Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Maaş bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

Ücret bordrosu ya da işçi bordrosu olarak da bilinen maaş bordrosu hazırlama işlemi en önemli insan kaynakları süreçlerinin başında geliyor. Günlük iş hayatında sıkça karşımıza çıkan bordro, işçinin ücretini aldığına dair ispat niteliği taşıyor. İşverenin maaş bordrosu hesaplama yapmaması, maaş bordrosunu eksik ya da yanlış hesaplaması veya takip etmemesi belirli yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor.

İnsan kaynakları ve muhasebe için önemli bir iş kalemi olan bordro aylık düzenleniyor. Özel sektörde bordro belgesine ihtiyaç duyan çalışanların ilgili birime talepte bulunması gerekiyor. 657 Sayılı kanuna tabi memurlar ise e-Devlet Kapısı aracılığıyla kendisi de e-devlet maaş bordrosu yani e-Bordro çıktısını alabiliyor.

Bordro nedir?

Bordro, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 238. maddesine göre her ay sistematik bir şekilde düzenleniyor. Bordro, olup kıymetli evrak niteliği taşıyor. Bu bağlamda maaş bordrosu nedir sorusu işçiye ödenmesi gereken ücret ve bu ücret baz alınarak yapılan yasal ve özel kesintilerin ayrıntısını içeren belge şeklinde yanıt buluyor.

Maaş bordrosunda bulunması gereken bilgiler

İşletmelerin maaş bordrosu çıkarma konusunda özellikle bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 102. maddesine göre belgelerden biri eksik olduğunda bordro geçersiz sayılıyor ve işveren aylık asgari ücret tutarının yarısı kadar ceza ödüyor. 4857 sayılı İş Kanunu 37. maddesi maaş bordrosunun imzalı bir kopyasını işçiyle paylaşmayı da zorunlu tutuyor. 4857 sayılı İş Kanununa göre maaş bordrosunda şu bilgilerin bulunması gerekiyor:

 • Çalışanın adı ve soyadı
 • Bordronun ödeme günü ve dönemi
 • Hafta tatili, fazla mesai gibi asıl ücrete yapılan eklemeler
 • Avans mahsubu, vergi, sigorta primi, icra ve nafaka gibi kesintiler
 • Ücret ödeme günü
 • İşverenin imzası

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince maaş bordrosunda şu bilgilerin bulunması gerekiyor:

 • İşyeri sicil numarası
 • Bordronun düzenlendiği ay
 • Sigortalının adı, soyadı ve sosyal güvenlik sicil numarası
 • Ücret ödenen toplam gün sayısı
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücret tutarı
 • Ücretin alındığına dair sigortalının imzası

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre maaş bordrosunda şu bilgilerin bulunması gerekiyor:

 • Hizmet erbabının adı ve soyadı, imzası veya mührü
 • Vergi karnesinin tarih ve numarası
 • Birim ücreti (parça başı, saatlik, günlük, haftalık ya da aylık)
 • Çalışma süresi 
 • Vergi tutarı

Bordro hazırlarken yıllık izinlerin gösterilmesi, ödeme türünün detaylandırılması, mesai saatleri alanlarının doldurulması, AGİ dahil gelir vergisinin gösterilmesi ve teknolojiden yararlanılması gerekiyor. Maaş bordrosu yapılırken işverenden SSK primi işveren payı ve işsizlik sigortası işveren payı kesintisi yapılıyor. SSK Primi işveren payı brüt ücret ile %15,5 (%5 indirim teşviki ile) oranının çarpma işlemiyle hesaplanmasıyla bulunuyor. İşsizlik sigortası işveren payı ise brüt ücretin %2 oranının çarpma işlemiyle hesaplanmasıyla bulunuyor. İşçiden yapılacak olan kesintiler ise şöyle:

 • SGK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 • Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yıllık tutarı = [(Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15] /12 (Çalışan asgari ücretli ise)
 • Kesintilerin toplamı = SGK İşçi payı + SGK işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

Logo bordrolama çözümleri ile maaş bordrosu nasıl hazırlanıyor?

Logo Bordro Plus, İK departmanlarının bordro işlemlerini hızlı ve hatasız gerçekleştirmelerini sağlıyor. Küçük, orta ya da büyük ölçekli tüm işletmelerin kullanabildiği bordro çözümü, Zaman İzli Kayıtlar özelliği ile geçmişe dönük raporlama yapabilmeyi mümkün kılıyor. Bordro Yönetimi modülüyle her türlü özlük bilgisi ve tahakkuk işlemleri kolay ve hatasız bir şekilde yapılabiliyor. Tablolama Aracı ile tüm puantaj bilgileri hızla işlenip sisteme aktarılabiliyor. çalışanların tüm zam oranları hesaplanabiliyor. 

Anahtar kelime: maaş bordrosu

Semantik kelimeler: ücret bordrosu hesaplama, maaş bordrosu örneği, maaş bordrosu hesaplama maaş bordrosu nedir, e-devlet maaş bordrosu, bordro nedir, maaş bordrosu nedir, e-Bordro, maaş bordrosu çıkarma