Detaylı bilgi için

sizi arayalım

İnsan Kaynakları Programı

Bir işletmenin en değerli varlığı insan kaynağıdır. İK süreçlerinizi Logo ile uçtan uca ve tek noktadan yönetin; çalışanlarınızın potansiyelini en iyi şekilde açığa çıkarın.

İnsan Kaynakları Programı ile ilgili detaylı bilgi için sizi arayalım.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

BULUT
Logo Bulut İK

Logo Bulut İK işletmenizde temel insan kaynakları süreçlerinizi uçtan uca, en verimli şekilde bulutta yönetme kolaylığı sunuyor. Logo Bulut İK, bulut tabanlı yapısı sayesinde bordrolama ve temel İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Ürünü incele
ON-PREMISE
Logo j-HR

Web tabanlı yapısı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi ürünü Logo j-HR, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Ürünü incele

Yeni Başlayanlar İçin

İnsan kaynakları yönetimi nedir, ne kazandırır?

Bir işletmenin varlığını sürdürmesi açısından, müşterileri kadar çalışanları da büyük önem taşır. İşe alımdan bordrolamaya, eğitimlerden performans değerlendirmelerine dek tüm İK süreçlerini dijitalleştirmek, insan kaynağının daha verimli yönetilmesini sağlamanın yanı sıra çalışan memnuniyetini, dolayısıyla da işletmenin genel performansını artırır.


İnsan kaynakları (IK) yönetimi çözümleri hangi IK ihtiyaçlarını karşılıyor?

İnsan kaynakları yönetimi çözümleri, işe alımdan performans değerlendirmeye, izin takibinden yan haklara kadar birçok süreci ele alıyor. Mevzuattaki değişikliklere göre güncellendiği için yasal uyumluluğu da sağlıyor. Dolayısıyla işletmeler için önemli bir yatırım niteliği taşıyor.


İnsan kaynakları yönetimi çözümleri nelerdir?

Logo’nun insan kaynakları yönetimi çözümleri; Logo j-HR, Logo Tiger HR, Logo Netsis HR'dır.


01

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

İşletmeler amaçlarına ulaşıp başarıya ulaşmak için fiziksel kaynaklara (hammadde, makine), finansal kaynaklara (sermaye, kâr) ve insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Bu kaynakların hepsi önemli olmakla birlikte insan kaynağı, rekabet avantajı sağlama olasılığı en yüksek kaynak olarak öne çıkıyor. İnsan kaynağı, kurum yönetiminde kilit işlev görüyor.

İnsan kaynağının taşıdığı önem, işletmelerde şu iki işlevi temel örgüt kültürü unsurları arasına yerleştiriyor:
Çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı ile ele alma
Kurum kültürüne uygun çalışan politikası geliştirme

02

İnsan kaynakları yönetimi yazılımları IK departmanlarına ne kazandırır?

Logo’nun insan kaynakları yönetimi stratejisi doğrultusunda geliştirdiği insan odaklı çözümler, tüm İK işlemlerini tek platformda birleştiriyor. İhtiyaca göre zenginleştirilebilen modülerden oluşan çözümler, web tabanlı olarak da sunuluyor. İK çözümleri çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini artırıyor. Çözümlerin tüm insan kaynakları süreçlerini bütün halinde ele alarak otomatize etmesi insan kaynağını hızlı yönetmeyi sağlayarak işletmelere zaman kazandırıyor.

  • Tüm İK süreçlerinin tek noktadan yönetimi
  • Zaman ve iş gücü tasarrufu
  • Web üzerinden kullanım imkanı
  • Yasal mevzuata uyum
  • Portal üzerinden self-servis kullanım

Zaman ve mekandan bağımsız kesintisiz erişim

Esnek raporlama

Güncel mevzuata uyumluluk

Bordrolama ve İK süreçlerinin tek platformda uçtan uca yönetimi

03

Doğru insan kaynakları programı nasıl seçilir?

İK programı yalnızca mevcut iş gücünü albenili hale getirmeye değil, yeni insan kaynağını verimli şekilde oluşturmaya da odaklanıyor. İşe alımdan performans değerlendirmelerine, izin takibinden yan haklara kadar tüm insan kaynakları süreçlerini bütünsel yaklaşımla ele alıyor. İnsan kaynakları yönetim sistemi işletmenin daha verimli sonuç alması ve daha iyi finansal çıktı alması için imkan tanıyor.

İnsan kaynakları yönetimi özellikleri, çalışanların verimliliği ve çalışan tatmini etrafında şekilleniyor. İK planlaması insan kaynaklarının en önemli işlevi olup çalışandan en yüksek verimi sağlamak için ortam hazırlıyor. İK yönetiminin diğer işlevleri ise çalışan bulma ve seçme, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirmesi, ücret yönetimi, iş sağlığı ve iş güvenliği olarak sıralanıyor.

04

İnsan kaynakları yönetimi nasıl yapılıyor?

İnsan kaynakları yönetiminde birçok süreci ele almak ve insan kaynağını yönetirken güncel mevzuatı göz önünde bulundurmak gerekiyor. İK programı, süreçleri otomatize etmesi ve güncellemelerle yasal uyumluluğu sağlamasıyla insan kaynakları yönetiminin gerekliliklerini karşılıyor. Dolayısıyla her sektörden işletme insan kaynağını yönetmek için İK programı kullanıyor.

BULUT

Logo Bulut İK

Logo Bulut İK işletmenizde temel insan kaynakları süreçlerinizi uçtan uca, en verimli şekilde bulutta yönetme kolaylığı sunuyor. Logo Bulut İK, bulut tabanlı yapısı sayesinde bordrolama ve temel İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

ON-PREMISE

Logo j-HR

Web tabanlı yapısı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi ürünü Logo j-HR, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

01

İnsan kaynakları yönetimi çözümü nasıl bir farklılaşma sağlıyor?

İnsan kaynakları yönetimi çözümleri sayesinde insan kaynağından en verimli şekilde yararlanmak mümkün oluyor. Bu sayede finansal sonuçlar da olumlu etkileniyor. Çalışan memnuniyeti artıyor ve organizasyon yapısı güçleniyor.

02

İnsan kaynakları (IK) yönetimi çözümleri hangi IK ihtiyaçlarını karşılıyor?

İnsan kaynakları yönetimi çözümleri, işe alımdan performans değerlendirmeye, izin takibinden yan haklara kadar birçok süreci ele alıyor. Mevzuattaki değişikliklere göre güncellendiği için yasal uyumluluğu da sağlıyor. Dolayısıyla işletmeler için önemli bir yatırım niteliği taşıyor.

03

İnsan kaynakları yönetimi çözümleri işletmeye göre özelleştirilebiliyor mu?

İnsan kaynakları yönetimi çözümleri, İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştiriyor. Bu çözümler ihtiyaca göre zenginleştirilebilen modülerden oluşuyor.