Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Oryantasyon nedir, oryantasyon eğitiminin avantajları nelerdir?

 

Oryantasyon nedir?

 

Oryantasyon, kelime anlamı itibarıyla kılavuzluk ya da yönlendirme yapmak anlamına gelir. Söz konusu terim, okul ya da işyerlerinde sıklıkla kullanılan terimlerden biridir. Özellikle işe yeni başlamış olan personelin ilerleyen dönemde işinde acemilik çekmemesi, etkin şekilde işleri yürütebilmesi için bu eğitimin verilmesine ihtiyaç vardır. Verilen eğitim sürecinde çalışan işyerini tanır, fiziki şartları anlamaya çalışır. Bu da ilerleyen süreçte iş performansını artırmak adına çok önemlidir.

 

Oryantasyon eğitimi ile personelin kurum kültürünü yakından tanıması esastır. İş arkadaşları ile yönetici personel bu süreç içerisinde tanışır ve bir kaynaşma ortamı oluşturulur. Bunun yanında işyerine ait her türlü bilgi oryantasyon eğitim sürecine dahil edilebilir. Söz konusu eğitimde personel diğer personelle çalışmaya alıştığından bu süreçte alışma evresinden kaynaklı performans düşüklüğü ile karşılaşılmaz.

 

Oryantasyon eğitimi nasıl yapılır?

 

Oryantasyon eğitiminin nasıl ve ne şekilde yapılacağı kurumun özelliklerine göre değişir. Genel anlamda oryantasyon eğitiminin ne şekilde yapılacağını aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

 

Ön hazırlık

 

Oryantasyon eğitimine başlamadan önce eğitim sürecinde neler yapılması gerektiğinin planlanması gerekir. Oryantasyon eğitim süreci ile ilgili planlamayı yapmaktan genellikle şirketin insan kaynaklı birimleri sorumludur. Bu birim gerekli faaliyetlere başlamadan önce kurum yetkilisi ile gerekli koordinasyonu yapmalıdır. Bu hazırlıkları şu şekilde sıralayabiliriz.  

 

  • Personelin çalışma esnasında kullanacağı çalışma alanının önceden hazır hale getirilmesi gerekir.
  • Personelin iş esnasında kullanacağı telefon numarası ve kurumsal e-posta adresi oluşturulur.
  • Personele kurum kimlik kartı verilir.
  • Yeni işe başlayan personel, ilk iş gününde ekip arkadaşlarına tanıtılır.

 

Yetkili kişi tarafından kurum tanıtımının yapılması

 

Kurum tanıtımının yetkili bir şirket çalışanı tarafından yapılması çok önemlidir. Yapılan tanıtım esnasında kurumun tarihi, anlık durumu ve geleceğe yönelik hedefleri personele anlatılmalıdır. Bu sayede personelin kuruma aidiyet durumunun pekiştirilmesi esastır.

 

Personelin yöneticiler ile tanıştırılması

 

Personelin çalıştığı kurumdaki tüm yöneticiler tarafından bilinmesi gerekir. Bu tanıtım ile personelin yöneticilerle bir bağ kurması hedeflenir. Yapılan faaliyet personelin yöneticileri tanımasına destek olduğu gibi yöneticilerin de personeli tanıması ve gerekli planlamaları bu doğrultuda yapmasına katkı sağlayacaktır.

 

Personele işinin tanıtılması

 

İş tanıtımına öncelikle personelin çalışacağı departmanın tanıtılması ile başlanmalıdır. Bu sayede personelin kendi çalışacağı ortamı bilmesi sağlanır. Bu aşamada personele ne iş yapacağı, sorumluluklarının ne olduğu, öncelikle hangi yöneticiye bağlı olduğu, çalışma esnasında kimden destek alabileceği gibi konularla ilgili bilgi verilir.

 

Çalışma ortamına dair hususlarla ilgili personele bilgi verilmesi

 

Bu aşamada personele çalışma sürecinin hangi esaslar dâhilinde yürütüldüğü anlatılır. Bunun yanında personele iş güvenliği ile ilgili gerekli tebligatlar yapılır ve belirli hususlar yazılı olarak tebliğ edilir. İnsan kaynaklarının tanıtılması ve işletme bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bilgilendirme de bu safhada yapılabilir.

 

Oryantasyon belgesi ne işe yarar?

 

Oryantasyon belgesi, personelin eğitim sürecinde günlük olarak ne yapması gerektiğini belirten bir evraktır. Eğitimin kim tarafından verileceği ve hangi personelin bu eğitimi alacağı ayrıntılı şekilde planlanır. Bu sayede belli bir plan dâhilinde eğitimin yapılması hedeflenir. Oryantasyon belgesi aynı zamanda personele bu eğitimin verildiğine dair yazılı bir dokümandır. İlerleyen süreçte personelle ilgili yaşanacak hukuki bir sorunla ilgili de resmi belge niteliği taşır.