facebook
E TicaretSatış Pazarlama

e-Ticaret sektöründe dijital dönüşüm hakkında her şey

Dijital dönüşüm tasarımdan üretime, pazarlamadan satış sonrası hizmete kadar tüm süreçlerde etkisini gösteriyor. Tüketici alışkanlıklarının değiştiği bu dönemde de günümüzde dijital destekli ekonominin bir parçası olan e-ticaret dönüşümü kritik önem taşıyor.

Türkiye’de her alanda dijital dönüşüm yaşanıyor ve hem iş dünyası hem bireyler bu dönüşüme dâhil oluyor. İş dünyası teknolojik devrime ayak uydurabilmek için dijital dönüşüme önem veriyor. Bir kısmı online pazar yeri modellerine entegre olup, sanal mağazalarını açarak e-ticarete dahil oluyor. Covid-19 salgınının da etkisiyle e-ticarete geçiş yapan işletme sayısında önceki yıla göre yüzde 50 artış olduğu biliniyor. Bu veri e-ticaretin evrildiğini gösteriyor.

İş hacminin artmasıyla birlikte farklı kaynaklardan gelen büyük verinin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi müşteri deneyiminin geliştirilmesi için kritik önem taşıyor. Büyük veriyi kullanmak e-ticaret sektöründe kazanmanın anahtarını oluşturuyor.

Dijital doğan sektör e-ticaret yeni iş kolları yaratıyor, yeni istihdam ve uzmanlık alanları türemesine sebebiyet veriyor ve yeni pazarlara erişilmesine aracılık ediyor. Bu sayede e-ticaret sektörü en dinamik sektör olarak büyümeye devam ediyor. Öyle ki veriler e-ticaret sektörünün büyüklüğünün 80 milyar lirayı aştığını gösteriyor.

Logo’nun e-ticaret sektörü ile ilgili çözümleri

AR-GE yatırımlarında sektörde öncü konumundaki Logo, yönetim sistemlerini önceliğe alarak tüm sektörlere yönelik hizmet veriyor. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler Logo güvencesiyle sektör için gerekli altyapıyı oluşturarak süreçlerin takibini ve yönetimini kolaylaştırarak verimliliği artırıyor. Logo, aşağıdaki çözümlerle e-ticaret sektörü için yol haritası sunuyor.

Kurumsal kaynak planlama

Operasyonel süreçleri otomatik hale getiren Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri iş yükünü önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor. Logo’nun Start 3, GO 3, Netsis 3 Entegre, GO Wings, Netsis Wings Entegre, Tiger 3, Netsis 3 Standard, Tiger Wings, Netsis Wings, Tiger 3 Enterprise, Netsis 3 Enterprise, Tiger Wings Enterprise, Netsis Wings Enterprise ve J-Platform’dan oluşan ERP çözüm ailesi e-ticaret sektörüne de zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor.

Logo ERP çözümleri e-ticaret sitelerinin ihtiyaç duyacağı yüksek sipariş ve fatura adetleri ile işlem yapabilmek için uygun bir altyapı sağlıyor. Kullanıcılara sisteme bağlanma konusunda esneklik sağlayan çözüm farklı lokasyonda çalışanların bilgilere erişimine olanak tanıyor. Tahsilatların vadeleri ile beraber takibini sağlayarak nakit akışının kontrol altında tutulmasını kolaylaştırıyor. Gider merkezi bazında maliyetlerin takip edilmesine imkan veriyor. Farklı ürün kategorileri için bağımsız karlılık raporları alınabilen ERP çözümlerinde satın alma süreçleri takip edilerek, tedarikçi ve teklif takip modülleri ile beraber sürecin kolaylıkla izlenmesi sağlanıyor. Birden fazla iş biriminin tek bir organizasyonel birim altından konsolide olarak yönetimi mümkün oluyor.

Kullanıcıların işlemlerini anlık takip edebilmesi, işlemleri belirleyebilmesi ve yapılan işlemleri izleme konsolunda takip edebilmesi zaman kazandırıyor. Online satışlar sonrasında görev zamanlayıcı kullanarak, belirlenen zamanlara raporlar, maliyetlendirme ve muhasebe işlemlerinin otomatik yaptırılması sağlanıyor. Tüm ticari malzemeler ve stoklarının giriş çıkış takibinin yapılması, envanterinin çıkarılması, belirlenen stok seviyelerine göre ihtiyacın karşılanması da e-ticaret sektöründe stok ve lojistik yönetiminde faydalı oluyor.

Kargo takibini kolaylaştırıyor

TFRS’ye uyumlu finansal kiralama işlemleri ve ithalat ve ihracat süreçlerinin etkin yönetimi Logo ERP çözümleriyle mümkün oluyor. Hem yerel para birimi hem de dövizli işlemlerin takibi yapılarak borçlu ve alacaklı hesapların takibi esnek bir şekilde sağlanabiliyor. Satın alma talebinden başlayıp, emir, teklif, sözleşme, sipariş, fatura süreçlerini tek sistem üzerinden yönetmenin mümkün olduğu ERP çözümleri ile muhasebeleştirme ve e-defter verilebilmesi de mümkün. Kargo firmalarıyla iletişime hiç ihtiyaç duymadan tüm kargo takip numarası oluşturma ve kargo etiketi basım işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilebildiği gibi bu kargo takip numaraları ile faturalar eşleştirilebiliyor. Tüm kampanya yönetim işlemleri hızlıca tamamlanıp kayıt altına alınabiliyor.

Stok ve cari bilgiler tek tıkla aktarılabiliyor. Excel tablolarında tutulan fiyat listeleri pratik şekilde ERP’ye aktarılıp benzer şekilde ERP’deki fiyat listeleri de Excel’e aktarılarak çalışanlara ya da müşterilere iletebiliyor. Karma koli hazırlamak ve tahminleme algoritmaları sayesinde yapılan satışlar üzerinden satın alma planlarını, üretim emirlerini ve bütçeleme işlemlerini etkin şekilde yönetmek ve verimliliği artırmak mümkün oluyor.

KVKK uygulaması sayesinde aydınlatma metinleri müşterilere iletilebiliyor ve iletişim izin süresi dolan müşterilerin kişisel verileri otomatik olarak anonimleştirilebiliyor. Satın alma süreçleri talep-teklif modülleriyle detaylandırabiliyor. Benzer şekilde tüm satış faaliyetleri de ERP üzerinden yürütülerek analiz ve rapor desteklerinden yararlanılabiliyor.

Depo yönetim sistemleri

Depodaki ürün yerleşimi, deponun düzenlenmesi, depo alanlarının kullanım şekilleri, sık satılan ürünlerin depodaki konumları ve kolay erişilebilirliği gibi işlemleri belli bir plan çerçevesinde yapmak gerekiyor. Birden fazla kanal üzerinde satış yapılması durumunda (sanal pazar yerleri vb.) çok kanallı depo sistemine geçmek önem taşıyor. Farklı kanallar üzerinde farklı ürünlerin satışları daha fazla olabiliyor.

Logo Depo Yönetim Sistemleri Çözümlerinin ürün özellikleri ve farklı yapılara uyum sağlayan entegrasyon yapısıyla verimliliği artırırken aynı zamanda hızlı ve güvenli kullanımıyla müşteri memnuniyetini de artırmaya yardımcı oluyor. Ürüne bağlı tüm karakteristik özellikler (batch no, lot no, fatura tarihi, irsaliye no, mal kabul tarihi, son kullanım tarihi vb.) anlık olarak izlenerek takip edilebiliyor. Müşteriden tedarikçiye geri gönderilen ürünlerle ilgili taşıma, depolama, geri kazanım, kalite kontrol imha gibi işlemlerin yönetimi Logo Depo Yönetim Sistemleri ile gerçekleştirebiliyor. Dağıtım ve sipariş yapınıza bağlı olarak güvenilir, verimli, çok yönlü, yer ve zaman kazanmaya yönelik ayrıştırıcı bir system olarak Sorter; küçük, hafif, farklı ebatlarda ve şekillerde ürünlerin ayrıştırılmasını sağlıyor.

Robot bazlı otomasyon, daha kısa ürün ömrü, yeni ambalaj tasarımları, çoklu paket boyutları, farklı ürün modelleri ve toplu imalat işlemi ihtiyacını karşılamak için esneklik, verimlilik ve güvenilirlik elde edilebiliyor. Logo Depo Yönetim Sistemlerinde yer alan çözümler bu yapılara kolaylıkla entegre olarak verimliliği ve karlılığı artırıyor.

İş akış yönetimi

E-ticaret hacmi büyüdükçe müşteri beklentileri artıyor. Tüm bu talep ve ihtiyaçlara sistemli ve hızlı bir şekilde cevap verebilmek hem müşteri memnuniyeti açısından hem de şirkete duyulan güvenin sarsılmaması açısından önem taşıyor. Logo İş akış yönetimi çözümleri ile süreci uçtan uca tasarlayarak insan hatalarını ve oluşabilecek aksamların önüne geçmek mümkün oluyor.

Logo Flow iş akış yönetimi çözümü sayesinde siparişler ürün onayı sonrası fatura – irsaliye-müşteri kayıtlarının ERP’de otomatik olarak oluşturulabiliyor. Kargo süreçlerinin takibi ve SMS ve e-posta bilgilendirmeleri, talep/memnuniyet/şikayet formlarının süreç yönetimi yapılabiliyor. Müşteriden gelen ürün iade süreçlerinin kargo sürecinden başlayarak, depoya girişine hatta sonraki sürecin iş akışı üzerinden tasarlanarak yürütülebilmesi sağlanıyor. Stok seviyesi belirlenen miktarların altına düştüğünde otomatik satın alma süreci tetikleniyor

İş analitiği

E-ticaret sektörü büyük verinin en çok önem taşıdığı sektörlerin başında geliyor. Veri yoğunluğu dikkat çekici boyutlarda olan e-ticaret sektöründe rekabet ortamında fark yaratmak için müşteri deneyimini geliştirmek gerekiyor. Bu noktada doğru soruları sormak ve hızlı, etkili analiz, rapor ve tahminler sunabilecek araçlardan yararlanmak kritik önem taşıyor. Logo iş analitiği çözümü sayesinde yapılandırılmamış veriler dahil olmak üzere her türlü veri analiz edilebiliyor. Logo Mind Insight ile müşteri, satış, tedarik zinciri ve operasyonel süreçlerini sürekli olarak kontrol etmek mümkün oluyor. Sürükle bırak özellikleriyle veriler hızlıca görselleştirilebiliyor.

Gelişen teknolojiyle bilgi toplumunun gereği olarak satın alma eylemini gerçekleştirmeden önce bilgi toplamayı tercih eden tüketicilerin sadakatini artırmak için terk edilmiş alışveriş sepetlerini azaltmanın ve dönüşümleri iyileştirmeye yönelik olarak tüketici eğilimleri analiz edilebiliyor. Logo iş analitiği çözümü, özel bir ürün yelpazesi oluşturmak, çapraz satış fırsatlarını ortaya çıkarmak ve stokta kalmayan ürünlerle kayıp satışlardan kaçınmak için gereken bilgileri sunuyor. Logo Mind Insight’ın sunduğu analizler sayesinde pazarlama, kampanya ve fiyatlandırma stratejileri oluşturup daha doğru kararlar alınabiliyor.

Logo Mind Insight ile stok hareketini, satışları, siparişleri ve iadeleri takip etmek mümkün oluyor. Gerçek zamanlı görünürlük elde etmek için tedarikçilerle yakın arz ve talep tahminlerinin doğruluğunu artırmak önem taşıyor. Logo iş analitiği çözümü değer zincirinde maliyet verimliliğini ve karlılığı arttırmada büyük katkı sağlıyor.

Hangi ürünlerin birlikte sattığını ve bu kombinasyonları satın alan müşteri segmentlerini belirlemek için çok miktarda POS işlem verileri analiz edilebiliyor. Logo Mind Insight’ın sunduğu analizlerle; pazarlama, kampanya ve fiyatlandırma stratejileri oluşturup veriye dayalı kararlar alınabiliyor. Logo Mind Insight ile stok hareketi, satışlar, siparişler ve iadeler takip edilebiliyor. Satın alma ve gönderim maliyetlerini karşılaştırıp en iyi satın alma ve nakliye fiyatları analiz edilebiliyor

Müşteri ilişkileri yönetimi

Müşteri deneyimi en önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Logo CRM ile birlikte müşterilerin tanınması, segmente edilebilmesi, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarının önceden belirlenebilmesi, iletilen şikayetlerin hızla çözümlenmesi ve bu süreçte müşterilere bilgilendirilmelerin yapılabilmesi müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarabiliyor.

Müşterilerin talep ve şikayetlerinin çözümü için yaşadıkları deneyim, rekabet ortamında ön plana çıkmaları önem taşıyor. Müşterilerin tüm talep, öneri ve şikayetlerini Logo CRM üzerinde toplayıp ilgili departmanlara yada kişilere atayarak fark yaratmak mümkün oluyor. Süreç takibi sırasında görev tamamlama adımları görüntülenebiliyor. Önceden oluşturulan kampanyalar, SMS ve e-mail kanalları kullanılarak müşterilere duyurulabildiği gibi kitleleri segmentlere ayırıp hedef kitleye göre kampanyalar duyurulabiliyor. IP santral entegrasyonu ile arayan müşterinin bilgileri anlık olarak ekranda görüntülenebiliyor. bunun yanı sıra müşteri özelinde teklif veya talep/şikayet kayıtları açılabiliyor.

İnsan kaynakları yönetimi

Logo j-HR, Logo Tiger HR ve Logo Netsis HR çözümleri sayesinde zaman ve mekân bağımsız tüm platformlarda bordro yönetiminden, izin, eğitim, performans ve kariyer yönetimine kadar tüm İK süreçleri uçtan uca takip edilebiliyor. Logo İnsan Kaynakları çözümlerinin mobil uygulama özelliği sayesinde çalışan portalına girilerek bordro zarfları oluşturulabiliyor ve izin talepleri görüntülenebiliyor. Ayrıca, norm kadro analizinden ilan yayına alma ve pozisyonu doldurma aşamasına kadar işe alım aşamaları uçtan uca yönetilebiliyor, böylelikle genel merkezdeki ve sahadaki kadroların ihtiyaca uygun bir şekilde ve zamanında doldurulması sağlanmış oluyor. Bununla birlikte, portaldaki “Kim Kimdir” menüsünden genel müdürlükten sahaya kadar şirket içi çalışan sorgulama, arama, mesaj atma işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Logo İnsan Kaynakları çözümleri, 90 ya da 360 derece performans yönetimini, karşılıklı geri bildirim vermeyi, görev ve sorumluluk bazlı değerlendirmeyi, yetkinlik bazlı değerlendirmeyi ve değerlendirme ardından aktif hedef atamayı mümkün kılıyor. Logo İnsan Kaynakları çözümlerinin eğitim planlama, eğitim kataloğu ve takibine ek olarak eğitim değerlendirme ve raporlama fırsatı sunması sayesinde çalışanların kariyer gelişimi etkin şekilde yönetilebiliyor.

Perakende

Logo Diva perakende çözümleri bu sektörde dijital dönüşüm sürecine önemli katkıda bulunuyor. Ürün, barkod, fiyat, resim, varyant gibi bilgiler sistemlere aktarılabildiği için e-ticaret mağazaları aynı fiziksel mağazaların yönetildiği gibi yönetilebiliyor. Logo Diva müşterilerinin e-ticaret sistemleri üzerinden gerçekleştirdikleri satışların Logo Diva sistemlerine sipariş olarak düşmesiyle, siparişlerin kargo etiketleri basılıp teslim edilmesini kapsayan süreçler Logo Diva çözümleri ile kolayca gerçekleştirilebiliyor.

eLogo entegrasyonuyla gelen siparişler müşterinin durumuna göre e-Arşiv Fatura ya da e-Fatura olarak üretilebiliyor. Kesilen faturalar ihtiyaç dahilinde Logo veya farklı bir ERP’ye kolaylıkla aktarılabiliyor. Birden fazla mağazası olan, bayi ağını yöneten ya da her ikisini de içerecek şekilde hibrit kanal yapısında olan markalar e-ticaret sistemlerinden kanalda kullanılan Logo Diva sayesinde bu satış noktalarının stoğu üzerinden satış kurguları yapılabiliyor. Kanalın bulunduğu noktalar üzerinden satış yapılabilmesi sayesinde müşteriye daha hızlı teslimat teklif ederek satış ve müşteri memnuniyetini arttırmak mümkün oluyor.

28.07.2020
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.