Vergi

Tebliğ nedir, nasıl yapılır?

Tebliğ nedir?

Tebliğ, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan resmi evrakların muhataplarına ulaştırılması anlamına gelir. Belirli bir sürede yapılan tebligatların amacı ve hangi kurumdan geldiği evrak üzerinde açıkça belirtilir. Kişiler çeşitli davalar, haciz, lehte ya da aleyhte ifade vermek için tebligat yoluyla ifadeye çağrılabilir. Şimdi ise Tebligat Kanunu'na göre tebliğ nasıl yapılır, tebligatta neler yer alır, tebliğ türleri nelerdir ve vasıtalı tebligatta oluşan tebliğ masrafları nasıl belirlenir? soruları yanıtlandırılabilir. 

Tebliğ nasıl yapılır?

Tebligat Kanunu'nun 10. maddesine göre tebliğ kişinin bulunduğu son adrese yapılır. Eğer bu adres tebligat için uygun değilse sistemde kayıtlı son adrese tebligat gönderilir. Tebliğin yapılış şekli ise 7201 Sayılı Kanunun 1. ve 2. maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Buna göre; tebliğ, PTT Genel Müdürlüğü memur ve yetkilileri tarafından bizzat yapılır. Memurlar kişiyi adresinde bulursa evrakları teslim eder. Eğer kişi adresinde bulunmazsa sistemde kayıtlı adresinin bağlı olduğu muhtarlığa imza karşılığı bırakır. Tebliğ yapılan kişinin adresine ise ihbarname kağıdını yapıştırır. İhbarnamenin üzerinde yer alan tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Muhatabı tüzel kişi olanlar için tebliğ temsili yetkiliye yapılır. Eğer temsili yetkili birden fazla kişiyse aralarından birisi seçilerek tebliğ işlemi yapılır. Yurt dışında yaşayan kişilere yapılacak tebliğ ise  o ülkenin yetkili mercileri vasıtasıyla yapılır. İlgili ülkedeki Türkiye konsolosluğu veya görevli siyasi memuru tebligatın yapılmasını talep eder. Tebliğ bildirimi kişinin bulunduğu ülkenin kanunlarına göre yapılır. Kişiye tebliğ ulaştığı andan itibaren 30 gün içinde konsolosluğa dönüş yapmazsa otuzuncu gün sonunda tebliğ yapılmış kabul edilir. Eğer kişi tebliğ edilen evrakı almaktan kaçınırsa bu hususta tutulan tutanak günü tebliğ günü kabul edilir ve ilgili evrak bekletilmeden iade edilir. 

Tebliğler ne zaman yapılır?

Tebliğler normal şartlarda çalışma saatleri içerisinde yapılır. Yine de 33. maddeye göre resmi tatillerde ve adli tatil günlerinde de tebliğ yapılabilir. Avukatlar tarafında takip edilen işlerde yapılacak tebligatlar ise  resmi çalışma günleri ve saatleri içerisinde yapılır. 

Vasıtalı tebligatta tebliğ masrafları nasıl belirlenir?

Yapılan tebliğ işlemleri için tebligat isteyen kişi masrafları ödemek durumundadır. PTT Genel Müdürlüğü tebligat esnasında yapacağı tüm masrafları kanunda belirtilen şekliyle tespit edip hesaplar. Memurlar aracılığıyla yapılan vasıtalı tebligat işlemlerinde tebliğ yapılacak kişiye ulaşmak için yapılan masraflar tebliğ yapılacak kişinin bulunduğu mesafeye göre hesaplanır. Her mali yılbaşında il özel idareleri tarafından her bir ilçe için ayrı ayrı masraflar hesaplanır. Tebligatın yapılmasını isteyen kişi vasıtalı tebligat masraflarını peşin olarak ödemelidir. Eğer masraf tam olarak tespit edilemezse tebliğ ücreti avans olarak alınır ve işlem sonrası hesaplanarak tutar fazla ise iade edilir. Celse esnasında ya da kalemde yapılan tebliğlerde ayrıca tebliğ mazbatası düzenlenmesi gerekmez. İlgili konuya ait evrakın  imza karşılığında tebliğ hükmü belirtilerek verilmesi tebliğ için yeterlidir. Bu türden tebliğlerde herhangi bir masraf ödenmez. PTT işletmesinde bulunan tebliğ evrakı kaybedilirse veya tebliğ gecikmeye uğrarsa 5584 sayılı Posta Kanununun ilgili maddesince masraflar karşılanır.

Finansman gider kısıtlaması tebliği nedir?

1Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren finansman gider kısıtlaması esasında yabancı kaynaklardan alınan vergileri kapsar. Kredi kuruluşları, faktöring, finansman şirketleri ve finansal kiralama dışında yabancı kaynakları kendi kaynaklarından fazla olan şirketlerde yatırım maliyetleri hariç faiz, komisyon, vade farkı ve kur farkı gider ve maliyetlerinin %10'u kanunen gider olarak kabul edilmez. Finansman gider kısıtlaması tebliği, hesap dönemi olarak takvim yılı kullananlarda 31 Aralık tarihindeki bilanço dikkate alınarak hazırlanır. Özel hesap dönemiyle işlem yapan vergi mükelleflerinde ise hesap dönemi sonunda ortaya çıkan bilanço dikkate alınır. Finansman gider kısıtlaması bilanço esasına göre vergi mükellefi olanlar için geçerli olup işletme hesabı vergi mükellefleri için geçerli değildir. Ayrıca hesaplama esnasında finansman gelirleri dikkate alınmaz ve netleştirme yapmadan sadece finansman giderlerine göre hesaplama yapılır. 

Emeklilik onayı tebliğ süresi ne kadardır?

Kişiler emeklilik dilekçesini ilgili kurumlara teslim ettikten sonra bağlı olduğu sigorta koluna göre maaş bağlanma süresi değişkenlik gösterir. Genelde tebliğ süresi 15 gün ile 3 ay arasında sonuçlandırılarak kişilerin emeklilik süreçleri başlatılır.  Kişinin çalıştığı iş koluna göre tebliğ süresi daha kısa da sürebilir. Çalışma hayatının tamamını devlet memuriyetinde geçiren bir kişinin ortalama 7 günde emeklilik  işlemi tamamlanır. SSK tarafından yapılan incelemede eğer kişi farklı iş kollarında ve farklı illerde çalışmışsa tebliğ süresi bir miktar uzayabilir. Emekli olmak isteyen kişiler SGK il müdürlüklerindeki matbu evrakları kullanarak işlemlerini başlatabilir. Emeklilik işlemlerindeki takip ise tahsis numarasına göre yapılır. SSK'ya bağlı 4A iş kollarından emekli olanlar talepte bulundukları ayı takip eden bir sonraki ayın başında ödemelerini alabilirler. 4B iş koluna bağlı olanlar da aynı şekilde bir sonraki ayda maaşlarını alabilirler. 4C emeklilerinde ise kişinin görevle ilişkisini kestiği ay esas alınır ve oydan sonraki ayın başında emekli maaşı yatırılır. 

25.07.2022
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.