facebook
e-Çözümler

Fatura nasıl kesilir?

Fatura kesmek, günlük yaşamın vazgeçilmez işlemlerinden biridir. Alım satım işlemlerinin olduğu her ticari durumda işletmeler, fatura kesmekle yükümlüdür. Profesyonel iş hayatının temel unsurları arasında yer alan fatura kesme işleminin yanı sıra kesilen faturaların takibini yapmak ve arşivlemek gibi süreçler de son derece özen gerektirir.

Fatura nasıl kesilir sorusu, herhangi bir alım satım işiyle uğraşarak fatura hazırlama zorunluluğu bulunan firma ve şahıslar tarafından sıkça araştırılır. Fatura kesme nasıl yapılır öğrenmek isteyenlerin ilk önce fatura olarak isimlendirilen belgeyi elde etmesi gerekir. Bunun için fatura basma işlemini kanunlara uygun şekilde gerçekleştiren ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan matbaalar ile görüşmek gerekir. Sonrasında fatura bastırabilmek için matbaaya bazı belgeler ibraz edilmelidir.

Bu belgeler arasında;

·         Yoklama fişi

·         Vergi levhası

·         KDV beyannamesinin tahakkuk fişi

·         Ticaret Sicil Gazetesi

·         İmza sirkülleri yer alır.

Son aşamada fatura düzenleme sırasında belge üzerine gerekli tüm bilgilerin yazılmış olduğundan emin olunmalıdır.

Fatura kesme yöntemleri nelerdir?

Fatura kesme, farklı yöntemlerle yapılabilen bir işlem türüdür. Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilen matbaada oluşturulan faturayı kesmek için uygulanan yöntemler şunlardır:

·         El ile fatura kesmek

Faturayı elle kesmek isteyenlerin gerekli bilgileri belge üzerine tükenmez kalemle yazması gerekir. Kurşun kalem gibi silinmesi mümkün olan bir kalem türü, fatura hazırlamak için kullanılamaz. Bu yöntemin dezavantajı ise elle kesme sırasında gözden kaçabilecek hatalardır.

·         Yazıcı ile fatura kesmek

Bilgisayarda kullanılabilen uygulamalar sayesinde fatura oluşturabilir, bu faturaları yazıcıdan çıktı alarak kullanabilirsiniz. Bu yöntemdeki dezavantaj ise işler büyükçe fatura sayısının ciddi oranda artması, bu yüzden zamanla faturaları muhafaza etme sorunu yaşamaktır.

·         Program aracılığıyla fatura kesmek

Diğer iki yönteme göre çok daha pratik ve güvenilir olan bir diğer yöntem ise fatura kesme işlemini program aracılığıyla gerçekleştirmektir. Bilgisayarda bulunan internet tabanlı programlar sayesinde kolayca e fatura kesebilir, fatura takibi yapabilir ve arşivleme sorunundan kurtulabilirsiniz.

Fatura türleri nelerdir?

Fatura, yapılan iş ya da verilen ürün veya hizmet karşılığında zorunlu olarak düzenlenmesi gereken belgedir. Faturanın alışveriş ile ilgili bir belge olması, tıpkı alışveriş çeşitleri olduğu gibi faturaların da farklı çeşitleri olmasına yol açmıştır.

Fatura çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

·         İrsaliyeli Fatura

Fatura türleri arasında yer alan irsaliyeli fatura, adından da anlaşılabileceği gibi hem sevk irsaliyesi hem de fatura yerine geçer. Satıcı tarafından alıcıya gönderilen ürünler için hazırlanan, taşıma sırasında araçta olması gereken, satıcı, alıcı ve ürün hakkında bilgiler içeren belge, sevk irsaliyesi olarak adlandırılır. Faturada yer alması gereken tüm bilgiler irsaliyede de bulunduğundan bu iki belge birleştirilmiş ve irsaliyeli fatura adını almıştır.

·         Satış Faturası

Standart bir alışveriş sonrasında müşteriye kesilen fatura, satış faturası olarak adlandırılır. Satılan hizmet ya da ürüne dair tüm bilgilere yer verilen bu fatura türü, alım satım işlemini yasal hale getirir.

Satış faturasını da kendi arasında iki çeşide ayırmak mümkündür. Bunun için önemli nokta, ödemenin vadeli mi yoksa peşin olarak mı yapılacağıdır. Vadeli satış yapıldığında kaşe ve imzanın faturanın üst kısmında yer alması gerekir. Peşin ödeme şeklinde ise faturanın alt kısmı kaşelenir ve imzalanır. Bu fatura aynı zamanda “kapalı fatura” olarak isimlendirilir.

·         İade Faturası

İade işlemlerinde kullanılan fatura türü, iade faturası adını alır. Satıcının bir ürün hakkındaki sorumluluğu yalnızca fatura kesme işlemi ile son bulmaz. Çünkü alıcıların satın aldıkları ürünü belirli bir süre içerisinde iade etme hakkı bulunmaktadır. İade durumlarında satıcıların ürünün geri alındığına dair bir iade faturası kesmesi gerekir.

·         Proforma Fatura

Halk arasında göstermelik fatura olarak da bilinen proforma fatura bir satış üzerine değil, potansiyel bir satış teklifi için hazırlanan fatura türüdür. Satıcılar tarafından ürünü satmış gibi düzenlenen ve potansiyel alıcılara gönderilen proforma faturaların hazırlanma amacı, hizmet ya da ürünün ne kadar miktarını hangi fiyata satabileceğini göstermektir.

Mali olarak hiçbir değeri olmayan bu faturanın Ticaret ve Vergi Hukukunda yeri bulunmaz. Proforma faturalara karşılık olarak hiçbir ürün ya da hizmet satılmaz, alışveriş olmaz ve ödeme gerçekleşmez.

Faturada bulunması gerekenler nelerdir?

Fatura nasıl düzenlenir sorusuna cevap vermek için öncelikle faturada bulunması gerekenlerin neler olduğu öğrenilmelidir. Belirli bir formatı olan faturalarda bazı bilgilerin bulunması zorunludur. Yalnızca satıcı ve alıcı hakkında bilgi içeren faturalar, fatura türlerinin hiçbiri için yeterli değildir. Her fatura çeşidinin kendine özel şartları bulunduğundan içeriklerine yazılması gereken bilgiler de farklılık gösterir.

İrsaliyeli faturada bulunması gerekenler

·         Düzenleyen satıcının ismi ve eğer varsa ticari unvanı

·         Ürünün gönderildiği kişi ve yer bilgisi

·         Faturanın düzenlenme saati ve tarihi

·         Müşterinin adı ve unvanı, varsa bağlı olduğu vergi dairesi hesap numarası, imzası ve iş adresi

·         “İrsaliyeli Fatura” ibaresi

·         Müteselsil seri ve sıra numarası

Satış faturasında bulunması gerekenler

·         Düzenleyen satıcının ismi ve eğer varsa ticari unvanı

·         Satıcının iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ile hesap numarası

·         Faturanın düzenlenme tarihi, sıra ve seri numarası

·         Satılan ürüne ait teslim tarihi ve irsaliye numarası

·         Satışı yapılan hizmet ya da ürünün miktarı, çeşidi, birim ve toplam satış fiyatı

İade faturasında bulunması gerekenler

·         İade edilen ürüne ait isim, tür, miktar, birim ve toplam satış fiyatı

·         Satış faturasının tarih ve numarası

·         “İade Faturası” ibaresi

Proforma faturasında bulunması gerekenler

·         Düzenleyenin imzası ve düzenleme tarihi

·         Hizmet ya da ürünün miktarı, çeşidi, birim ve toplam satış fiyatı

·         Adına düzenlenen ve düzenleyen kişiye ait isim, unvan, adres bilgileri

·         “Proforma Fatura” ibaresi

Kimler fatura kesebilir?

Ticari faaliyet gerçekleştiren kişiler, fatura kesme işlemi ile yükümlüdür. Bu kişiler arasında;

·         Defter tutma zorunluluğu bulunan çiftçiler

·         Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler

·         Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar yer alır.

Bilgisayardan fatura nasıl kesilir?

Bilgisayardan fatura kesmeyi sağlayan e Fatura, internet tabanlı web formlarını kullanarak hazırlanan bir belge türüdür. E Fatura kesmek isteyen mükelleflerin bu işlemi İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla gerçekleştirmesi gerekir. Online vergi dairesine giriş yapabilmek için bir kullanıcı adı ve şifre yeterlidir.

E-fatura kesmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

·         İlk olarak e fatura sistemine giriş yapılmalı ve modül seçme ekranından Arşiv portal bölümüne tıklanmalıdır.

·         Burada mükellef- kullanıcı bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir.

·         Ekranın sol kısmında bulunan Belge İşlemleri kısmına ve sonrasında Fatura Oluştur sekmesine tıklanır.

·         Fatura kesmek için gerekli olan bilgi kısmı doldurulur. Ardından hizmet ve mal bilgileri, ilgili kısma eklenir.

·         Dikkat ve titizlikle toplam bölümü incelenir.

·         Sistem tarafından fatura kesme işlemi için gerekli olan tüm bilgiler girildikten sonra isteğe bağlı olarak güncel bakiye bilgisi eklenebilir. Sonraki aşamada “Oluştur” yazısının bulunduğu sekmeye tıklanır.

·         Bu aşamaları tamamladıktan sonra hazırlanan e Fatura, taslaklar bölümüne kaydedilir.

·         Taslaklar bölümündeki faturanın onaylanması için ilk görüntüleme yapılır. Herhangi bir yanlışlık yoksa fatura onaylanmalıdır.

·         Fatura onaylama işlemi gerçekleştirildikten sonra düzenleme veya iptal işlemlerine izin verilmeyeceği unutulmamalıdır.

·         Fatura düzenleme işlemini onaylamak için GİB imza butonu tıklanır.

·         Son aşamada cep telefonuna bir şifre gönderilir ve bu şifrenin ekrandaki ilgili alana girilmesi istenir.

·         Şifre yazılarak onaylandığında, bilgisayardan fatura kesme işlemi tamamlanmış olur.

Logo Yazılım tarafından profesyonel özelliklerle hazırlanan e Fatura programı sayesinde kolayca fatura kesebilir, fatura takibi yapabilir ve arşivleme sorununda kurtulabilirsiniz.

Fatura örnekleri 2022

Fatura kesme işlemlerinde kullanılan fatura türleri, alım satım işleminin türüne göre farklılık gösterir. Ayrıca fatura, hiçbir alışverişin gerçekleşmediği proforma fatura türü de olabilir. Bu nedenle tek bir fatura örneği göstermek doğru bir tercih olmaz.

Logo Yazılım’ın fatura kesme ve takip etme işlemlerini kolayca tamamlayabileceğiniz, sizi fatura arşivleme sorunundan kurtaracak e- arşiv fatura hizmetinden uygun fiyat avantajlarıyla faydalanabilirsiniz.

21.12.2022
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.