facebook

Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yetisini kısıtlamadan, bugünün nesillerinin ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma modelidir. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, ülkeleri ve kurumları ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak paydayı "sürdürülebilirlik" olarak belirlemeye yönlendirmektedir.

Aynı zamanda, ekonomik ve sosyal yapı ile çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma anlayışı için esastır. Logo, etki odaklı bakış açısıyla sürdürülebilir kalkınmaya doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır.