facebook
Logo j-HR

Detaylı bilgi için

sizi arayalım

Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Logo j-HR

Web üzerinden kullanım sayesinde insan kaynakları süreçlerinize istediğiniz anda ve istediğiniz yerden ulaşmanızı sağlayan Logo j-HR ile esneklik ve hız kazanın.

ON-PREMISE

Esnek raporlama

Zaman ve mekandan bağımsız kesintisiz erişim

e-SGK Entegrasyonu

Bordrolama ve İK süreçlerinin tek platformda uçtan uca yönetimi

Mobil App desteği

Güncel mevzuata uyumluluk

Web tabanlı yapısı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi ürünü Logo j-HR, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Tüm İK ihtiyaçları için 

Logo j-HR, insan kaynakları süreçlerini dijital ortama taşımak ve ihtiyaçlarına göre uyarlamak isteyen dağınık yapıdaki işletmelere ve kalabalık İK departmanlarına etkili bir süreç yönetimi sağlıyor.

Zaman yönetimi 

Çalışan izin yönetiminden, etkinlik kayıtlarına kadar tüm veriler Logo j-HR Zaman Yönetimi’yle tek noktadan yönetilebiliyor. Logo j-HR Zaman Yönetimi, her kademedeki çalışanın izin kayıtlarını, farklı izin tiplerine göre kolayca oluşturmayı sağlıyor.

İşe alım 

Kritik işe alım sürecini en iyi şekilde yönetebilmek için Logo j-HR İşe Alım Portalı ve İşe Alım Yönetimi, şirket içi ve dışından çalışan alımını kolaylaştıran çözümler sunuyor.

Otomatik puantaj takibi 

Çalışanların işe devamlılığının düzenli takip edilmesini sağlayan puantaj yönetimi özelliği sayesinde tüm süreçler otomatize ediliyor. Gün devam bilgisi, çalışan giriş çıkışları, izin ve molaları kayıt altına alarak operasyonel hatalar en az seviyeye indirebiliyor.

Uyumlu Olduğu Cihazlar

Tablet

Bilgisayar

Cep Telefonu

Google Play

App Store

Uygulama Alanları

Eğitim
Metal ürünleri
Medya - iletişim ve yayıncılık
Dağıtım ve toptan ticaret
Perakende ticaret
Turizm
Elektrik ve elektronik
Makina ve parça imalatı
Cam - çimento ve toprak ürünler
Telekomünikasyon
Tarım ürünleri - hayvancılık
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Havacılık
Finans - sigorta
İnşaat
Yiyecek - içecek hizmetleri
e-Ticaret
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Gıda
Kimya
Sağlık - spor
Eğitim
Metal ürünleri
Medya - iletişim ve yayıncılık
Dağıtım ve toptan ticaret
Perakende ticaret
Turizm
Elektrik ve elektronik
Makina ve parça imalatı
Cam - çimento ve toprak ürünler
Telekomünikasyon
Tarım ürünleri - hayvancılık
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Havacılık
Finans - sigorta
İnşaat
Yiyecek - içecek hizmetleri
e-Ticaret
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Gıda
Kimya
Sağlık - spor
Eğitim
Metal ürünleri
Medya - iletişim ve yayıncılık
Dağıtım ve toptan ticaret
Perakende ticaret
Turizm
Elektrik ve elektronik
Makina ve parça imalatı
Cam - çimento ve toprak ürünler
Telekomünikasyon
Tarım ürünleri - hayvancılık
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Havacılık
Finans - sigorta
İnşaat
Yiyecek - içecek hizmetleri
e-Ticaret
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Gıda
Kimya
Sağlık - spor
0/20

Tüm İK süreçleri için tek noktadan yönetim

İşe alım ile başlayıp bordro süreçleri ile devam eden, performans değerlendirme ve kariyer yönetimi süreçleri ile sonuçlanan tüm İK aşamaları, Logo j-HR ile uçtan uca yönetilebiliyor. Ayrıca bordro işlemleri de aynı sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Zamandan ve mekandan bağımsız kullanım

Logo j-HR'ın web tabanlı yapısı sayesinde tüm bilgilere zaman ve mekandan bağımsız olarak, internet erişiminin olduğu her yerden ulaşılabiliyor.

Mobil uygulama ile kesintisiz erişim, kolay kullanım!

Çalışan portalı ile eş zamanlı çalışan j-HR mobil uygulaması üzerinden zamandan ve mekandan bağımsız olarak izin, avans ve eğitim süreçleri yönetilebilir. Kullanıcı dostu kolay arayüzü ve kesintisiz erişim avantajı sayesinde j-HR mobil uygulaması zamandan tasarruf etmenizi sağlar. j-HR mobil uygulaması üzerinden, bordro zarfları döneme göre görüntülenebilir,kaydedilebilir ve paylaşılabilir. Şirket içerisindeki duyurular ise tek ekran üzerinden kolaylıkla takip edilebilir. Uygulama üzerinden çalışanlar izin talep edilebilir, onay verebilir, kalan izin bilgilerini görüntüleyebilir ve aynı zamanda avans talepleri uygulama içerisinden gerçekleştirilebilir. Diğer taraftan yöneticiler de ekiplerinin izin durumunu görüntüleyebilir ve gelen talepleri inceleyerek kolaylıkla onay işlemini gerçekleştirebilir.

Farklı dillerde kullanım

Çoklu dil desteği sayesinde, Logo j-HR çok-uluslu şirketler tarafından da rahatça kullanılabiliyor.

ERP entegrasyonu

Logo j-HR, tüm İK süreçlerini tek bir kullanıcı dostu platformda yönetmenin yanı sıra, kendi içerisinde çalışan ödemeleri üzerinden mahsup fişi oluşturabilme özelliği sunar. Aynı zamanda Logo ERP çözümleriyle doğrudan muhasebe entegrasyonunu destekler.

İşletmenin her noktasının kontrolü

Logo j-HR, kapsamlı Organizasyon Yönetimi modülüyle şirket genelindeki insan kaynağını uçtan uca tanımlamayı ve yönetmeyi sağlıyor. Modülün kullanımını kolaylaştıran sürükle-bırak özelliğiyle, şirketin organizasyon şemaları kolayca şekillendirilebiliyor.

Bordro ve özlük süreçleri denetim altında

İşletmelerin bordro süreçleri de Logo j-HR üzerinden yönetilerek insan kaynakları ekiplerinin iş yükü önemli ölçüde azaltılıyor ve bordro işlemlerinde insan kaynaklı hatalar azaltılıyor. Mevcut ve eski çalışanlarına ait tüm özlük ve nitelik bilgilerinin yanı sıra izinlerin detaylı ve etkin takibi de Logo j-HR üzerinden yapılabiliyor.

Zamanın etkin kullanımı

Logo j-HR ile sunulan Zaman Yönetimi modülü, personelin izin tarihlerinden raporlarına, fazla mesailerinden etkinlik kayıtlarına kadar tüm verileri tek noktadan yönetmeyi sağlıyor. Zaman Yönetimi modülü ile Çalışan Portalı’nın entegrasyonu sayesinde, çalışanlar kendi izinlerini de portal üzerinden güncel olarak takip edebiliyor. Böylece İK departmanı izin konusundaki soruları cevaplamak için harcadığı zamanı, katma değer sağlayan başka işlere ayırabiliyor.

Devam kontrol veri yönetimi

Devam kontrol veri yönetimi modülü sayesinde firmanızda kullanılan Personel Devam Kontrol Sistemi(PDKS) üzerinden girilen veriler, j-HR'da izlenir/düzenlenir ve düzenlenen veriler onay sürecine dahil edilerek puantaj kartına aktarılması sağlanır.

Ücretlendirme yönetimi

Logo j-HR'ın ücretlendirme uygulamalarında, puantajlar sistemde muhasebeleştirilerek ilgili muhasebe fişleri oluşturuluyor. Ayrıca kuruma bağlı parametre oluşturma, ek ödeme ve ek kesinti yönetimi, borç-alacak aktarımları, izin aktarımı, mesai aktarımı işlemlerinin tamamı bu modül üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Çalışanlar için SGK ve Emekli Sandığı’na gönderilen aylık zorunlu bildirgeler de resmi kurumlarca istenen formatta düzenli olarak paylaşılabiliyor.

Personel borç ve alacaklarının takibi

Personelin tüm borç-alacak işlem kayıtları Logo j-HR üzerinde oluşturulup takip edilebiliyor. Açılan her bir işlem kaydı için ödemelerin yapılacağı işlem türü ve tipi sistem üzerinde belirleniyor. Çalışan Portalı ile entegrasyon sayesinde, harcırah ve masraf gibi alacakların kayıtları personel tarafından sisteme girilebiliyor.

Ücret ve bordro maliyetleri için senaryolar

İK departmanları, yeni dönem bütçelerini oluşturmak için gerekli olan ücret ve bordro maliyetlerini Logo j-HR Ücret Senaryoları Yönetimi modülüyle kolayca hesaplayabiliyor. İşe alım ve işten ayrılma maliyetleri de bu senaryolara yansıtılabiliyor.

Öneriler ve geri bildirimler

Çalışanların öneri, şikayet, geri bildirimlerini ve bunlara verilen yanıtları saklayıp arşivleyen Logo j-HR, Öneri-Geri Bildirim modülünün Çalışan Portalı'yla entegrasyonu sayesinde çalışanların bu bilgileri doğrudan İK ekibiyle paylaşabilmesini sağlıyor. Böylece şirketin gelişimi ve çalışan memnuniyeti açısından önemli adımlar atılabiliyor.

Eğitim süreçlerinde etkili planlama

Eğitim planlama ve uygulama süreçleri, Logo j-HR Eğitim Yönetimi modülü sayesinde otomatik hale geliyor ve önemli zaman tasarrufu sağlanıyor. Eğitim Talepleri, Gereksinim, Değerlendirme ve Eğitim Sınav Anket raporları da alınarak eğitim sürecinin tamamı uçtan uça raporlanabiliyor.

İşe alımda kolaylık

İşe alım sürecinin en verimli şekilde yürütülebilmesini sağlayan Logo j-HR İşe Alım Yönetimi modülü, şirket içi ve dışından personel alımını ve karar süreçlerini kolaylaştıran çözümler sunuyor. Başvuru Kartları, Personel Talepleri Listesi ve Yanıt Mektubu raporları da sistem üzerinden alınarak işe alım sürecinin analizi ve raporlaması yapılabiliyor.

En verimli performans için

Logo j-HR Performans Yönetimi modülü, gerek çalışanlar gerekse işletme açısından en verimli performansın sağlanmasına yönelik kolaylıklar sunuyor. Şirketin süreçlerine ve operasyonlarına en uygun performans dönemi belirlenerek her dönem için ayrı bir performans kaydı modül üzerinde açılıyor. Belirlenen performans dönemi sonunda, çalışanların hedef-yetkinlik performansları, görev ve sorumlulukları değerlendirilip sonuçlar görüntülenebiliyor.

Çalışanlar için kariyer planlama

Logo j-HR bünyesindeki Kariyer Yönetimi modülü, çalışanların kariyer planlaması ve yönetimini destekleyerek işletmenize daha parlak bir gelecek kazandırmaya yardımcı oluyor.

Çalışan Portalı

Logo j-HR Çalışan Portalı, her bir çalışanın kendisiyle ya da şirketle ilgili bilgilere kolayca erişmesini sağlıyor. Self-servis İK olarak tanımlanan bu uygulama, şirket ile çalışan arasındaki şeffaflığı pekiştiriyor. Logo j-HR Çalışan Portalı’na kişisel şifreleriyle giriş yapan personel izin, fazla mesai, eğitim gibi konularda güncel durumunu kolaylıkla takip edip talepte bulunabiliyor. Şirketle ilgili tüm haberlerin ve duyuruların girilebildiği Portal, aynı zamanda kurumsal bir iletişim platformu da oluşturuyor.

İşe Alım Portalı

Logo j-HR İşe Alım Portalı, şirket içi ve dışından personel alımını kolaylaştıran çözümler sunuyor. Departman yöneticilerinin boş pozisyonlar ya da projeler için portal üzerinden personel talebinde bulunmasıyla başlayan süreçte, talebin onaylanmasının ardından şirket içi ya da şirket dışında ilan tanımlaması yapılıyor. Başvurular için oluşturulan kartlar üzerinden görüşme kayıtları, teklifler, sınav anket bilgileri ve proje bazlı bilgiler takip edilebiliyor. Adayın muhtemel pozisyona uygunluğu da bu kartlar üzerinden sorgulanabiliyor. Başvuru Kartları, Personel Talepleri Listesi ve Yanıt Mektubu raporları da sistem üzerinden alınarak işe alım sürecinin analizi ve raporlaması yapılabiliyor.

Onboarding / Offboarding süreçlerinizi kolaylıkla yönetin

İşe giriş / işten çıkış süreci (onboarding / offboarding) modülü, firmanızın işe alım ve işten ayrılma süreçlerini şeffaf, öngörülebilir ve sorunsuz bir şekilde yönetmenizi sağlıyor. Modül sayesinde firmanıza özel işe giriş / işten çıkış (onboarding / offboarding) süreçleri kolaylıkla oluşturulabiliyor, oluşturulan süreçlere eklenen görevler eş zamanlı veya sıralı olarak başlatılabiliyor. Yöneticiler, ekibin görevlerini kolayca takip edebiliyor ve ihtiyaç duyulduğunda görevleri başka çalışanlara atayabiliyor, bu esneklik sayesinde işe alım ve işten ayrılma süreçleri daha verimli bir şekilde yönetilebiliyor.
1/20

Tüm İK süreçleri için tek noktadan yönetim

İşe alım ile başlayıp bordro süreçleri ile devam eden, performans değerlendirme ve kariyer yönetimi süreçleri ile sonuçlanan tüm İK aşamaları, Logo j-HR ile uçtan uca yönetilebiliyor. Ayrıca bordro işlemleri de aynı sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

2/20

Zamandan ve mekandan bağımsız kullanım

Logo j-HR'ın web tabanlı yapısı sayesinde tüm bilgilere zaman ve mekandan bağımsız olarak, internet erişiminin olduğu her yerden ulaşılabiliyor.

3/20

Mobil uygulama ile kesintisiz erişim, kolay kullanım!

Çalışan portalı ile eş zamanlı çalışan j-HR mobil uygulaması üzerinden zamandan ve mekandan bağımsız olarak izin, avans ve eğitim süreçleri yönetilebilir. Kullanıcı dostu kolay arayüzü ve kesintisiz erişim avantajı sayesinde j-HR mobil uygulaması zamandan tasarruf etmenizi sağlar. j-HR mobil uygulaması üzerinden, bordro zarfları döneme göre görüntülenebilir,kaydedilebilir ve paylaşılabilir. Şirket içerisindeki duyurular ise tek ekran üzerinden kolaylıkla takip edilebilir. Uygulama üzerinden çalışanlar izin talep edilebilir, onay verebilir, kalan izin bilgilerini görüntüleyebilir ve aynı zamanda avans talepleri uygulama içerisinden gerçekleştirilebilir. Diğer taraftan yöneticiler de ekiplerinin izin durumunu görüntüleyebilir ve gelen talepleri inceleyerek kolaylıkla onay işlemini gerçekleştirebilir.

4/20

Farklı dillerde kullanım

Çoklu dil desteği sayesinde, Logo j-HR çok-uluslu şirketler tarafından da rahatça kullanılabiliyor.

5/20

ERP entegrasyonu

Logo j-HR, tüm İK süreçlerini tek bir kullanıcı dostu platformda yönetmenin yanı sıra, kendi içerisinde çalışan ödemeleri üzerinden mahsup fişi oluşturabilme özelliği sunar. Aynı zamanda Logo ERP çözümleriyle doğrudan muhasebe entegrasyonunu destekler.

6/20

İşletmenin her noktasının kontrolü

Logo j-HR, kapsamlı Organizasyon Yönetimi modülüyle şirket genelindeki insan kaynağını uçtan uca tanımlamayı ve yönetmeyi sağlıyor. Modülün kullanımını kolaylaştıran sürükle-bırak özelliğiyle, şirketin organizasyon şemaları kolayca şekillendirilebiliyor.

7/20

Bordro ve özlük süreçleri denetim altında

İşletmelerin bordro süreçleri de Logo j-HR üzerinden yönetilerek insan kaynakları ekiplerinin iş yükü önemli ölçüde azaltılıyor ve bordro işlemlerinde insan kaynaklı hatalar azaltılıyor. Mevcut ve eski çalışanlarına ait tüm özlük ve nitelik bilgilerinin yanı sıra izinlerin detaylı ve etkin takibi de Logo j-HR üzerinden yapılabiliyor.

8/20

Zamanın etkin kullanımı

Logo j-HR ile sunulan Zaman Yönetimi modülü, personelin izin tarihlerinden raporlarına, fazla mesailerinden etkinlik kayıtlarına kadar tüm verileri tek noktadan yönetmeyi sağlıyor. Zaman Yönetimi modülü ile Çalışan Portalı’nın entegrasyonu sayesinde, çalışanlar kendi izinlerini de portal üzerinden güncel olarak takip edebiliyor. Böylece İK departmanı izin konusundaki soruları cevaplamak için harcadığı zamanı, katma değer sağlayan başka işlere ayırabiliyor.

9/20

Devam kontrol veri yönetimi

Devam kontrol veri yönetimi modülü sayesinde firmanızda kullanılan Personel Devam Kontrol Sistemi(PDKS) üzerinden girilen veriler, j-HR'da izlenir/düzenlenir ve düzenlenen veriler onay sürecine dahil edilerek puantaj kartına aktarılması sağlanır.

10/20

Ücretlendirme yönetimi

Logo j-HR'ın ücretlendirme uygulamalarında, puantajlar sistemde muhasebeleştirilerek ilgili muhasebe fişleri oluşturuluyor. Ayrıca kuruma bağlı parametre oluşturma, ek ödeme ve ek kesinti yönetimi, borç-alacak aktarımları, izin aktarımı, mesai aktarımı işlemlerinin tamamı bu modül üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Çalışanlar için SGK ve Emekli Sandığı’na gönderilen aylık zorunlu bildirgeler de resmi kurumlarca istenen formatta düzenli olarak paylaşılabiliyor.

11/20

Personel borç ve alacaklarının takibi

Personelin tüm borç-alacak işlem kayıtları Logo j-HR üzerinde oluşturulup takip edilebiliyor. Açılan her bir işlem kaydı için ödemelerin yapılacağı işlem türü ve tipi sistem üzerinde belirleniyor. Çalışan Portalı ile entegrasyon sayesinde, harcırah ve masraf gibi alacakların kayıtları personel tarafından sisteme girilebiliyor.

12/20

Ücret ve bordro maliyetleri için senaryolar

İK departmanları, yeni dönem bütçelerini oluşturmak için gerekli olan ücret ve bordro maliyetlerini Logo j-HR Ücret Senaryoları Yönetimi modülüyle kolayca hesaplayabiliyor. İşe alım ve işten ayrılma maliyetleri de bu senaryolara yansıtılabiliyor.

13/20

Öneriler ve geri bildirimler

Çalışanların öneri, şikayet, geri bildirimlerini ve bunlara verilen yanıtları saklayıp arşivleyen Logo j-HR, Öneri-Geri Bildirim modülünün Çalışan Portalı'yla entegrasyonu sayesinde çalışanların bu bilgileri doğrudan İK ekibiyle paylaşabilmesini sağlıyor. Böylece şirketin gelişimi ve çalışan memnuniyeti açısından önemli adımlar atılabiliyor.

14/20

Eğitim süreçlerinde etkili planlama

Eğitim planlama ve uygulama süreçleri, Logo j-HR Eğitim Yönetimi modülü sayesinde otomatik hale geliyor ve önemli zaman tasarrufu sağlanıyor. Eğitim Talepleri, Gereksinim, Değerlendirme ve Eğitim Sınav Anket raporları da alınarak eğitim sürecinin tamamı uçtan uça raporlanabiliyor.

15/20

İşe alımda kolaylık

İşe alım sürecinin en verimli şekilde yürütülebilmesini sağlayan Logo j-HR İşe Alım Yönetimi modülü, şirket içi ve dışından personel alımını ve karar süreçlerini kolaylaştıran çözümler sunuyor. Başvuru Kartları, Personel Talepleri Listesi ve Yanıt Mektubu raporları da sistem üzerinden alınarak işe alım sürecinin analizi ve raporlaması yapılabiliyor.

16/20

En verimli performans için

Logo j-HR Performans Yönetimi modülü, gerek çalışanlar gerekse işletme açısından en verimli performansın sağlanmasına yönelik kolaylıklar sunuyor. Şirketin süreçlerine ve operasyonlarına en uygun performans dönemi belirlenerek her dönem için ayrı bir performans kaydı modül üzerinde açılıyor. Belirlenen performans dönemi sonunda, çalışanların hedef-yetkinlik performansları, görev ve sorumlulukları değerlendirilip sonuçlar görüntülenebiliyor.

17/20

Çalışanlar için kariyer planlama

Logo j-HR bünyesindeki Kariyer Yönetimi modülü, çalışanların kariyer planlaması ve yönetimini destekleyerek işletmenize daha parlak bir gelecek kazandırmaya yardımcı oluyor.

18/20

Çalışan Portalı

Logo j-HR Çalışan Portalı, her bir çalışanın kendisiyle ya da şirketle ilgili bilgilere kolayca erişmesini sağlıyor. Self-servis İK olarak tanımlanan bu uygulama, şirket ile çalışan arasındaki şeffaflığı pekiştiriyor. Logo j-HR Çalışan Portalı’na kişisel şifreleriyle giriş yapan personel izin, fazla mesai, eğitim gibi konularda güncel durumunu kolaylıkla takip edip talepte bulunabiliyor. Şirketle ilgili tüm haberlerin ve duyuruların girilebildiği Portal, aynı zamanda kurumsal bir iletişim platformu da oluşturuyor.

19/20

İşe Alım Portalı

Logo j-HR İşe Alım Portalı, şirket içi ve dışından personel alımını kolaylaştıran çözümler sunuyor. Departman yöneticilerinin boş pozisyonlar ya da projeler için portal üzerinden personel talebinde bulunmasıyla başlayan süreçte, talebin onaylanmasının ardından şirket içi ya da şirket dışında ilan tanımlaması yapılıyor. Başvurular için oluşturulan kartlar üzerinden görüşme kayıtları, teklifler, sınav anket bilgileri ve proje bazlı bilgiler takip edilebiliyor. Adayın muhtemel pozisyona uygunluğu da bu kartlar üzerinden sorgulanabiliyor. Başvuru Kartları, Personel Talepleri Listesi ve Yanıt Mektubu raporları da sistem üzerinden alınarak işe alım sürecinin analizi ve raporlaması yapılabiliyor.

20/20

Onboarding / Offboarding süreçlerinizi kolaylıkla yönetin

İşe giriş / işten çıkış süreci (onboarding / offboarding) modülü, firmanızın işe alım ve işten ayrılma süreçlerini şeffaf, öngörülebilir ve sorunsuz bir şekilde yönetmenizi sağlıyor. Modül sayesinde firmanıza özel işe giriş / işten çıkış (onboarding / offboarding) süreçleri kolaylıkla oluşturulabiliyor, oluşturulan süreçlere eklenen görevler eş zamanlı veya sıralı olarak başlatılabiliyor. Yöneticiler, ekibin görevlerini kolayca takip edebiliyor ve ihtiyaç duyulduğunda görevleri başka çalışanlara atayabiliyor, bu esneklik sayesinde işe alım ve işten ayrılma süreçleri daha verimli bir şekilde yönetilebiliyor.

Logo J-HR

Logo J-HR, İK süreçlerinin her adımında profesyonellerin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunar. Web tabanlı yapısı ile her yerden her an ulaşım, detaylı analiz olanakları, hızlı implementasyon süreci gibi birçok özelliği sayesinde İK süreçlerinizin verimliliği artar.

Tercih Edenler Logo j-HR

200.000'den fazla müşterimizle beraber büyüyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Logo Yazılım’ın sunduğu çözümler, ürünler ve servislerle ilgili sorularınız mı var? En sık karşılaştığımız soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz.

01

Logo j-HR hangi veritabanları ile uyumludur?

Oracle ve SQL Server veritabanları ile uyumludur.
02

Logo j-HR ürününde hangi modüller bulunmaktadır?

Logo j-HR; bordro ve insan kaynakları süreçlerinizi tek platform üzerinden bütünsel olarak yönetebileceğiz web tabanlı bir çözümdür ve sahip olduğu modüller aşağıda belirtilmiştir.
Personel Yönetimi
Ücret Yönetimi
İzin Yönetimi
Borç/Alacak Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Kariyer Planlama
Ücret Senaryoları
İşe Alım Yönetimi
Çalışan Portalı
İşe Alım Portalı
03

İK süreçleri ile ilgili hangi işlemleri takip edebilirim?

İşe alım ile başlayan sonrasında bordro, izin, eğitim, organizasyon, performans ve kariyer süreçleri ile devam eden tüm İK aşamaları, Logo j-HR ile uçtan uca yönetilebilir. Logo j-HR içerisinde bulunan Çalışan Portalı sayesinde izin, mesai gibi bireysel işlemler çalışanlar tarafından yönetilirken, şirketle ilgili tüm haberlerin ve duyuruların paylaşılabildiği alanlar sayesinde şirket içi etkileşim de artırılabilir.
04

Kullanıcı türüne göre yetkilendirme yapılıyor mu?

Modül, form ve alan bazında yetkilendirme yapılarak, kullanıcıların sistem üzerinde yaptığı değişiklikler raporlanabilir.
05

İş ortaklarınız ile nasıl iletişime geçebilirim?

Web sitemizde yer alan iş ortağı iletişim sayfası üzerinden Logo iş ortakları bilgilerine erişebilirsiniz.
06

Logo j-HR, kamu bordrosu ve sendika uygulamalarını destekliyor mu?

Logo j-HR, Emekli Sandığı ve 657 uygulamasını desteklemektedir. Ek olarak Logo j-HR ile sendika yapısına uygun olarak kesintileri yapabilir, sözleşmelere uygun kıdem, ihbar ve izin hesaplamaları sistem üzerinden yönetilebilir.
07

Bütçe simülasyonu yapabilir miyim?

Logo j-HR ürününde Ücret Senaryoları Yönetimi modülü ile çalışan sayısında yapacağınız değişikliklerin, tahmini ücret ve ek ödeme artışlarına göre bütçe maliyet çalışmalarını yapabilirsiniz.
08

Logo ürünleri ile entegrasyon yapılabilir mi?

Logo j-Platform tam entegre çalışır. Logo j-Platform dışındaki tüm Logo ERP ürünleri ile muhasebe entegrasyonu sağlanmaktadır.
09

Logo j-HR web üzerinden de kullanılabilir mi?

Web tabanlı yapısı sayesinde internet bağlantısının olduğu her yerden zaman ve mekan bağımsız olarak Logo j-HR’ı kullanabilirsiniz.
10

j-HR ürünü ile ilgili detaylı bilgiyi nasıl alabilirim?

Logo j-HR ile ilgili bilgi edinmek için tanıtım broşürünü inceleyebilir, ürün tanıtım videosunu izleyebilir ya da Bilgi Alın Formunu doldurarak sizinle iletişime geçilmesini sağlayabilirsiniz. Logo Fonksiyonel iş ortakları ile doğrudan iletişime geçerek, Logo j-HR hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
11

Logo j-HR hangi dilleri destekliyor?

Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemektedir.
12

Serbest zaman uygulaması destekleniyor mu?

Logo j-HR ile mevzuata uygun serbest zaman uygulaması takip edilebilir.
13

Logo j-HR farklı sistemler ile veri alışverişi yapabilir mi?

Web Servis ve Rest Servis yapısı ile işletmelerin ihtiyacına bağlı olarak tüm sistemlerle entegrasyon sağlanabilmektedir.
14

Performans ve Kariyer süreçlerini nasıl yönetebilirim?

Logo j-HR’ın uyarlanabilir yapısı sayesinde işletmeler kendi performans yönetim süreçlerine uygun olacak şekilde değerlendirme yapısı kurgulayabilir. Hedef-Yetkinlik ve Görev Sorumluluk bazında değerlendirme yapılması, Üst-Eş-Ast Değerlendiricilerin de sisteme dahil edilmesi sağlanabilir. Kariyer Yönetimi süreçleri kapsamında Kurumsal Analizler ve Bireysel Kariyer Planları oluşturulabilir.
15

Zorunlu bireysel emeklilik sigortasına katılım ve kesintilerin takibini yapabilir miyim?

Logo j-HR ana paket içerisinde bulunan tanım ve işlemler sayesinde BES süreçlerinizi yönetebilirsiniz.
16

Logo j-HR işletmelerin İK süreçlerine göre uyarlanabilir bir çözüm müdür?

Logo j-HR; esnek mimarisi ve Logo tarafında geliştirilen uyarlama araçları sayesinde işletmelerin İK süreçlerine göre kolay uyarlanabilir bir yapıda tasarlanmıştır.
17

Bordro süreçlerinde yaşanan mevzuat değişikliklerine uyum süreci nasıl takip edilmektedir?

My Logo entegrasyonu ile yıl içerisinde değişen asgari ücret, vergi dilimleri gibi kanun parametreleri online olarak sisteme aktarılabilir. Parametrik yapısı sayesinde ücret hesaplamalarını etkileyen yasal değişiklikler kolayca uygulanabilir. Kapsamlı değişiklikler için yasal süreler çerçevesinde yeni versiyonların yayınlanması ile süreçler desteklenmektedir.
18

Bordro hesaplamaları yapılırken hangi teşvikler hesaplanabiliyor?

Arge, Teknokent, 5510 gibi tüm istihdam yasaları ve teşvikler hesaplanabilir.

Uyumlu Logo Bulut Servisleri

Bulut servislerimiz ile ihtiyacınız olan çözümlere ulaşın.

BULUT

eLogo İSG

Her ölçekten işletmenin İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini yasal mevzuata uygun şekilde yönetmeyi sağlayan eLogo İSG ürünü, gerek iş güvenliği uzmanları gerekse iş yeri hekimlerinin iş yükünü azaltıyor.

Detaylı İncele
BULUT

Logo Bulut Doküman Yönetimi

Logo Bulut Doküman Yönetimi, kurulum ve ek maliyet gerektirmeyen yapısı, doküman arama ve paylaşma fonksiyonları, verileri Türkiye'deki bulut üzerinde güvenle saklama gibi özellikleri sayesinde doküman yönetimini güvenle kolaylaştırıp hızlandırıyor.

Detaylı İncele
BULUT
Logo Bulut Servisleri, bulut teknolojisinin avantajlarından Logo güvencesiyle faydalanmanızı sağlıyor.

Hepsini İncele

Uyumlu Logo On-Premise Ürünleri

İş süreçlerinizi kolay, pratik ve etkin bir şekilde yönetin.

ON-PREMISE

Logo Tiger Wings

Logo Tiger Wings ERP, geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra web üzerinden kullanım sayesinde sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

Logo Tiger 3 Enterprise

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise, süreçleri kolaylaştırıp geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları etkili şekilde karşılayarak üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

Logo Tiger 3

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Logo Tiger 3, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE
Farklı ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun ürünler için Logo ürünlerimizi inceleyin.

Hepsini İncele