Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında bütçe sunumunu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV iadesi sisteminde yeniliğe gideceğini müjdeledi!

Önümüzdeki dönemde mali disiplinin daha da öncelikli hale geleceğini işaret eden Albayrak, “Vergi sistemimizi daha basit etkin geniş tabanlı ve adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

Yeni af ve yapılandırma gelmeyecek

Etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracaklarını söyleyen Bakan Albayrak, “Mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz. E-tebligat sistemi ile yaklaşık 30 milyon adet tebliğ belgesini elektronik ortamda tebliğ ettik ve yaklaşık 300 milyon TL tasarruf sağladık. Hayata geçireceğimiz yeni bir eylem planı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yeni bir vergi veri analiz merkezi kuruyoruz. Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amacıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz.” diye konuştu.

KDV iadesi sistemi yenileniyor

Önümüzdeki dönemde belirli şartları sağlayan mükelleflere, yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporuyla; talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50’si yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilecek.

Kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistem oluşturulacak. Bununla birlikte, çiftçilere düşük faizli kredi kullandırımı nedeniyle oluşan gelir kayıplarının karşılanması için 2019 yılı bütçesinde 3.4 milyar ödenek öngörülüyor. Esnaf ve çiftçiye verilen düşük faizli kredi bakiyesi 50 milyar TL oldu. Uygulamadan 858 bin üretici faydalanmakta.