facebook
ERP

Çalışan verimliliğini ve işletme kârlılığını artırmanın yolu: Primli ücret sistemi

İçerikler

1. Prim usulü çalışma nedir?

2. İşletmelerde prim süreçleri 

3. Logo Netsis ERP Hizmet Prim Uygulaması

Prim sistemi çalışanların verimliliğini ödüllendirerek işletme karlılığına da katkıda bulunuyor. Primli ücret sistemi farklı sektörlerde farklı ölçeklerdeki işletmelerde uygulanıyor. İş dünyasında sıklıkla başvurulan bu sistem, prim bazlı sözleşmelerin takip edilmesini gerektiriyor. Logo Netsis 3 Standard, Logo Netsis 3 Enterprise, Logo Netsis Wings ve Logo Netsis Wings Enterprise çözümleri primli ücret sisteminde kritik süreçleri takip etmeye ve sürecin sağlıklı ilerlemesine olanak tanıyor.

Prim uygulaması işçinin üretkenlikte daha istekli ve motive olmasını ve başarısının artmasını sağlıyor. Bu nedenle prim ödül niteliğinde verilen ek ödeme olarak ifade ediliyor. İkramiyeden farklı özellik taşıyan prim ödemesi işçinin daha verimli şekilde çalışmaya özendirilmesi için de kullanılıyor. Ticaret dünyasında  satış primi ,hasılat primi, yıl sonu iskontosu, satış destek primi olarak da bilinen ciro primi uygulaması da sık kullanılıyor.Bu uygulamada yazılı ve sözlü anlaşmalar çerçevesinde, bir dönemin sonunda veya belli bir cironun aşılması halinde prim ödemesi yapılıyor. Logo Netsis ERP’nin kullanıcılarına sunduğu Hizmet Prim Uygulaması, oransal ya da tutarsal primlerle çalışma desteği sağladığı gibi sabit prim sistemleri için de kullanım olanağı sunarak primli ücret sürecinde kolaylık sağlıyor.

Prim usulü çalışma nedir?

Prim usulü çalışma, işverenin çalışanına normalin üstünde verdiği emek karşılığında ödediği ücreti ifade ediyor. Çalışan prim ödemesini gerektiren dönemin sonuna kadar çalışmasa da söz konusu işi bitirdiğinde prime hak kazanıyor. Primli ücret sistemi, tek taraflı olarak kaldırılıp azaltılamıyor.İnsan kaynağı, rekabet ortamında öne çıkmak isteyen şirketlerin sahip olduğu değerler arasında en fazla fark yaratan değer olarak öne çıktığından performans ve yetkinliğe dayanan prim usulü çalışma sıklıkla kullanılıyor.

Ayni ya da nakdi olabilen ve esasında  bir iskonto uygulaması olan ciro primi uygulaması stok maliyetlerinin düşürülmesini sağlıyor ve uzun vadede  işletmenin pazar payının artmasına olanak tanıyor. Prim hesaplama yazılım ve uygulamaları da prim usulü çalışma sisteminde süreci kolaylaştırarak zaman kazandırıyor.

İşletmelerde prim süreçleri 

Prim sistemini kurgularken ödenecek tutarın önceden  belirlenmesine, planın çalışanın maddi ve manevi beklentileriyle uyumlu bir şekilde olmasına, sürecin makul cezalandırmanın şartlarını da içermesine ve motive edici olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada işletme sahibi ve çalışan arasında kazan-kazan ilişkisinin kurulması önem taşıyor. Bireyleri maksimum performanslarına çıkarmanın ve ekip dayanışmasının odak noktasında olduğu hedefleme yaklaşımı benimsenmediğinde müşterek hedeflerin gerçekleşmeme olasılığı bulunuyor. Bu durumda da hem işveren hem de çalışan zarar görebiliyor.

Durgunluk yaşayan ekonomilerde mal satmanın zorluğu işletmeleri ürettikleri veya ticaretini yaptıkları malları satmak için farklı yollar uygulamaya zorluyor. Örneğin pazarlama birimleri oluşturuluyor veya mevcut birimlerdeki elemanlara eğitim veriliyor veya  yeni pazarlama metotları geliştirilmesi sağlanıyor. Ciro uygulaması da bir pazarlama metodu olarak da kullanılıyor. Bir sözleşme ile belirlenen ciro uygulamasında vergi mevzuatı gereğince  ciro primi elde eden açısından gelirin; ciro primi veren açısından giderin muhasebeleştirilmesi de mali süreçler açısından önem taşıyor.

Logo Netsis ERP Hizmet Prim Uygulaması

Prim sistemi ile çalışan veya çalıştıran herkes sürecin verimli olabilmesi için sözleşmeleri detaylı olarak takip etmeye ihtiyaç duyuyor.  Primli çalışma sisteminde alış satış miktarından fatura tutarına prim sözleşme tarihlerine birçok detay bulunuyor. Bu noktada Logo Netsis ERP Hizmet Prim Uygulaması devreye giriyor. Logo Netsis 3 Standard, Logo Netsis 3 Enterprise, Logo Netsis Wings ve Logo Netsis Wings Enterprise çözümleriyle birlikte kullanılabilen Logo Netsis Hizmet Prim Uygulaması, bir prim sözleşmesinin içerebileceği tüm detayları kaydedebilme imkânı sunuyor.

Logo prim takip yazılım sisteminin kullanılabilmesi için “Hizmet Prim Tanımlama” ekranına ulaşarak gerekli ilk tanımların yapılması gerekiyor. Hizmet prim tanımlamalarının yapılmasının ardından “Hizmet Prim Değerlendirme” ekranında tanımlara uygun primlerin hesaplanması için girişlerin yapılması gerekiyor. Sonrasında Maliyet Dağıtımı” ekranıyla değerlendirilmesi tamamlanmış ve primine dair faturası oluşturulmuş prim tutarlarının, prim hesaplamasına dahil edilen stoklara maliyet olarak dağıtılması sağlanıyor.

Dijital dönüşümün yoğun bir rekabet oluşturduğu iş dünyasında sektör fark etmeksizin prim sistemiyle çalışma yöntemi uygulanıyor. Yazılımın tüm iş süreçlerini dönüştürüp maliyetten ve zamandan tasarruf sağladığı iş dünyasında Logo Netsis ERP’nin Hizmet Prim Uygulaması, prim süreçlerinde kolaylık sağlamanın pratik bir yolunu oluşturuyor.

İster prim alan ister prim veren taraf olun prim süreçlerinizi Logo Netsis ERP’nin hizmet prim uygulaması ile takip edebilirsiniz.

25.11.2020
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.