facebook
Muhasebe

Nakit Akışı Konusunda Dikkat Etmeniz Gerekenler

Nakit akışı, belirli bir zaman diliminde işletmenin nakit durumunda meydana gelen artma veya azalma yönlü değişimlerinden oluşur. İşletmelerin işlerini sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için, nakit girişleri ve çıkışları arasında bir denge kurulması, nakit akışlarında kesinti olmaması, nakit kaynaklarını optimum şekilde kullanıyor olmaları gerekir. Bu rehberimizde, işletmenizin nakit akışı konusunda dikkat etmeniz gereken hususları ele alıyoruz.

İşin başlangıç aşamasında, yapılan işi devam ettirirken ve iş hacmini büyütürken sürekli nakit ihtiyacı duyulur. Şirketin nakit akışının doğru analiz edilmemesi veya nakit yetmezliği, günlük operasyonlarını ve piyasa itibarını olumsuz etkileyebileceği gibi, avantajlı fırsatlardan yararlanma yeteneğini de kısıtlar.

İyi bir nakit akışı sağlanabilirse, operasyonel faaliyetler için kullanılan kaynaklar doğru yönetilebilir ve gelecekteki olası sorunlar için kaynak ayrılmış olur.  Nakdin ve nakit kaynaklarının sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi için işletmenizin nakit akışını üç alanda incelemeniz yararlı olacaktır.

Operasyonel nakit akışı

Operasyonel nakit akışı, genellikle çalışma sermayesi olarak adlandırılmaktadır. Şirket içindeki temel faaliyetlerden yaratılan nakit akışını ifade eder. Temel olarak hizmet ve ürün satışlarından elde edilen nakdi ve bunları temin ederken yapılan temel nakit çıkışlarını kapsamaktadır.

Nakit akışındaki girdi ve çıktılar arasında fark olması durumunda banka kredisi ve diğer finansal kaynaklar ile desteklenmesi gerekir. İşletmenin faaliyetine devam edebilmesi için son derece önemlidir.

Operasyon dışı nakit akışı

Operasyon dışı nakit akışı, işletmenin temel faaliyetleri dışında elde edilen ve elden çıkartılan nakdi ifade etmektedir. Bu başlık altında varlık satışları, ortakların kişisel mal varlıklarından şirkete aktarım yapmaları veya şirket gelirlerinden kişisel harcamalar için borç almaları sayılabilir. Şirket nakit akışını olumlu veya olumsuz etkileyebileceğinden dikkate alınmalıdır.

Finansal nakit akışı

Yatırımcılar, bankalar, borç verenler ve hisse senedi sahipleri gibi dış kaynaklardan elde edilen veya onlara ödenen nakit tutarları bu bölüm altında değerlendirilmektedir.

İşletmenizin nakit akışını etkin şekilde yönetebilmeniz için aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

• Nakit girişi gerektiren tüm gelir kalemleri ve nakit çıkışı gerektiren gider kalemleri işletmenin özellikleri dikkate alınarak ayrıntılı bir şekilde belirlenmelidir.

• Etkin bir “Nakit Akışı Tahmin” sistemi ve süreci oluşturulmalı, söz konusu sistemin işletmenin genelinde uygun bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Nakit akışının yetersiz olacağı düşünüldüğünde mutlaka önceden dış finansal kaynaklar ile destek aranmalıdır.

• Bankaların ticari kredi kartı, çek karnesi, vb. nakit yönetimi ürünlerinden faydalanarak, işletmenizin yatırım veya fonlama ihtiyaçları için profesyonel hizmet alınmalıdır.

• Nakit akışı süreçleri ve bunların ürünleri gelişmelere uyum gösterebilecek şekilde esnek olarak yapılandırılmalıdır.

• Beklenmedik ani nakit çıkışlarına karşı mutlaka şirket içinde bir acil durum hesabı bulundurulmalı ve düzenli aralıklarda bu hesaba fon aktarılmalıdır.

• Genel ekonomik gelişmeler ve bunların mevcut nakit yönetimi politikaları üzerine olabilecek potansiyel etkileri zamanlı ve verimli bir şekilde izlenmelidir.

• Parasal satın alma gücünde yaşanacak düşüşler (enflasyon) yapılacak çalışmalarda dikkate alınmalıdır.

• Tasarruf ve yatırımlar için potansiyel kaynaklar tanımlanmalıdır.

• Önemli nitelikteki harcamalar için önceden tahminde bulunulmalı ve bu harcamaları karşılayabilecek fon kaynaklarını belirlenmelidir.

• Nakit akışı ile ilgili tüm ekipler (tahsilat, pazarlama, satın alma vb.) arasında bilgi alışverişi sağlanmalıdır.

19.03.2018
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.