ve hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olabilir.

Bu içeriğimizde tüm yönleriyle “Pazar araştırması nedir?” sorusunun yanıtlarını bulabilirsiniz.

Pazar araştırmasının amacı ve önemi nedir?

Pazar araştırması, bir işletmenin iş modelini değerlendirmesi açısından önemlidir. Pazarlama koşullarını oluşturan sistemlerin yanı sıra hedef pazara yönelik ürün, fiyat ve yer araştırmalarını içerir.

Pazar araştırması, işletmenin yalnızca müşterilerin isteklerini anlamasına değil, müşterilere ulaşma ve onlarla bağlantı kurma konusunda başarılı olmasına yardımcı olur. Sorunların belirlenmesini, fırsatların tanımlanmasını, sistemlerin iyileştirilmesini ve pazarlama stratejisinin değerlendirilmesini sağlar.

Pazar araştırması adımları

Pazar araştırmasının iki temel adımı bulunur; veri toplama ve verilerin analizi. Bu iki aşama sistemli bir şekilde uygulandığında hedef pazar hakkında güvenilir verilere ulaşılabilir.

Veri toplama yöntemleri ve araçları

Veri toplamada kullanılan anketler, pazar araştırmaları sırasında en çok kullanılan veri toplama yöntemlerinden biridir. Yüz yüze anketler, kâğıt ve kalem anketleri, telefon anketleri ve çevrim içi anketler olmak üzere farklı şekillerde yapılabilir. Yüz yüze anketlerde anketör, katılımcılarla karşı karşıya gelerek onlara sorular sorar. Bu yöntemle birlikte telefonla anket de veri toplamanın hızlı yollarıdır.

Günümüzde daha çok kullanılan çevrim içi anketler ise sosyal ağlar ya da e-posta üzerinden katılımcılara ulaştırılabilir. Panel çalışmaları da bu kapsamda değerlendirilebilir. Katılımcılara farklı ikamet yeri, cinsiyet, yaş gibi kriterlere göre çeşitli anketler uygulanabilir.

Pazar araştırması verilerinin analizi

Pazar araştırması için elde edilen veriler, bilimsel metotlara uygun olarak sistematik şekilde değerlendirilir. İstatistiksel analiz yöntemleri, verilerdeki sapmaların belirlenmesini sağlayarak çalışmanın geçerli ve güvenilir olmasına yardımcı olur. Son aşamada ise elde edilen veriler yorumlanır ve genellikle yazılı bir rapor halinde sunulur.

Pazar araştırması türleri nelerdir?

Pazar araştırması türleri aşağıdaki gibidir:

Tüketici pazar araştırması

Çoğu pazar araştırması çalışmalarına tüketiciler dahil olur. Bununla birlikte, bazı çalışmalarda belli bir tüketici grubu hedef alınır. Markalar; tüketicilerin satın alma alışkanlıkları, ilgi alanları, motivasyonları ve daha fazlası hakkında bilgi edinmek isteyebilir. Farklı tüketici gruplarını anlamak, kampanyaların her grup için özel olarak hazırlanmasına ve onlara etkili bir şekilde hitap edilmesine yardımcı olabilir.

Rekabetçi pazar araştırması

Rakip araştırması, markaların gelişim sürecinde nasıl ilerleyeceklerine dair fikir edinmesine yardımcı olmak için rekabete odaklanır. Rakip şirketlerin satış oranları, gelirleri, tüketiciye sunduğu ürünler, hedef kitleleri, reklam kampanyaları ve pazarlama stratejileri, bu çalışmalarla öğrenilebilir. Bu, şirketlerin zayıf ve güçlü olduğu yanların anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ticaret Bakanlığı yurt dışı pazar araştırması desteği alınarak da yurt dışı rekabetçi pazar araştırması yapılabilir.

Pazar trendleri araştırması

Pazar araştırması, bazen süreklilik arz eder ve geniş bir sürece yayılır. Bazen de yalnızca belirli bir dönemde, ürün ya da hizmetlerle ilgili gelecek trendler üzerinde durur. Bunun için ilgili pazara dair güncel bilgiler takip edilir. Verilerin analiz edilmesiyle yaklaşan pazar trendleri öngörülebilir.

Pazar araştırmasının işletmelere faydaları

Pazar araştırması, işletmeler için aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

·       Bir şirketin büyümesi, ürün ve hizmet geliştirme ile ilgili olarak aldığı kararlara bağlıdır. Pazar araştırması sonucunda elde edilen veriler, bu kararların doğru olmasına yardımcı olabilir.

·       Pazar araştırması desteği alan bir işletme, bir ürün ya da hizmet için pazar büyüklüğünü hesaplayabilir ve uygun bir satış sistemi planlayabilir. Daha sonra ürünü veya hizmeti pazarda buna göre konumlandırabilir.

·       Pazar veya hedef kitle hakkında daha iyi bir bakış açısı elde etmek, şirketlerin rekabette önde olmasını sağlayabilir.

·       Müşteri tercihlerini öğrenmek, her şirketin herhangi bir yeni ürünü veya hizmeti geliştirmeden önce pazar araştırması yapmasının başlıca nedenlerinden biridir. Gelir düzeyleri, özel ihtiyaçlar ya da satın alma alışkanlıkları bu çalışmalarla belirlenebilir. Ek olarak, müşterilerin hangi kanallar aracılığıyla alışveriş yaptığı da öğrenilebilir.

·       Yurt dışı pazar araştırması desteği alanlar, şirketlerini uluslararası platformlarda da başarılı hale getirebilir. 

29.08.2023
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.