facebook
Vergi

Katma değer vergisi nedir?

Kısaca KDV olarak ifade edilir. Dolaylı vergi grubunda yer alan bir harcama vergisidir. Ürün, hizmet ve tüketimin niteliğine göre %1, %8 veya %18 oranlarında uygulanır.

KDV, mal ve hizmet teslimlerinde oluşan katma değerin vergilendirilmesi esasına dayanır. Mal ve hizmetin tesliminde alıcıdan tahsil edilir. Satıcı ya da hizmet veren tarafından aylık ya da üç aylık periyodlarda ödenir.

Katma Değer Vergisi, dönemsel bütçe dengesizliklerinin önüne geçmek, sabit gelirleri artırmak ve mali stabilite sağlamak için başvurulan bir vergi türüdür. Devlet bütçe gelirleri arasında önemli bir kalemdir.

Katma değer vergisi kanunu

Katma Değer Vergisi, 3065 sayılı kanun ile yasal hükme sahiptir. Buna göre, ilgili kanunda belirtilen istisnalar dışındaki mal ve hizmet satışları ile ithalatlardan KDV tahsil edilir.

Vergi mükellefi firmaların faaliyetleri sonucu hammadde, mamul ya da hizmet ürünlerine ekledikleri katma değer, KDV matrahını belirler. KDV tutarı ise bu matrah üzerinden, 3065 sayılı kanun ekleri ile belirlenen oranlara göre hesaplanır ve tahsil edilir.

Katma değer vergisi genel uygulama tebliği nedir?

KDV kanununun uygulanacağı usul ve esasları belirleyen tebliğdir. 3065 sayılı kanunla ilgili düzenlemeleri ve kanunun yürütülmesine ilişkin açıklamaları kapsar.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile tatbike konu vergi işlemleri, mal ve hizmet kalemlerinin Türkiye’de yerleşik firmaların faaliyetleri ile ek değer kazandığı durumlarda geçerlidir. İthalata konu her eşya KDV’ye tabidir ve ilgili tebliğ uygulamalarına göre vergilendirilir.

Gerçek usulde katma değer vergisi nedir?

Katma Değer Vergisi, kayıt ve belgelendirme düzenine dayanır. Buna usulde, girdi ve çıktılara ait vergiler gerçek değerlere göre sunulur, gerçek miktarlara göre tespit edilir.

Gerçek usulde katma değer vergisi tutarı, mükelleflerin mal ve hizmet alış işlemlerinden doğan KDV’nin, satış faaliyetlerinde ortaya çıkan KDV tutarından düşülmesi ile hesaplanır. 

Katma değer vergisi nasıl hesaplanır?

KDV hesaplamasında mal ve hizmet bedeli, KDV bedeli ve KDV ekli toplam bedel olmak üzere üç tutar yer alır. KDV bedelini belirleyen ilgili ürün veya hizmet kalemine uygulanan vergi oranıdır. Buna göre KDV oranı %1, %8 veya 18% olarak hesaplanır, mal ve hizmet bedeline eklenir ve bu toplam tutar alıcıdan tahsil edilir.

Katma değer vergisi beyannamesi nedir?

KDV beyannamesi, vergi mükelleflerinin devlete ödemekle yükümlü oldukları katma değer vergisini bildirim aracıdır.

Vergilendirme dönemi aylık ya da üç aylık periyodlarda olabilir. İlgili dönem verilerini içeren KDV beyannamesi formu eksiksiz olarak doldurulur, ıslak imzalı olarak ya da e-beyanname şeklinde düzenlenerek ilgili vergi dairelerine iletilir. 

Katma değer vergisi beyannamelerinin son bildirim tarihi ile son ödeme tarihleri aynı gündür.

KDV beyannamelerinden damga vergisi tahsil edilmekte olup, bildirim yapılan her periyodda, ilgili dönemde katma değer vergisi oluşmamış olsa dahi damga vergisi tahsil edilir.

Katma değer vergisi ne zaman çıktı?

Katma Değer Vergisi, düzenli gelir getiren ve bütçeye devamlı akış sağlayan bir vergi türü olarak birçok ülke tarafından kullanılır.

Fransa, katma değer vergisini ilk uygulayan ülkedir, 1954 yılında vergi sistemine dahil etmiştir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler aralarında ortak bir katma değer vergisi sistemi kurmuş, 1967 yılı itibariyle uygulamaya almıştır.

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na  üyelik kararı almasıyla katma değer vergisi sistemi çalışmaları 1968 yılı itibariyle başlatılmıştır. KDV'ye geçiş politikası ile, özetle, devlete düzenli ve sabit bütçe geliri sağlamak ve etkin kaynak dağılımı sunmak amaçlanmıştır.

Katma değer vergisi sistemi kurma çalışmaları 1984 yılına kadar devam etmiştir.

KDV yasası 25 Ekim 1984 tarihinde kabul edilerek 3065 sayılı kanun ile , 1 Ocak 1985’te uygulamaya konmuştur.

13.01.2023
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.