Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Geri Bildirim

Bazı firmaların süreçlerine “ileri bildirim yapmak” olarak da girdiğini gördüğümüz geri bildirim yapmak, genel olarak performans yönetim süreçlerinde uygulansa da standart geri bildirim dönemlerini beklemek yerine gerektiğinde /anlık bildirim yapmak, konuları biriktirmemek özellikle geri bildirimi alacak kişi açısından istenen ve beklenen bir yaklaşım günümüzde.

Geri bildirim ister bir performans dönemi kapsamında verilsin ister genel konularda verilsin, en temel olarak başarıların görüldüğü, gelişme gereken konuların anlatıldığı bir görüşme tadında olmalıdır.

Görüşmede net ifadeler kullanmak, lafı dolandırmadan, genelleme yapmadan konuşmak, dinlemek ve iletişimde açık olmak yapılması gereken en önemli söylem ve davranışlardır.

Olumsuz düşüncelerin daha fazla konuşulduğunu ve daha kolay yayılma eğilimi olduğunu biliyoruz. Yapıcı bir geri bildirim en az övgüler kadar önemlidir ve kesinlikle daha geliştiricidir. Kelimelerde seçici olup, pozitif bir dil kullanarak ifade etmek daha motive edici olacaktır. Olumlu ifadelerin duygu-düşünce-davranışları olumlu etkilediği bir gerçek.

Hem geri bildirim veren hem de alan açısından diğer önemli konu ise, geri bildirimin birikmiş duygular ve önyargılarla değil, geri bildirim verilecek/alınacak dönem-konu çerçevesinde yapılıyor olmasıdır.

Peki geri bildirime nasıl başlanabilir? Ve nasıl devam edilebilir?

Geri bildirimi veren ve alan açısından bakalım bu sorulara…

Geri bildirimi veren; yapıcı-olumlu geri bildirim için yapılanları ve niyeti takdir etmekle başlayabilir. Geri bildirimi, ilgili konu özelinde yapmak, başkasıyla değil sadece kendisiyle karşılaştıracak örnekler vermek, geri bildirim yapmadan önce hazırlıklı olmak, itiraz geldiğinde bununla başa çıkabilmek için kontrollü olmak ve konuyu müzakere edebilmek, ikna yetkinliğini geliştirmek geri bildirimi veren kişi için önemlidir. Ayrıca görüşme sürecinin kaliteli geçmesi için zaman ve ortam ayarlanmalıdır.

Eskilerin tabiriyle her birey nev’i şahsına münhasırdır. Yani biriciktir, tektir. Bir yönetici ekibini iyi tanıyarak kişiye özel geri bildirim verirse, yani çalışanına dokunursa daha etkili olacağı da kesindir. Bunun yanında geri bildirim yapılan kişiye de mutlaka bir konuşma ve açıklama şansı tanımalıdır.

Geri bildirimi alan açısından bakacak olursak; iletilen konuları gelişme alanı olarak almak, açık olmadığını düşündüğü konularda detay açıklama istemek, kimseyle karşılaştırmaya girmeden sadece kendisine fayda sağlayabileceği konulara odaklanmak, etkili dinlemek ve gerekiyorsa not almak sahalarda görmek istenen davranışlardır. 🙂

İLGİLİ LOGO ÇÖZÜMLERİ
 
  •