Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Yetenek yönetimi nedir, nasıl yapılır?

Değişimin oldukça yoğun ve süratli yaşandığı bilgi çağında, işletmelerin yetenekli çalışanlara olan ihtiyacı artıyor. Bu durum yetenek yönetimini, insan kaynakları yönetiminde vizyon olarak benimsemek gerektiğini gösteriyor. Peki, yetenek yönetimi nedir, yetenek yönetimi aşamaları nedir, yetenek yönetimi süreci nasıl ilerler, Logo yetenek yönetimi sürecini nasıl kolaylaştırıyor?

Küreselleşen dünyada iş yapma biçimleri, iş süreçleri ve yönetim yaklaşımlarıyla birlikte iş gücünün yapısı da değişiyor. Rekabetin önemli bir unsuru olan yetenekli çalışanların beklentileri farklılaşıyor, iş yaşam dengesi için talep artıyor ve iş gücü de küreselleşmeye başlıyor. Bu durumda yetenekli çalışanları tespit etmek, cezbederek elde tutmak zorlaşıyor. İşte bu noktada yetenek yönetimi devreye giriyor.

Yetenek yönetimi nedir?

Yetenek kavramı, bireysel becerilerin toplamı olup işletmelerin perspektifiyle performans  için fark yaratmayı sağlayan özellikleri ifade ediyor. İş dünyasında yetenek “yatkınlık” kelimesiyle de ifade ediliyor. İşletme için yetenek tecrübeden liderliğe, yaratıcılıktan pratikliğe birçok özelliği kapsıyor. Günümüzde yetenek söz konusu olduğunda şu özellikler sıralanıyor: Analitik düşünme, dijital okuryazarlık, ikna edebilme, multidisipliner çalışma.

Yetenek yönetimi, bilginin yanı sıra mesleki niteliklere sahip olan çalışanın pozisyonu için yetkinlik ve hedeflerini doğru tanımlamak, yetkinliklerini geliştirmek için bir öğrenme yolculuğu planlamak ve gelişimini sürekli kılmak anlamına geliyor. İK süreçlerinin bütün olarak tasarlanması ve uygulanması şeklinde de ifade edebileceğimiz yetenek yönetimi, insan kaynakları departmanlarının gündem maddelerinin başında yer alıyor.

Yetenek yönetimi nasıl yapılır?

Yetenek yönetimi birden çok uygulamayı kapsayan bir süreci ifade ediyor. Yalnızca nitelikli iş gücünü işletmeye kazandırmayı değil, iş görenlerin sürekli olarak gelişimini sağlama amacı da taşıyor. Dolayısıyla kilit pozisyonları saptamak ve doğru çalışanı işe almak yetmiyor. Yetenek yönetimi birbiriyle bağlantılı şu süreçlerden oluşuyor:

 • İşletme kültürüne ve işletmenin hedeflerine uygun yetenek yönetimi stratejileri geliştirmek
 • Rekabet üstünlüğü sağlayacak pozisyonları ve bu pozisyonların gerekliliklerini belirleyerek iş tanımını net olarak yapabilmek
 • Tercih edilen bir işletme olmak üzere çalışan değeri yaratma
 • Çalışanların beklenen performansı gösterebilmesi için yetenekli çalışanları uygun pozisyonda görevlendirmek ve bu pozisyonlar için gerekli başarı kriterlerini ve hedefleri tanımlamak
 • Çalışanları mesleki bilgisine, yeteneklerine ve birikimine göre kategorize ederek yetenekleri saptamak ve bir yetenek havuzu oluşturmak
 • Yeteneği geliştirmek üzere eğitim organize etmek, eğitimleri çeşitlendirerek ve planlayarak çalışanların gelişimi için bir “öğrenme yolculuğu”na dönüştürmek
 • Yetenekli çalışanların işletmede kalabilmesi için maddi ve manevi olarak teşvik etmek

Çalışan devir hızı, eğitim tamamlama oranları, departman bazlı açık pozisyonlar ve açık pozisyon kapanma süreleri gibi İK metrikleri yetenek yönetimi konusunda insan kaynakları birimlerine kolaylık sağlıyor. Yetenek yönetimi, çalışanların gelişimini garanti eden adil bir prosedür olarak pek çok avantaj sağlıyor. Hem iş görenler hem de işletme için kazan-kazan (win-win) süreci ile sürdürülebilirliği sağlamak mümkün oluyor.

Logo’da “Yetenek Yönetimi” buluta taşınıyor!

Bilgi çağında değişim yoğun ve süratli yaşanıyor. Bu nedenle kurumsal şirketler insan kaynakları yönetiminde yetenek yönetimini vizyon olarak benimsiyor. Yetenek yönetimi nedir, yetenek yönetimi aşamaları nedir konularına hakim olmak geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek bakımından önem taşıyor.

İK süreçlerinin bütün olarak tasarlanması ve uygulanması şeklinde ifade edebileceğimiz yetenek yönetimi, doğru çalışanın doğru zamanda ve doğru ücretle çalışmasına olanak tanıyor. Yetenek yönetimi birbiriyle bağlantılı süreçleri sayesinde nitelikli iş gücünü işletmeye kazandırmanın yanı sıra iş görenlerin sürekli olarak gelişimini sağlıyor.

Buluttaki yetenek havuzu ile gelen avantajlar

Logo Yetenek Yönetimi Servisi, odak noktasına yeteneği alıyor ve insan kaynaklarının yeni vizyonunu buluta taşıyor. Sadece personel ya da çalışanı değil yeteneği esas alan Logo Yetenek Yönetimi Servisi, eğitim, performans ve kariyer yönetimi gibi alanları tek platformda bir araya getiriyor.

Logo Yetenek Yönetimi Servisi, organizasyondaki rol ve pozisyonlara göre yetenek havuzu oluşturup kritik rolleri belirleyerek, yedekleme planları oluşturmaya olanak tanıyor. Bu sayede doğru çalışan, doğru zamanda yerleştiriliyor ve iş süreçlerinde verimlilik en üst noktaya çıkabiliyor. 

Logo Yetenek Yönetimi Servisi, verilere hızlı ve güvenli erişim sağlamanın yeni nesil yolu bulut teknolojisi sayesinde ek donanım gerekmeden kullanılabiliyor. Aylık ve yıllık abonelik seçenekleriyle farklı paket yapıları sunarak satın almada esneklik sağlıyor.

Logo Yetenek Yönetimi Servisi, insan kaynakları süreçlerinin tek platformdan yönetilmesini sağlayarak şu avantajları sunuyor:

 • Farklı öğrenme metotlarına göre öğrenme yolculuğu tanımlama seçeneği sunuyor. Bu sayede çalışanlar, kendi gelişimleri için en uygun öğrenme şeklini seçebiliyor. Eğitim, içerik ve görev ataması da yapmak mümkün oluyor. Eğitim, içerik ve görevlerin her biri ilgili öğrenme yolculuğundaki öğrenme duraklarını oluşturuyor.
 • Şirket içi duyuru ve çalışana özel öğrenme yolculuğu, performans değerlendirme gibi planlamalar Çalışan Portalı’nda paylaşılıyor. Bu sayede yetenekli çalışanların verimi artıyor. 
 • Ana ve ara dönemlerde performans değerlendirme sistemi sunuluyor. Süreç tabanlı performans yönetiminin sunduğu esneklik yetenek gelişimi ve yönetici-çalışan etkileşimini sürekli kılıyor. Böylece, sadece yıl sonu performans değerlendirmelerinde değil öğrenme yolculuğunun tüm duraklarında çalışan performansını ölçmek mümkün oluyor. 
 • Kullanıcı dostu menü seçenekleri ile tüm ekranlara rahatça ulaşılıyor. Farklı yetkilendirmeler yapılabilmesi sayesinde İK çalışanları ya da işletme personeli yalnızca kendisini ilgilendiren verilere ulaşabiliyor. Örneğin, çalışan portalına bir yönetici rolüyle girilmesi durumunda “yönetici panom” menüsünde ekiple ilgili tüm öğrenme ve performans verileri görüntülenebiliyor.
 • Veriler, Türkiye sunucularında barındırılıyor. Bu sayede güvenlik açıkları söz konusu olmuyor.
 • Logo Yetenek Yönetimi Servisi, Logo’nun bulut tabanlı servisi Logo Payroll ile entegre çalışıyor.

Logo Yetenek Yönetimi Servisi, müşterilere satın alma öncesi 14 günlük ücretsiz deneme hakkı sunuyor. Ayrıca, ücretsiz kullanımdan sonra veya doğrudan kullanım özelliklerine ve içeriğe göre farklılaşan aylık ve yıllık abonelik seçenekleri bulunuyor. Detaylı bilgi için http://yetenekyonetimiservisi.logo.cloud/ adresini ziyaret edebilirsiniz.