facebook

Ar-Ge

Teknolojide ve Ar-Ge’de Lider

Logo, bir bilişim şirketi olarak rekabet içinde farklılaşmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyor.

Bu çizgide ürün geliştirmek ve sürdürülebilir çözümler sunmak için en önemli kaynağın ise Ar-Ge ve inovasyon gücü olduğuna inanıyor. Ar-Ge faaliyetlerini kısa, orta ve uzun vade olarak sınıflandıran üç “Görüş Ufuğu” kapsamında organize ediyor.

Kurum kültürünün temelinde müşteri odaklı Ar-Ge ve inovasyon olan Logo, müşterileri için yeni nesil teknolojilerle üstün nitelikli ürünler geliştirmek amacıyla insan kaynağının ve gelirlerinin en önemli payını bu alana ayırıyor. Logo, Ar-Ge harcamaları için toplam gelirlerinin %30’unu ayırıyor.​

Yenilikçi bir dünya lideri olma yolunda ilerleyen Logo, bu kapsamda küresel ölçekte önemli adımlar atıyor. Her şeyden önce finans, insan ve yetenek yönetimi, marka yönetimi ve platform teknolojilerinin merkezden belirlendiği bir organizasyona dönüşme yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası organizasyonunu stratejik grupları merkezde, taktik grupları ise bölgelerde gruplandıracak şekilde oluşturuyor. Ürünlerin işlevsel kısmı yerel olarak geliştiriliyor ve yönetiliyor. İşlevsel olmayan teknoloji ise stratejik olarak merkezi düzeyde geliştiriliyor.

Logo, Ar-Ge bütçesini üç “Görüş Ufuğu” şeklinde yönetiyor.

- Ufuk 1 kapsamında içinde bulunulan yılda iyi bir performans göstermek için yapılan geliştirmeler yer alıyor. Bunlar mevcut ürünlerde müşterilerden, iş ortaklarından ve şirket içinden gelen yönlendirmeler doğrultusunda gerekli görülen geliştirme ve iyileştirmeleri kapsıyor.

- Ar-Ge bütçesi ve enerjisinin %60’ı Ufuk 1 doğrultusundaki çalışmalara aktarılıyor. Şirketin daha orta ve uzun vadeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ise Ufuk 2 ve Ufuk 3 kapsamında ele alınıyor.

- Ufuk 2, yeni ürünlerdeki geliştirmeleri ve 1,5-2 yılı kapsayan sektörel ihtiyaçlara yönelik ürünleri içeriyor.

- Ufuk 3 ise dijital dönüşümün odağını oluşturan bulut, büyük veri ve makine öğrenmesi alanındaki inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarından meydana geliyor. Bunlar da sırasıyla Ar-Ge bütçesinin yaklaşık %30 ve %10’luk kısımlarını oluşturuyor.

İnovasyon ve Ar-Ge stratejisinin hayata geçirilmesinde Logo Agile Process Improvement System (LAPIS) önemli araçlardan biri. Yalın üretim felsefesinin bir sonucu olarak geliştirilen LAPIS, sürekli kendini geliştiren, yeniliklere hızlı uyum sağlayan, dinamik ve esnek yapısı ile takım çalışmasına ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanmayı sağlayan çevik bir yazılım geliştirme metodolojisi.

Logo bu metodolojinin süreç olarak tüm şirketlere yaygınlaşması için çalışıyor. Organizasyondaki roller ve sorumlulukları LAPIS’e göre dağıtıyor ve LAPIS süreçlerinde Jira, Confluence, Git gibi ortak araçları kullanıyor.

Ortak bir çalışma ve ürün geliştirme kültürünün yaratılması için farklı şirketlerden tek işe odaklı ekipler kuruluyor. Hackathon’lar düzenlenerek hem ortak kültüre hem inovasyon kapasitesine katkı sağlanıyor.

Satın alma ve birleşme yoluyla bünyesine yeni şirketleri dahil eden Logo, bu şirketlerin teknoloji alanındaki bilgi birikimlerini ve deneyimlerini de transfer ediyor. Farklı şirketlerin yazılım mimarisinde ortaklaşabilecek bileşenlerini belirliyor, Ar-Ge çalışmaları kapsamında bu şirketlerin ürünlerini kendi standartlarına uygun şekilde daha verimli ve kaliteli sonuç verecek şekilde adapte ediyor.

39 yıldır işletmelerin verimliliğini ve karlılığını artırmaya yönelik kurumsal yazılımlar geliştiren Logo, bu yazılımlarla birlikte iş süreçlerini de kendisi geliştiriyor ve sektörün gelişmesine katkı sağlıyor.

Lapis Yazılım Fabrikası

LAPIS – Yazılım fabrikası

39 yıldır işletmelerin verimliliğini ve karlılığını artırmaya yönelik kurumsal yazılımlar geliştiren Logo, bu yazılımlarla birlikte iş süreçlerini de kendisi geliştiriyor ve sektörün gelişmesine katkı sağlıyor. İnternetin hızlanması ve kullanımının yayılmasıyla birlikte değişen müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak, yalın üretim felsefesinden esinlenerek tasarlanan LAPIS (Logo Agile Process Improvement System – Logo Çevik Süreç Geliştirme Sistemi) için ilk adımlar 2008 yılında atıldı. Bu sistem ile şirketin kapasite planlama, proje yönetimi, kalite ve verimlilik ölçümleri dahil olmak üzere yazılım geliştirme yolculuğunun tüm aşamalarını kapsayacak bir süreç oluşturuldu. 2014 yılında ilk bildirisi yayımlanarak literatüre giren LAPIS sürekli kendini geliştiren, yeniliklere hızlı uyum sağlayan, dinamik ve esnek yapısı ile takım çalışmasına ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanmayı sağlayan çevik bir yazılım geliştirme metodolojisi. Ürün özelliklerinde yapılan geliştirmeleri sürüm takvimine uyumlu şekilde müşterilere ihtiyaç duydukları çevikliği sağlıyor. LAPIS süreci, müşterilerin geri bildirimleri sayesinde kısa döngülerle çıktı üretiyor ve sürekli geri besleme ile proje geliştirmedeki riskleri en aza indiriyor. Bu sayede hizmet kalitesi her zaman en üst seviyede tutuluyor ve projeler daha çevik bir karakter kazanıyor.

LAPIS süreci, bir yazılım projesini ürün veya servis haline getirerek bir üretim hattı gibi çalışılmasına olanak sağlıyor. Bu anlamda Logo Yazılım çalışanlarının çoğunun Ar-Ge alanında çalıştığı bir yazılım fabrikası olarak düşünüyor, ürün ve hizmetlerini hiç durmadan denetliyor, iyileştiriyor ve sıfır hatayı hedefliyor. Bu yazılım fabrikasında tüm ürün ve hizmetler bir iş sahası olarak değerlendiriliyor. Maliyet ve gelirler planlanıyor, daha fazla verimlilik için ileriye dönük yatırım planları yapılıyor.

Logo Yazılım’ın birbirinden farklı amaca hizmet eden birçok ürünü, ortak altyapı ve arayüze sahip olmaları sayesinde kolayca ve aynı sistem üzerinden erişilebilir hale geliyor.

LAPIS’in temelini Logo’nun nabız atışı olarak ifade edilen her ürün grubuna özel süredeki periyotlar oluşturuyor. Bu periyotlarda her ürün için yeni versiyon lanse ediliyor.