facebook
Mevzuat

e-Fatura geçiş zorunluluğu

İçerikler

1.         2024 e-Fatura zorunluluğu geçiş detayı

2.         e-Fatura geçişi kimlere zorunludur?

3.         e-Fatura uygulamayanlara ceza uygulanıyor mu?

4.         e-Fatura düzenlememe cezası gerekçeleri nedir?

5.         e-Fatura programı kullanmanın avantajları

 1. Veri standardı ve formatı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, geleneksel faturada yer alan tüm bilgileri içerisinde barındıran, kağıt üzerine fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip, satıcı ve alıcı arasında yapılan iletimin Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden gerçekleştirildiği elektronik belge; e-Fatura programı olarak bilinir. Pek çok kişi, “e-Fatura zorunlu mu?” konusunda merak içinde olabilir.
 2. GİB tarafından 22 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan VUK 509 Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Belge ve e-Defter’e geçiş hadleri belirlendi. Aşağıya çekilen hadler nedeniyle çember daralmaya başladı. Yapılan düzenlemelerle birkaç yıl içerisinde elektronik dönüşüm tamamlanması ve bu dönüşümü tamamlamayan vergi mükellefi ile kurumların kalmaması beklentisi meydana geldi. Tebliğ kapsamında bazı vergi mükelleflerine cirosuna göre e-Fatura entegrasyon olması zorunluyken bazı vergi mükelleflerine ise ciroya bakılmaksızın elektronik uygulamalara geçiş zorunluluğu getirildi.

        2024 e-Fatura zorunluluğu geçiş detayı

 1. e-Fatura zorunluluğu bulunan kişi ve kurumların gerekli işlemleri son tarihe kadar tamamlaması ve e-Fatura başvuru sorgulama işlemlerinde başvurularının yapılmış olduğunu görmesi gerekir. 2024 yılında brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan ve 1 Temmuz 2024'te e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş yapan firmaların 1 Ocak 2025 tarihinde e-Defter uygulamasına geçiş yapmaları gerekiyor. 1 Temmuz e-Fatura zorunluluğu için son tarihe dikkat etmek ve bu tarihten önce geçiş yapılması gerekir.
 2. Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemleri için 5 milyon ₺, 2021 için 4 milyon ₺, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon ₺ ve üzeri olan mükelleflerin e-Fatura programına geçişleri zorunlu hale geldi. Kendi internet siteleri dahil tüm elektronik ortamlarda hizmet ya da mal satışı yapanlardan 2020 ve 2021 için 1 milyon ₺, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin ₺ ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler uygulama kapsamına dahil edildi. 2021 yılı brüt satış hasılatı/cirosu 4 milyon TL'yi aşan ve 1 Temmuz 2022'de e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçen mükelleflerin 1 Ocak 2023 tarihinde e-Defter uygulamasına da geçiş yapmaları gerekir.

 3. 01.03.2022 tarihi itibariyle e-Fatura mükellefi olmayanların vergi mükellefi kapsamında olmayan nihai müşteriye yaptığı satışların vergiyle birlikte toplam 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi kişi ve firmalar, vergiler dahil 2.000 TL ve üzeri durumunda e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmelidir. Benzer durum, vergi mükellefi olmayan kişilere de getirildi. Vergiler dahil 5.000 TL ve üzeri fatura kesen firmaların, düzenledikleri bu faturayı e-Arşiv Fatura olarak düzenlemesi zorunlu tutuldu.
 4. 01.01.2023 tarihi itibarıyla vergi mükelleflerine düzenlenen faturalar açısından kanunun 232. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutar 2023 yılı için 4.400 TL ve üzeri olup bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlemesi gerekmektedir.
 5. 2024 yılında e-Fatura için bazı düzenlemeler getirilmiştir. 2024 yılında eğer bir gün içinde vergi mükellefi olmayan kişilere 5.000 TL ve üzerinde fatura kesiliyorsa e-Arşiv Fatura sistemine geçiş zorunludur. Eğer vergi mükellefi olan kişilere kesilen fatura tutarı bir günde 6.900 TL’yi geçiyorsa elektronik sisteme geçilmesi zorunludur. Bununla beraber eğer satın alınan mal/hizmetin bedeli 6.900 TL’den azsa ve müşteri fatura isterse fatura verilmesi de zorunludur.

        e-Fatura geçişi kimlere zorunludur?

 1. Brüt satış hasılatı tutarına göre e-Fatura sistemi geçecek işletmelerin e-Defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2025 olarak belirlenmiştir. e-Fatura mevzuatı yaptırılması zorunlu kişi ve kurumlar vardır. Bu kişiler, belirlenmiş olan son tarihe kadar e-Fatura başvuru işlemlerini tamamlamalıdır:
 2. 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri 5 milyon ₺ ve üzeri olan mükellefler, brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 milyon ₺, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon ₺ ve üzeri olan mükellefler.
 3. Aracı hizmet sağlayıcılarının veya kendi web siteleri ve her türlü elektronik ortamlarda hizmet ya da mal satışı yapan 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon ₺, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin ₺ ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olanlar.
 4. Motorlu taşıt veya gayrimenkullerin inşası, imali, alım-satımı veya kiralama işlemlerini gerçekleştirenler veya bu işlemler için aracılık eden mükelleflerin 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon ₺, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin ₺ ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar.
 5. Kültür ve Turizm Bakanlığı veya belediyeden işletme belgesi ya da yatırım belgesi alarak konaklama hizmeti veren işletmeler. (Otel, pansiyon vb.)
 6. 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olan kişi ve firmalara vergiler dahil 2.000 TL ve üzeri; vergi mükellefi olmayan kişilere vergiler dahil 5.000 TL ve üzeri fatura kesen firmalar tarafından düzenlenen faturanın e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekir.
 7. GİB tarafından belirlenmiş olan tutar, vergi mükellefleri için fatura kesme sınırlarına eşitlenmiştir. Bu sınır, her yıl değişiklik gösterir. 2023 yılı hesap dönemi için belirlenmiş olan miktar ise 4.400 TL’dir.

        e-Fatura uygulamayanlara ceza uygulanıyor mu?

 1. Elektronik belge şeklinde düzenlenmesi zorunlu kılınan belgelerin (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, -SMM, e-MM) bazı istisnalar haricinde kağıt olarak düzenlenmesi özel usulsüzlük cezasının uygulanmasını gerektirir. e-Fatura entegrasyon işleminin yapılmaması ceza alınmasına yol açar. Tüm bunların ışığında e-Fatura zorunluluğu 2024 yılında da devam ettiğinden ceza uygulaması sürdürülür.

        e-Fatura düzenlememe cezası gerekçeleri nedir?

 • e-Fatura alınmaması.
 • e-Fatura verilmemesi.
 • e-Fatura üzerinde gerçeği yansıtmayan meblağlara yer verilmesi.
 • e-Fatura aslı ve örneklerinde farklı tutarlar olması.
 • e-Faturanın hiç düzenlenmemiş sayılmaması. (7103 sayılı kanunun 227. maddesine göre.)
 1. Vergi Usul kanunu 353. Madde kapsamında e belge olarak düzenlenmesi gerekirken faturanın kağıt olarak düzenlenmesidir.
 2. Her belge türünde bir tespit için toplam ceza 40 Bin ₺’yi, ilgili yılda kesilen toplam ceza 1 milyon 700 Bin ₺’yi geçemez.

        e-Fatura programı kullanmanın avantajları

 1. e-Fatura geçiş zorunluluğu 2024 yılında son günü 1 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir. e-Fatura programı pek çok avantajı da beraberinde getirir. Buna paralel olarak Logo, sınırsız yetkilendirme ve anında alıcısına ulaşma gibi avantajları kullanıcılarına sunar. e-Fatura avantajları ise şu şekilde sıralanabilir:

 2.        İşletme maliyetini düşürür. (kırtasiye, kaşeleme, baskı, postalama, yazdırma, arşivleme vb.)
 3.        Elektronik ortamda hazırlandığı için kağıt fatura basmaya gerek kalmaz.
 4.        Gönderim de elektronik olarak gerçekleşir, bu nedenle kargo süreci ve masraflarına katlanılmaz.
 5.        Dijital arşiv sayesinde geleneksel arşivleme yükümlülüğü ve yer kaplama sorunlarını ortadan kaldırır.
 6.        Faturaların yırtılma, deforme olma ve kaybolma riskleri olmaz.
 7.        Tasarruflu ve çevre dostudur.
 8.        Dakikalar içerisinde fatura düzenlenebilmesine imkân tanıyan e-Fatura sayesinde hem faturalama hem ödemde süreçleri hız kazanır. Ayrıca gönderim için zaman kaybı yaşanmadığından dolayı zamandan tasarruf ederken tahsilatın da hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
 9.        Fatura düzenlemede yaşanan hatalar en aza iner.
 10.        Kayıt dışı ekonominin önüne geçilir.
 11. e-Fatura geçiş zorunluluğu kapsamındaysanız Logo Bulut ERP kullanıcılarına özel e-Fatura dahil ücretsiz e-Belge Çözümleri Kampanyası'ndan yararlanmanın tam zamanı! Kampanyaya dair ayrıntılı bilgi ve koşullar için kampanya broşürünü incelemeyi unutmayın. Kampanyadan hemen faydalanmak için ise tıklayın.

21.06.2023
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.