Satış Pazarlama

KVKK’da veri sorumlusu için doğrudan başvuru

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun şartlarını yerine getirmek adına bazı özel görevler tanımlanmıştır. Bunlardan biri olan Veri Sorumlusu, yazılı olarak ya da kurumca belirlenecek diğer yöntemlerle başvuruları alabilen kişi olarak tanımlanabilir. Veri sorumlusu; bilgi talebi, unutulma hakkı talebi, tazminat talebi, verilerin kime aktarıldığı bilgisi gibi talepleri en geç 30 gün içinde yanıtlamak zorundadır. Aksi halde ilgili kişi Kuruma başvurarak şikayette bulunabilir. Örneğin veri sahibi, kendisine ait olan verilerin nerede kullanıldığı sorulduğu zaman, cevap alamadığında haksızlığa uğramış olacaktır. Ancak ilgili kişinin daha ileriye giderek isminin geçtiği raporu görmek istemesi haksız bir talep olacaktır. Burada unutulma hakkı söz konusu olabilir. İlgili kişi cevabı takip eden 30 gün içinde ya da talebini yaptığı tarihten itibaren geçecek en fazla 60 gün içinde şikayetini yapabilir.

Haksız ret durumundan şikayet edilmesi üzerine, Kurul 60 gün içinde süreci sonuçlandırır. 60 gün içinde karara bağlanmayan konu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun başvuruyu reddetmesi anlamına gelir. İnceleme sürecinde, veri sorumlusu olan kurum,  Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun talep ettiği bilgi ve belgeleri, 15 gün içinde kurula vermekle yükümlüdür. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun başvuruyu haklı görmesi durumunda talebin yerine getirilmesi için veri sorumlusuna 30 gün süre tanır.

Cezai yaptırım nedir?

Verileri korumak için yeterli tedbir alınmaması, aydınlatma yapılmaması, Kurul kararlarına uyulmaması, veri sorumluları siciline kayıt kurallarının ihlal edilmesi hallerinde; 5.000 TL ile 1.000.000 TL arasında idari para cezası verilir.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesi gerekliliğinin yerine getirilmemiş olması durumunda; ilgili eylemi gerçekleştiren kişiler ya da ilgili kurumlarda görev alanına giren verileri silmeyenlere, 1 yıl ile 6 yıl arasında değişiklik gösteren hapis cezası uygulanmaktadır.

İdari para cezalarının KVKK’da belirtilen detayları

  • 10. madde: aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5.000- 100.000 TL
  • 12. madde: veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 15.000-1.000.000 TL
  • 15. madde: Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenlere 25.000-1.000.000 TL
  • 16.madde: Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenlere 20.000- 1.000.000 TL ceza verilir.

Hapis cezalarının detayları

  • Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1-3 yıl
  • Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişiye 2-4 yıl
  • Yükümlü olduğu halde, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmeyenlere 1-2 yıl hapis cezası verilir.

Suçların kamu görevlisi tarafından ya da belli bir mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlenmesi halinde cezalar yarı oranda artırılır. Ayrıca araç olarak kullanılan şirket ruhsatının iptal edilmesi veya şirket mallarına el konulması da mümkündür. İlginin şikayetten vazgeçmesi, savcılık tarafından kovuşturmaya devam edilmesine engel olmaz. Yani, bu suçlar, şikayete tabi değildir. Bunun yanı sıra, suçtan haberdar olan kişilerin ihbarı ile de soruşturma yapılabilir.

İdari para cezası itirazı nasıl yapılır

İdari para cezaları, Kabahatler Kanunu’ndaki usullere tabi olarak iptal konusu edilebilir. Buna göre kendisine ceza tebliğ edilen kişiler 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurarak cezanın iptalini isteyebilir.

Av. Sezgin Karakaş

01.04.2019
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.