facebook
MuhasebeMevzuat

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir, Nasıl Hesaplanır, Kimler Yararlanır?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusunda bilinmesi gereken tüm detayları bu blog yazımızda paylaşıyoruz. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir, Asgari Geçim İndirimi’nden kimler faydalanabilir ve Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır gibi sorulara yanıtlar verdiğimiz bu blog yazımızda, özel durumlarda AGİ’nin nasıl uygulandığına dair bilgilere de yer verdik.

Çoğunlukla kısaltmasıyla bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ), iş hayatında pek çok soru akıllarda yer alabiliyor. Bu haktan kimlerin faydalanabileceği ve nasıl hesaplandığına dair pratik bilgileri bu yazımızda paylaşıyoruz. Ancak öncelikle, Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir sorusuna bir yanıt verelim.

Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir?

Asgari Geçim İndirimi; çalışanlara devlet adına işveren tarafından ödenen, işverenin gelir vergisinden düşülen bir indirimdir. Aşağıda detaylarını paylaştığımız bu indirimin bazı esasları bulunmaktadır. 16 yaşından büyük olmak kaydıyla, çalışanın medeni durumuna ve çocuk sayısına göre, asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılması olarak da anlatılabilir.

Asgari Geçim İndirimi için ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşlerinin iş ve gelir durumu hakkında bilgiler içeren “Aile Durumu Bildirimi”ni işverenlerine vererek bildirimde bulunur. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur.

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanır?

Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler yararlanabilir. 

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanamaz?

 • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler
 • Başka bir kanun hükmü (4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler

Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması

Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

 • Mükellefin kendisi için % 50’si,
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
 • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i,
 • Üçüncü çocuk için %10’u,
 • Diğer çocuklar için % 5’i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı sonucunun 12’ye bölünmesiyle her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek gelir vergisinden mahsup edilir. Hesaplamada kullanılan formül şöyledir:

A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15

2018 yılında ödenecek asgari geçim indirimi tutarının hesaplamasında 2018 takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı olan (2.029,50 x 12 =) 24.354 TL. dikkate alınacaktır.

Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşmayacak ve yıl içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.

2017 yılında tevkifata tabi tutulmayan ücret geliri nedeniyle yıllık beyanname veren ve asgari geçim indiriminden yararlanmak isteyen ücretliler, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecek asgari geçim indirimi tutarını hesaplarken 2017 yılının bilgilerini dikkate alarak hesaplama yapacaklardır.

Asgari Geçim İndiriminde, Aile Fertlerinin, Emekli Maaşı Olanların ve Boşananların Durumu

 • Asgari geçim indirimi, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı hesaplanacaktır.
 • Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.
 • Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.
 • Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır.
 • Yıl içinde iş yeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni iş yerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.

Engellilik İndiriminden Faydalanan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Engellilik indiriminden yararlanan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi düşülecek, kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12’si mahsup edilecektir. İndirilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA 2018 MİKTAR VE ORANLARI

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU
(1)

ORAN (%) (2)

MATRAH (Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı) (3)

İNDİRİM TUTARI

(4)

AYLIK TUTAR

(5)

Bekâr

50.00

12.177.00

1.826,55

152,21

Evli eşi çalışmayan

60.00

14.612,40

2.191,86

182,66

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

67.50

16.438,95

2.465,84

205,49

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

75.00

18.265,50

2.739,83

228,32

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu*

85.00

20.700,90

3.105,14

258,76

Evli eşi çalışan

50.00

12.177,00

1.826,55

152,21

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

57.50

14.003,55

2.100,53

175,04

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

65.00

15.830,10

2.374,52

197,88

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

75.00

18.265,50

2.739,83

228,32

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

80.00

19.483,20

2.922,48

243,54

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

85.00

20.700,90

3.105,14

258,76

*Asgari ücretin 2018 yılı gelir vergisi tutarı aylık 258,76 TL olduğundan Asgari Geçim İndirimi 2018 yılında aylık 258,76 TL’yi aşamayacaktır.

Medeni Halin ve Çocuk Sayısının Değişmesi Durumunda Asgari Geçim İndirimi

Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında “Aile Durumu Bildirimi” ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gereği ücretlerinden vergi kesintisi yapılmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamdaki ücretliler, yıllık beyannamelerine 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “Aile Durumu Bildirimi”ni doldurarak ekleyeceklerdir.

Kesintiye tabi olmayan ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretliler bu beyannameye diğer gelir unsurlarını da dahil etmeleri halinde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede sadece ücret gelirlerine isabet eden gelir vergisinden mahsup edilecektir.

Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilen ücret geliri elde edilmesi dolayısıyla ücret gelirinin yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde, yıl içinde işveren aracılığıyla asgari geçim indiriminden yararlanılması nedeniyle, yıllık beyannamede asgari geçim indiriminden yararlanılması mümkün değildir.

Ücretlerinden vergi kesintisi yapılan ve işverenler aracılığıyla yıl içinde asgari geçim indiriminden yararlanan mükelleflerin, kesintiye tabi ücret gelirlerini yıllık beyannameye dahil etmeleri halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde kendisine ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi mahsup edilmeden önceki tutarı mahsup edilecektir. Böylelikle, kaynakta vergileme sırasında ücretliye ödenmiş olan asgari geçim indirimi tutarlarının, yıllık beyanname üzerinden yapılan vergileme sonucunda da ücretlide kalması sağlanmış olacaktır.

05.09.2018
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.