facebook
Haberler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda Dijital Dönüşüm Ofisi kuruldu!

Zekâyı soyut bir kelime olmaktan çıkarıp somut hale getiren ve tüm dünyanın gündemini meşgul eden yapay zeka ve bilinçli veya bilinçsiz her yaştan insanın hayatına entegre olan dijital dönüşüm kavramları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında kendine yer buldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı içerisinde Dijital Dönüşüm Ofisi kurulmasını öngören “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, 24.10.2019 tarihli ve 30938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Dijital Dönüşüm Ofisi ve görevleri

Kararname, öncelikle dijital dönüşümü tanımladı. “Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın arttırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirilen bütüncül dönüşüm” olarak tanımlanan dijital dönüşüm Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 4 ofisten birinin ana faaliyet konusu olacak.

Dijital Dönüşüm Ofisi; Dijital Dönüşüm Koordinasyon Daire Başkanlığı, Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Büyük Veri Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği hizmet birimlerinden oluşacak.

Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı, siber güvenlik stratejileri geliştirmek ve teknoloji ve bilgi varlıklarını korumak ile görevli olacak. Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek amacıyla ulusal Açık Veri Portalini kuracak ve işletecek. Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi’nin sorumluluğundaki uluslararası anlaşma, sözleşme ve diğer hukuki metinlerin imzalanması ve/veya onaylanmasına yönelik süreci takip etmekle görevli olacak.

Yeni görevler dâhil edildi

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapılan değişiklikle Dijital Dönüşüm Ofisi’ne yeni görevler verildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yeni görevler için yayınlanan kararnameyi Twitter hesabından paylaştı. Değişiklikler doğrultusunda Dijital Dönüşüm Ofisi görevleri ile birlikte Finans Ofisi, Yatırım Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi de değişime uğradı.

Merkezi Ankara’da bulunacak olan ofisin başkanı,  Kamu Dijital Dönüşüm Lideri olarak görev yapacak ve kamunun dijital dönüşüm yol haritasını hazırlama görevini üstlenecek. Kararnamede yapılan değişiklikler doğrultusunda 527 nolu maddeye göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin görevleri şöyledir:

 1. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak kamunun dijital dönüşümüne öncelik etmek, e-devlet hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası işbirliğini artırmak ve bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,
 2. Kamu dijital dönüşüm yol haritasını hazırlamak,
 3. Dijital dönüşüm ekosistemini oluşturmak amacıyla kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek bunların dijital kamu hizmetlerinin, tasarım ve sunum sürecine katılımını teşvik etmek,
 4. Görev alanına giren hususlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan yatırım projesi tekliflerine ilişkin Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş vermek ve uygulamaya konan projelerle ilgili gelişmeleri takip edip gerektiğinde yönlendirmek,
 5. Bilgi güvenliğini ve siber güvenliği artırıcı projeler geliştirmek,
 6. Kamuda büyük veri ve gelişmiş analiz çözümlerinin kullanımına yönelik stratejiler geliştirmek, uygulamalara öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak,
 7. Kamuda öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak,
 8. Yerli ve milli dijital teknolojilerin kamuda kullanımının artırılması yoluyla geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturulması amacıyla projeler geliştirmek,
 9. Kamu kurum ve kuruluşlarının dijital teknoloji ürün ve hizmetlerini maliyet etkin şekilde tedarik etmesine yönelik strateji belirlemek,
 10. Görev alanına ilişkin proje ve uygulamalara gerektiğinde destek sağlamak,
 11. Devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilat birimlerinin elektronik ortamda tanımlanmasına ve paylaşılmasına yönelik çalışmaları koordine etmek,
 12. Görev alanına gire konularda politika ve strateji önerilerinde bulunmak,
 13. Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak.
04.11.2019
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.