facebook
Logo Tiger 3 Enterprise

Detaylı bilgi için

sizi arayalım

Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

ERP Programı

Logo Tiger 3 Enterprise

Özellikle yoğun üretim yapan büyük ölçekli işletmeler için geliştirdiğimiz Logo Tiger 3 Enterprise sayesinde iş süreçlerinizi sadeleştirin, kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanın.
ON-PREMISE

Tüm operasyonlarının etkin yönetimi

Merkezi ve etkin yönetim

Güçlü finansal performans için esneklik

Mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uyum

Her işletmenin ihtiyacına uygun fonksiyonlar

Üretim süreçlerinde optimizasyon

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise, süreçleri kolaylaştırıp geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları etkili şekilde karşılayarak üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlıyor.

Logo Tiger 3 Enterprise, ölçeklendirilebilir yapısı sayesinde zaman içinde değişen gereksinimlere kolayca uyarlanabiliyor.

Pratik ve uygun maliyetli yönetim 

Özellikle üretim yapan işletmelerin iş süreçlerine kalite ve verimlilik kazandıran Logo Tiger 3 Enterprise ERP, tüm operasyonların pratik bir şekilde ve uygun maliyetlerle yönetilmesini sağlıyor. Birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanırken, karmaşık iş süreçleri de sadeleştirilip düzenleniyor.

Tek noktadan erişim 

Logo Tiger 3 Enterprise ile tedarik süreçlerinden müşteri ilişkileri yönetimine kadar tüm faaliyetler tek noktadan ve tutarlı şekilde yürütülebiliyor. Böylece işletmenin sürdürülebilir performansında gelişme kaydediliyor. Yine tek noktadan erişim sayesinde kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanabildiği için zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden de tasarruf ediliyor.

Esnek çözüm 

Logo Tiger 3 Enterprise, birçok ihtiyaca yanıt sunan standart modüllerinin yanı sıra, farklı sektörlerdeki işletmelere özel çözümlerin bulunabileceği opsiyonel modüller de sunuyor. Bu sayede, orta ve büyük ölçekli tüm işletmeler kendileri için en uygun ERP paketini oluşturabiliyor.

Uyumlu Olduğu Cihazlar

Bilgisayar

Uygulama Alanları

Telekomünikasyon
Sağlık - spor
Tarım ürünleri - hayvancılık
İnşaat
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Makina ve parça imalatı
Elektrik ve elektronik
Gıda
e-Ticaret
Havacılık
Cam - çimento ve toprak ürünler
Turizm
Eğitim
Dağıtım ve toptan ticaret
Perakende ticaret
Metal ürünleri
Finans - sigorta
Medya - iletişim ve yayıncılık
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Kimya
Yiyecek - içecek hizmetleri
Telekomünikasyon
Sağlık - spor
Tarım ürünleri - hayvancılık
İnşaat
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Makina ve parça imalatı
Elektrik ve elektronik
Gıda
e-Ticaret
Havacılık
Cam - çimento ve toprak ürünler
Turizm
Eğitim
Dağıtım ve toptan ticaret
Perakende ticaret
Metal ürünleri
Finans - sigorta
Medya - iletişim ve yayıncılık
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Kimya
Yiyecek - içecek hizmetleri
Telekomünikasyon
Sağlık - spor
Tarım ürünleri - hayvancılık
İnşaat
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Makina ve parça imalatı
Elektrik ve elektronik
Gıda
e-Ticaret
Havacılık
Cam - çimento ve toprak ürünler
Turizm
Eğitim
Dağıtım ve toptan ticaret
Perakende ticaret
Metal ürünleri
Finans - sigorta
Medya - iletişim ve yayıncılık
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Kimya
Yiyecek - içecek hizmetleri
0/11

Kullanım kolaylığı sağlayan tasarım

Kullanıcı geribildirimleri doğrultusunda yeniden şekillenen arayüzüyle Logo Tiger 3 Enterprise yüksek düzeyde kullanım kolaylığı sunuyor. Logo Tiger 3 Enterprise'ın masaüstü, sürükle-bırak özelliğiyle kolayca kişiselleştirilebiliyor ve dış bağlantılar rahatça eklenebiliyor. Arka plan özelleştirmeleri, tüm fonksiyonları tek noktadan görüntüleme, işlevsel arama butonu gibi özellikler de çözümün sunduğu konforu daha da artırıyor.

Her işletmenin ihtiyacına uygun fonksiyonlar

Logo Tiger 3 Enterprise, standart modüllerin yanı sıra, işletmelerin tam da ihtiyaç duydukları özelliklere sahip bir fonksiyon kümesi oluşturabilmesi için Logo ve Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen app ve widget'larla zenginleştirilebiliyor.

Güçlü finansal performans için esneklik

Logo Tiger 3 Enterprise hem yerel hem de uluslararası faaliyetleri olan işletmelere güçlü bir finansal performans zemini kazandırmak üzere esnek bir döviz sistemi ve raporlama yapısı sunuyor. Ayrıca güncel kârlılık analizlerine ulaşma ve tahsilat planı tanımları da her türlü ihtiyaca cevap verecek bir esneklik sağlıyor. Cari hesaplar için Ba-Bs mutabakatlarını tek tuşla hazırlayıp elektronik ortamda gönderebilen Logo Tiger 3 Enterprise, belirlenen limit ve kurallar çerçevesinde risk takibi ve elektronik ortamda ihtar gönderimi de yapabiliyor.

Etkin dış ticaret sistemleri

İthalat ve ihracat işlemlerinde verimlilik sağlayan Logo Tiger 3 Enterprise, işlemlerin yasal yükümlülüklere daha uygun şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Tüm yükümlülükler muhasebe, finans, satın alma, satış ve dağıtım gibi diğer süreçlerle uyumlu ve entegre olarak Dış Ticaret modülünden takip edilebiliyor.

Sipariş ve teslimat operasyonlarında kolaylık

Türk lirasının yanı sıra dövizli fatura kesimi ve ödemelerin dövizli takibini de sağlayan Logo Tiger 3 Enterprise, işletmelerin yurt dışı operasyonlarını kayda değer oranda kolaylaştırıyor. Sipariş ve teslimat için gerekli olan tüm evrakların oluşturulmasından zamanında teslimat yapılmasına kadar tüm süreç entegre bir şekilde yönetilebiliyor.

Otomatize süreçlerle daha kolay tedarik yönetimi

Logo Tiger 3 Enterprise, sahip olduğu özelliklerle tedarikçi seçimi sürecinin kalitesini ve güvenilirliğini artırıyor. Tedarikçilerden alınan teklifleri değerlendirme, karşılaştırma ve satın alma kararı verme şeklinde ortaya çıkan döngüyü otomatize ediyor, onay mekanizmalarının ve evrak akışına ait süreçlerin standartlaştırılmasını sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor.

Üretim süreçlerinde optimizasyon

Üretim süreçlerini optimize eden Logo Tiger 3 Enterprise safha bazlı yönetim, takip ve raporlama sağlıyor. Üretim planlama yöntemleri; malzeme ihtiyaçlarını üretim öncesinde hesaplıyor, makinelerin verimliliğini yöneterek iş yükünü etkili şekilde paylaştırmayı sağlıyor ve böylece siparişler zamanında teslim edilebiliyor. Logo Tiger 3 Enterprise, malzeme ve operasyonlara kalite kontrol sonuçlarının eklenmesine imkan sağlıyor, böylece üretim süreçlerini iyileştirirken hata payını da düşürüyor.

Daha kaliteli stok operasyonları

Logo Tiger 3 Enterprise, stok operasyonlarında da işletmelere avantajlar sunuyor. Stok hedef ve stratejileri oluşturup takip etmeyi, envanter maliyetlerinin kontrolünü, anlık stok değerleri ve seviyelerini izlemeyi sağlayan Stok Kontrol modülünde, farklı ürün yelpazeleri ile çalışanlar için tasarlanmış malzeme sınıflandırma özelliği ve seviyelendirilmiş hiyerarşi sayesinde ürünler kolayca takip edilebiliyor. Farklı birimlerle izleme özelliğiyle malzemeler sınırsız sayıda birimle takip edilirken, çevrim katsayıları özelliğiyle de tek bir birim üzerinden raporlama yapılabiliyor. Matris ara birimi, aynı türdeki malzemeleri farklı özelliklerle izleyebiliyor; bu sayede, binlerce malzemeyi ilgilendiren bir değişiklik sadece tek bir tanım değiştirilerek güncellenebiliyor.

Yasal uyumluluk

ogo Tiger 3 Enterprise, Türk Ticaret Kanunu yükümlülükleri kapsamında, istenen döneme ait finansal ve mali raporlamayı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun şekilde doğrudan yapabiliyor. Operasyonel işlemler ile muhasebe kayıtları arasında yer alan çift yönlü denetim özelliğiyle Logo Tiger 3 Enterprise sistem tutarlılığını sağlıyor ve kullanıcı hatalarını asgari düzeye indiriyor. Logo Tiger 3 Enterprise’ın e-Beyanname seçenekleri ise hazırlanan beyannamelerin otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini sağlıyor. Genel muhasebe işlemlerinde yer alan yerel ve raporlama dövizi cinsinden finansal tablo ve raporlar bu konudaki tüm ihtiyacı karşılarken, masraf merkezleri ve proje kartları da yönetimsel raporlama amacıyla kullanılabiliyor.

Sabit kıymet takibi

Sabit kıymet satın alma, personele zimmetleme ve elden çıkarma gibi süreçleri kolayca takip etmeyi sağlayan Logo Tiger 3 Enterprise Sabit Kıymet Takip modülü; birden fazla amortisman tablosu desteği sunuyor. Vergi Usul Kanunu’na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine TFRS’ye göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabiliyor ve ayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.

Merkezi ve etkin yönetim

Logo Tiger 3 Enterprise, Finans Yönetimi modülü ile birden fazla şirketten oluşan gruplara da etkin bir yönetim süreci sunuyor. Grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor, envanter bir bütün olarak görülebiliyor, nakit akışı şirketlerin tamamına göre analiz edilebiliyor.
1/11

Kullanım kolaylığı sağlayan tasarım

Kullanıcı geribildirimleri doğrultusunda yeniden şekillenen arayüzüyle Logo Tiger 3 Enterprise yüksek düzeyde kullanım kolaylığı sunuyor. Logo Tiger 3 Enterprise'ın masaüstü, sürükle-bırak özelliğiyle kolayca kişiselleştirilebiliyor ve dış bağlantılar rahatça eklenebiliyor. Arka plan özelleştirmeleri, tüm fonksiyonları tek noktadan görüntüleme, işlevsel arama butonu gibi özellikler de çözümün sunduğu konforu daha da artırıyor.

2/11

Her işletmenin ihtiyacına uygun fonksiyonlar

Logo Tiger 3 Enterprise, standart modüllerin yanı sıra, işletmelerin tam da ihtiyaç duydukları özelliklere sahip bir fonksiyon kümesi oluşturabilmesi için Logo ve Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen app ve widget'larla zenginleştirilebiliyor.

3/11

Güçlü finansal performans için esneklik

Logo Tiger 3 Enterprise hem yerel hem de uluslararası faaliyetleri olan işletmelere güçlü bir finansal performans zemini kazandırmak üzere esnek bir döviz sistemi ve raporlama yapısı sunuyor. Ayrıca güncel kârlılık analizlerine ulaşma ve tahsilat planı tanımları da her türlü ihtiyaca cevap verecek bir esneklik sağlıyor. Cari hesaplar için Ba-Bs mutabakatlarını tek tuşla hazırlayıp elektronik ortamda gönderebilen Logo Tiger 3 Enterprise, belirlenen limit ve kurallar çerçevesinde risk takibi ve elektronik ortamda ihtar gönderimi de yapabiliyor.

4/11

Etkin dış ticaret sistemleri

İthalat ve ihracat işlemlerinde verimlilik sağlayan Logo Tiger 3 Enterprise, işlemlerin yasal yükümlülüklere daha uygun şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Tüm yükümlülükler muhasebe, finans, satın alma, satış ve dağıtım gibi diğer süreçlerle uyumlu ve entegre olarak Dış Ticaret modülünden takip edilebiliyor.

5/11

Sipariş ve teslimat operasyonlarında kolaylık

Türk lirasının yanı sıra dövizli fatura kesimi ve ödemelerin dövizli takibini de sağlayan Logo Tiger 3 Enterprise, işletmelerin yurt dışı operasyonlarını kayda değer oranda kolaylaştırıyor. Sipariş ve teslimat için gerekli olan tüm evrakların oluşturulmasından zamanında teslimat yapılmasına kadar tüm süreç entegre bir şekilde yönetilebiliyor.

6/11

Otomatize süreçlerle daha kolay tedarik yönetimi

Logo Tiger 3 Enterprise, sahip olduğu özelliklerle tedarikçi seçimi sürecinin kalitesini ve güvenilirliğini artırıyor. Tedarikçilerden alınan teklifleri değerlendirme, karşılaştırma ve satın alma kararı verme şeklinde ortaya çıkan döngüyü otomatize ediyor, onay mekanizmalarının ve evrak akışına ait süreçlerin standartlaştırılmasını sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor.

7/11

Üretim süreçlerinde optimizasyon

Üretim süreçlerini optimize eden Logo Tiger 3 Enterprise safha bazlı yönetim, takip ve raporlama sağlıyor. Üretim planlama yöntemleri; malzeme ihtiyaçlarını üretim öncesinde hesaplıyor, makinelerin verimliliğini yöneterek iş yükünü etkili şekilde paylaştırmayı sağlıyor ve böylece siparişler zamanında teslim edilebiliyor. Logo Tiger 3 Enterprise, malzeme ve operasyonlara kalite kontrol sonuçlarının eklenmesine imkan sağlıyor, böylece üretim süreçlerini iyileştirirken hata payını da düşürüyor.

8/11

Daha kaliteli stok operasyonları

Logo Tiger 3 Enterprise, stok operasyonlarında da işletmelere avantajlar sunuyor. Stok hedef ve stratejileri oluşturup takip etmeyi, envanter maliyetlerinin kontrolünü, anlık stok değerleri ve seviyelerini izlemeyi sağlayan Stok Kontrol modülünde, farklı ürün yelpazeleri ile çalışanlar için tasarlanmış malzeme sınıflandırma özelliği ve seviyelendirilmiş hiyerarşi sayesinde ürünler kolayca takip edilebiliyor. Farklı birimlerle izleme özelliğiyle malzemeler sınırsız sayıda birimle takip edilirken, çevrim katsayıları özelliğiyle de tek bir birim üzerinden raporlama yapılabiliyor. Matris ara birimi, aynı türdeki malzemeleri farklı özelliklerle izleyebiliyor; bu sayede, binlerce malzemeyi ilgilendiren bir değişiklik sadece tek bir tanım değiştirilerek güncellenebiliyor.

9/11

Yasal uyumluluk

ogo Tiger 3 Enterprise, Türk Ticaret Kanunu yükümlülükleri kapsamında, istenen döneme ait finansal ve mali raporlamayı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun şekilde doğrudan yapabiliyor. Operasyonel işlemler ile muhasebe kayıtları arasında yer alan çift yönlü denetim özelliğiyle Logo Tiger 3 Enterprise sistem tutarlılığını sağlıyor ve kullanıcı hatalarını asgari düzeye indiriyor. Logo Tiger 3 Enterprise’ın e-Beyanname seçenekleri ise hazırlanan beyannamelerin otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini sağlıyor. Genel muhasebe işlemlerinde yer alan yerel ve raporlama dövizi cinsinden finansal tablo ve raporlar bu konudaki tüm ihtiyacı karşılarken, masraf merkezleri ve proje kartları da yönetimsel raporlama amacıyla kullanılabiliyor.

10/11

Sabit kıymet takibi

Sabit kıymet satın alma, personele zimmetleme ve elden çıkarma gibi süreçleri kolayca takip etmeyi sağlayan Logo Tiger 3 Enterprise Sabit Kıymet Takip modülü; birden fazla amortisman tablosu desteği sunuyor. Vergi Usul Kanunu’na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine TFRS’ye göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabiliyor ve ayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.

11/11

Merkezi ve etkin yönetim

Logo Tiger 3 Enterprise, Finans Yönetimi modülü ile birden fazla şirketten oluşan gruplara da etkin bir yönetim süreci sunuyor. Grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor, envanter bir bütün olarak görülebiliyor, nakit akışı şirketlerin tamamına göre analiz edilebiliyor.

Logo Tiger 3 Enterprise

Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Tiger 3 Enterprise ile finanstan üretime, satın almadan satışa tüm süreçlerinizi tek bir noktadan yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir; geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.

Tercih Edenler Logo Tiger 3 Enterprise

200.000'den fazla müşterimizle beraber büyüyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı, Çetin Cıvata

Yaklaşık 130 çalışanıyla faaliyet gösteren Çetin Cıvata, Logo ile 30 yıl önce başlayan verimli işbirliğini, Logo Unity ve Tiger Enterprise gibi önceki nesil çözümlerin ardından, bugün de Logo Tiger 3 Enterprise ile sürdürüyor. Çetin Cıvata, özellikle App-in-App teknolojisi ve şirket bünyesinde geliştirilmesi planlanan yazılım ürünlerine hızlı uyumu nedeniyle, ERP için Logo Tiger 3 Enterprise’ı tercih ediyor.

Devamını Oku
Genel Müdür Yardımcısı, Köfteci Yusuf

1996 yılında İznik’te başladığı faaliyetlerini bugün 41 noktada, 6 farklı marka ve 7.000’i aşkın çalışanla sürdüren Köfteci Yusuf, üretimden lojistiğe kadar olan tüm süreçlerini Logo’nun Tiger 3 Enterprise kurumsal kaynak planlama çözümü sayesinde entegre şekilde yönetiyor. Böylece şirket genelindeki iş süreçlerinde verimlilik artarken, özellikle üretimde kayıpların azaltılmasıyla maliyet avantajı sağlanıyor. İş yükünü de azaltarak hem çalışan hem de müşteri memnuniyeti sağlayan Köfteci Yusuf, 2008 yılından beri Logo'nun farklı çözümlerinden yararlanıyor ve kesintisiz büyümeye devam ediyor.

Devamını Oku
Genel Müdür, Teknopanel

Sandviç panel sektörünün önde gelen firmalarından Teknopanel, Avrupa’nın en modern iki üretim tesisinde ürettiği panelleri dünya genelinde pek çok ülkeye ihraç ediyor. Yıllık 10 milyon metrekarelik sandviç panel, 850 bin metreküplük EPS üretimi yapan Teknopanel, siparişten sevkiyata kadar tüm süreçlerdeki teknolojileri tek platformda birleştirerek uçtan uca verimlilik sağlamak için 2006 yılından bu yana Logo’nun Tiger ürün ailesindeki çözümlerden yararlanıyordu. Şirket, güncel teknolojileri kullanmak ve sistemini daha da geliştirmek üzere, bu ürün ailesinin en yeni üyelerinden olan Logo Tiger 3 Enterprise ERP çözümünü kullanmaya başladı.

Devamını Oku
CEO, Şengüller Şirketler Grubu

Logo ile birlikteliğimiz uzun yıllar öncesine dayandığı için biz Logo’yu bir parçamız gibi görüyoruz. Bu zamana kadar hiçbir talebimizde bizi yarı yolda bırakmadılar.1976 yılından bu yana başta telekomünikasyon sektörü olmak üzere, beyaz eşya, inşaat ve hizmet sektörlerindeki firmalarıyla faaliyet gösteren Şengüller Şirketler Grubu, Turkcell’in en güçlü iş ortaklarından biri olarak 37 Turkcell İletişim Merkezi ve 1000’i aşkın bayisiyle hizmet veriyor.

Yıllık işlem hacmi 500 milyon TL’yi aşan Şengüller, 22 yıldır işbirliği yaptığı Logo’nun en güncel kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerinden Tiger 3 Enterprise’ı devreye alarak tüm iş süreçlerinde standartlaşma ve verimlilik artışı elde etti.

Devamını Oku
Genel Müdür, Isısan

1968 yılında kurulan Isısan, basınçlı kap sektöründe Türkiye’nin lider firması olarak faaliyet gösteriyor. Müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak imal edilen ürünlerini Türkiye dışında 68 ülkeye de sunan Isısan, özelleştirilmiş iş süreçlerini yönetmek için standart yapıların dışına çıkabilen bir sisteme ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle, daha esnek ve geliştirilebilir bir ERP sistemi sunan Logo Tiger 3 Enterprise’a geçme kararı alındı.

Devamını Oku
Yönetim Kurulu Görevli Üyesi ve Genel Müdür, Hemel

1966 yılından bu yana ahşap bakım ve koruma sektöründe premium segment lideri olarak faaliyet gösteren Hemel, ürünlerini Türkiye’nin yanı sıra Singapur’dan İngiltere’ye, Hollanda’dan Orta Doğu'ya kadar uzanan bir yelpazede, toplam 13 ülkeye sunuyor. Kendi hammadde depolarına ek olarak bitmiş ürünler için bir lojistik deposundan da hizmet alan şirket, üretimden sevkiyata tüm süreçlerini tek bir noktada birleştirmek, süreç verimliliğini artırarak zaman ve maaliyet tasarrufu sağlamak amacıyla bir kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüne ihtiyaç duydu. Hemel; genel muhasebe, finans, üretim yönetimi gibi kapsamlı modüllerinin yanı sıra ihtiyaçlara göre özelleştirmeyi sağlayan esnek altyapısı nedeniyle Logo’nun Tiger 3 Enterprise ürününü tercih etti.

Devamını Oku
Mali ve İdari İşler Müdürü, Wagner Kablo

1992’den bu yana Antalya Serbest Bölgesi’nde otomotiv sektörü odaklı kablo üretimi ve ihracatı yapan Wagner Kablo, 410’a ulaşan personeli ve geniş üretim kapasitesiyle dünyanın önde gelen otomotiv markalarına hizmet veriyor. Wagner Kablo, gerek Logo çözümlerinden daha fazla faydalanmak, gerekse değişen teknolojiyi daha yakından takip etmek için Logo Tiger 3 Enterprise kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüne geçiş yaptı.

Devamını Oku
Genel Koordinatör, Eko Halı

Gerek kendi markasıyla gerekse ünlü mobilya markalarına özel koleksiyonlarıyla sektörünün lider isimlerinden olan Eko Halı, aylık 40 bin metrekarelik dağıtım kapasitesiyle Türkiye’nin her noktasına hizmet veriyor. Eko Halı, büyüyen iş hacmiyle birlikte tüm süreçlerini daha verimli yönetmek üzere Logo’nun Tiger 3 Enterprise ERP çözümünü tercih etti.

Devamını Oku

Sıkça Sorulan Sorular

Logo Yazılım’ın sunduğu çözümler, ürünler ve servislerle ilgili sorularınız mı var? En sık karşılaştığımız soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz.

01

Fason üretim ile ilgili işlemlerimi yönetmek istiyorum. Logo Tiger 3 Enterprise bu ihtiyacımı karşılar mı?

Logo Tiger 3 Enterprise çözümünde fason reçete tanımlama ve fason üretim takibi yapılabilmektedir.
02

Logo Tiger 3 Enterprise için hangi veritabanları desteklenmektedir?

Oracle ve MS SQL Server veritabanı desteklenmektedir.
03

Üretimde işçilik ve genel giderler mamule yüklenebilir mi?

Evet, Maliyet Muhasebesi modülü ile makine saati, işçilik saati veya miktara göre maliyet muhasebesi hesaplama işlemleri gibi detaylı üretim bilgileri yüklenir.
04

Logo Tiger 3 Enterprise ile ithalat-ihracat işlemlerimi takip edebilir miyim?

Logo Tiger 3 Enterprise Dış Ticaret modülü ile ithalat-ihracat işlemleri ve dış ticaret hareketlerinin yasal yükümlülüklere ve serbest ticaret bölgesindeki şirketlerin gereksinimlerine uygun maliyet hesapları yapılabilmektedir. Ayrıca ihracat hareketlerine ilişkin kredilerin ve DİİB’lerin takip edilebilmesi ve e-İhracat işlemleri girişi ve takibi yapılabilmektedir.
05

Logo Tiger 3 Enterprise ürününde üretim modülü var mı?

Logo Tiger 3 Enterprise'da Hızlı Üretim ve İleri Seviye Üretim modülleri bulunmaktadır. Hızlı Üretim modülü; işletmelerin üretimdeki giriş, sarf ve fire işlemlerinin, üretim sonucu oluşan malzeme durum değişikliklerinin hızlı ve pratik olarak takip edilmesini sağlar. Bu modül ile Hızlı üretim ve Takım Boz işlemleri yapılmaktadır. İleri Seviye Üretim modülüyle ise detaylı ürün reçeteleri tanımlayabilme, mühendislik değişiklikleri ve revizyon işlemleri, rotasız reçete tanımlama, fason reçete tanımlama, iş istasyonları, çalışanlar ve vardiyalar, üretim emri takibi, fason üretim takibi, planlanan, gerçekleşen ve ayrıştırılmış üretim emirleri maliyetleri hesaplama, makine saati, işçilik saati veya miktara göre maliyet muhasebesi hesaplama işlemleri gibi detaylı üretim takibi yapılabilmektedir.
06

e-Fatura kapsamında SGK ya fatura girişi yapılabilir mi?

Evet, Logo e-Fatura uygulaması kapsamında SGK ile çalışan firmalar programdan e-fatura düzenleyebilir.
07

Programı Türkçe dışında bir dil ile kullanabilir miyim?

Logo Tiger 3 Enterprise çözümü ile birlikte Türkçe ve İngilizce dilleri standart olarak sunulmaktadır. Dilerseniz, diğer dil seçeneklerini de satın alarak kullanabilirsiniz.
08

Alınan siparişler/talepler için üretim planlaması yapılabilir mi?

Logo Tiger 3 Enterprise ürününde MPS (Ana Üretim Çizelgeleme), MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama), CTP (Siparişe Teslim Tarihi Ataması), Kaynak Çizelgeleme,Üretim Emri Çizelgeleme işlemleri yapılabilir.
09

e-İrsaliye, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi e-Çözümlere de ihtiyacım var. Kullanabilir miyim?

Logo Tiger 3 Enterprise çözümü Logo e-Çözümler ile entegre çalışır.
10

TFRS'ye göre takip yapılabilir mi?

TFRS düzeltme kayıtları otomatik oluşturulabilir; isteğe bağlı kullanıcı tarafından TFRS düzeltme fişi hazırlanabilir; Türk Ticaret Kanunu yükümlülükleri kapsamında, istenen döneme ait, TFRS standartlarına uygun finansal ve mali raporlama yapılabilir.

Uyumlu Logo Bulut Servisleri

Bulut servislerimiz ile ihtiyacınız olan çözümlere ulaşın.

BULUT

Logo Diva RETAIL

Perakende sektörünün ve müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına ve çeşitlenen beklentilerine yanıt sunmak için geliştirilen Logo Diva RETAIL, gelişmiş özellikleriyle bulut üzerinden birçok farklı sürecin gerçek zamanlı yönetilmesini sağlayarak kullanıcılarına tüm satış kanallarında benzersiz müşteri deneyimi sunuyor.

Detaylı İncele
BULUT

Logo Diva SHOP

Logo Diva SHOP, tek mağazalı ya da birkaç şubeli perakende işletmelerinde, kasa işlemlerinden stok, satın alma ve ön muhasebeye kadar pek çok farklı ön ofis ve arka ofis sürecini hızlı ve güvenilir bir şekilde, bulut üzerinde yönetmeyi sağlıyor.

Detaylı İncele
BULUT

e-Mutabakat

Firmaların mutabakat süreçlerini kolayca yönetebilmeleri için geliştirilen e-Mutabakat uygulaması BA, BS, Cari Ekstre ve Cari Bakiye mutabakatlarının elektronik ortamda hızla ve güvenle yapılmasını sağlıyor.

Detaylı İncele
BULUT
Logo Bulut Servisleri, bulut teknolojisinin avantajlarından Logo güvencesiyle faydalanmanızı sağlıyor.

Hepsini İncele

Uyumlu Logo On-Premise Ürünleri

İş süreçlerinizi kolay, pratik ve etkin bir şekilde yönetin.

ON-PREMISE

e-Defter nedir?

e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

GİB e-Arşiv Fatura

GİB e-Arşiv Fatura uygulaması ile müşteri bilgilerine kolayca erişebilir, e-Arşiv Faturalarınızı hızlıca oluşturup gönderebilirsiniz.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

Logo Mind Navigator

İşletmelerin ihtiyaç ve taleplerine kolaylıkla uyum sağlayabilen Logo Mind Navigator, üretilen tüm karmaşık verileri süzüp çok boyutlu analizlerle stratejik açıdan önemli bilgilere dönüştürüyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE
Farklı ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun ürünler için Logo ürünlerimizi inceleyin.

Hepsini İncele