facebook

Garanti BBVA, Logo j-Platform sayesinde iştiraklerinin finansal süreçlerinde verimliliğini artırarak daha esnek ve entegre bir yapıya sahip oldu.

Garanti BBVA'nın Logo Yazılım çözümleri ile elde ettiği faydalara ait detayları yazımızda bulabilirsiniz.

“Garanti BBVA olarak 10’a yakın iştirakimizde uzun süredir Logo ERP çözümlerinden j-Platformu kullanıyoruz. ERP çözümünün yanı sıra e-Dönüşüm çözümlerinde de Logo ürünlerini tercih ediyoruz. Yazılım sektöründe sunulan çözümün kalitesi kadar, bu çözümleri sunan firmanın gücü, güvenilirliği ve acil ihtiyaçlardaki destek hızı ön plana çıkıyor. İştiraklerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayarak istenen sürede kaliteli çözüm sunan Logo Yazılım’ın gücünü, bakım ve destek süreçlerinde de hissediyoruz.”

Cevat Topçu

Garanti BBVA Teknoloji Finans ve Kurumsal Süreç Uygulamaları Yöneticisi

Garanti BBVA hakkında kısa bilgi, faaliyet alanı:

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti BBVA, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 trilyon 202 milyar Türk lirasına ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda.

Kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı, ödeme sistemleri dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti BBVA, Hollanda ve Romanya’daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu.

Beklenti ve Hedefler

Garanti BBVA iştiraklerinin iş süreçlerini entegre edebileceği bir sisteme ve böylece kaynaklarını merkezî olarak yöneterek operasyonel iyileşme sağlayabileceği bir web tabanlı ERP çözümüne ihtiyacı bulunuyordu. Böylece, zaman ve maliyet avantajından yararlanabilecek, verilerine daha hızlı ve lokasyon bağımsız bir şekilde erişebileceklerdi.

Bununla beraber artan iş hacmini yeni iştiraklerin sisteme hızlıca dahil edilmesi ile yönetebilmek ve ihtiyaca göre şekillendirilebilen esnek bir sisteme geçmek hedefleniyordu.

Kullanılan Çözümler ve Dijital Dönüşüm Hizmetleri ile Proje Uygulaması

Logo dijital dönüşüm hizmetleri ekibi ile proje sürecinde iştiraklerin mevcut yapısı incelendi ve yeni yapıya geçiş sürecinde özellikle satış, satın alma, finans tarafındaki ihtiyaçlar belirlendi. Analiz aşaması ardından iş süreçleri otomatize edilerek kurulumlar hızlıca tamamlandı. Yapılan uyarlamalarla birlikte verilerin daha doğru işlenmesi ve görüntülenmesi sağlandı. Bunun yanı sıra dijital dönüşüm sürecinde Logo e-Dönüşüm çözümleri kapsamında yer alan e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter uygulamalarının entegrasyonları da yapıldı.

Proje Sonuçları ve Elde Edilen Faydalar
 • Garanti BBVA, Logo j-Platform proje süreci sonucunda temel ihtiyacı olan iştiraklerinin merkezi yönetilmesi ve tek yerden destek alınabilmesiyle verimlilik artışı elde etti. Satış, satın alma ve finans süreçlerinde operasyonel iyileşmelerle birlikte iş süreçleri de dijitalleşti.
 • Garanti BBVA’nın alanında ilk sayılabilecek projelerinde, ihtiyaçlara uygun çözümler sunularak başarıya ulaşılmasına katkıda bulunuldu.
 • Garanti BBVA iştiraklerinin bankacılık işlemlerinin otomatik olarak Logo j-Platform çözümüne aktarımı, standart dosya formatı uyumluluğuyla gerçekleştirildi.
 • e-Dönüşüm çözümlerinin başarılı entegrasyonu sayesinde, iş süreçlerinde dijitalleşme, verimlilik, optimizasyon, mevzuat değişikliklerine hızlı uyum, süreç yönetimi ve maliyet tasarrufu konularında kazanç sağlandı.

Tercih edilen ürünler

ON-PREMISE

Logo j-Platform

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerinin uçtan uca, verimli ve etkin yönetilmesini sağlayan Logo j-Platform ERP, her an, her yerden erişilebilirken HTML5 web teknolojisiyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Ürünü İncele
ON-PREMISE

Logo j-Platform

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerinin uçtan uca, verimli ve etkin yönetilmesini sağlayan Logo j-Platform ERP, her an, her yerden erişilebilirken HTML5 web teknolojisiyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Ürünü İncele

Diğer başarı hikayeleri

Altınkılıç Gıda, Logo Tiger Wings Enterprise çözümü ile maliyet öngörülerinden ürün kârlılığına %100’e yakın iyileşme sağladı.

Altınkılıç Gıda, Çanakkale Ezine’de toplam 20 bin metrekare arsa ve 6 bin metrekare kapalı alanda başlayan süt ve süt ürünleri üretimini katma değerli mamullerle sürekli olarak geliştiriyor. Üretim tesislerine Balıkesir’de 4 bin 800 metrekarelik arsa üzerine kurduğu 3 bin metrekarelik kapalı alanı da ekleyen Altınkılıç Gıda, genişleyen ürün gamını 30 binden fazla noktaya ulaştırıyor. Büyüme yolculuğuna 3 kuşaktır devam eden Altınkılıç, kurumsal kaynak planlama süreçlerinde üretimden dağıtıma birçok operasyonu için Logo Tiger Wings Enterprise kullanıyor.

Beklenti ve hedefler

Altınkılıç Gıda’nde üretim ve pazarlama gibi birçok maliyet unsurunun, müşteri, ürün ve ürün grubu bazlı kârlılıklarının raporlanabilmesi önemli gündem maddeleri arasında yer alıyordu. Buna ek olarak satış ve dağıtım gider kalemlerinin raporlanması, izlenebilmesi, üretim, satış ve dağıtıma dair içgörüler oluşturulması beklentiler arasındaydı. Tüm bu süreçlerde yapılacak etkin bir planlamanın sonucunda, risklerin öngörülüp minimuma indirilerek hatasız bir finansal yönetim hedefleniyordu.
Operasyonların iyileşmesi, kayıpların ve hataların azalması, satış verilerine göre üretim planlaması için etkin bir raporlama gerekliydi. Öte yandan verilere daha hızlı erişim, verilerin doğru işlenmesi ve görüntülenmesi, veri analizinin iyileşmesi, maliyetlerin doğru görüntülenebilmesi de Altınkılıç Gıda’nin öncelikli ihtiyaçları arasındaydı.

Kullanılan çözümler ve ARS Yazılım ile proje uygulaması

Logo Yazılım iş ortağı ARS Yazılım’ın ,proje sürecinde yerinde detaylı analizler gerçekleştirmesinin ardından, Altınkılıç Gıda’nin tercihi Logo Tiger Wings Enterprise çözümü oldu. ARS Yazılım, ihtiyaçları değerlendirip öncelikle maliyet bazlı raporlamaların yeniden kurgulanmasını sağladı. Maliyetle ilgili sistemi kurarak, düzenli olarak ürün birim maliyetlerinin doğru yürütülmesi adımlarını uyguladı. Firmada proje sonucunda fabrika üretim maliyetleri çalıştırıldığında diğer raporların da otomatik olarak çalışmasına olanak verildi. Mağaza bazlı fiyat tespiti ve fiyat karşılaştırması yapabilir hale geldi.
Üretim öncesi ham madde tedariğine dair Logo Objects ile ihtiyaca yönelik ek yazılım geliştirilerek otomatik irsaliye oluşturuldu.

Muhasebe, finans ve satın alma süreçlerine dair talep bazlı detaylı raporlar geliştirilerek, operasyonlara dair anlık kontrol ve planlama sağlandı. Logo Tiger Wings Enterprise çözümü ile Altınkılıç Gıda, maliyet muhasebesi ve kârlılık analizleri başta olmak üzere tüm kurumsal kaynak planlama ihtiyaçlarını merkezi bir yerden yönetebilir hale geldi.

Proje sonuçları ve elde edilen faydalar

Altınkılıç Gıda’nin Logo Yazılım ile hayata geçirdiği proje, ürünler bazında karlılığın her adımda görülmesini sağladı. Böylece, satış ve pazarlama faaliyetlerinde hangi ürüne odaklanılacağı konusunda veri bazlı bir içgörü elde edilerek, gelecek dönem planları bu yönde şekillendirildi. Bu süreç, genel kârlılık ve iş verimliliğini beraberinde getirdi.

 • Kârlılık, ürün ve müşteri dağılımına dair detaylı raporlamalar, yaşlandırma ve tahsilatta zaman planı etkin bir şekilde takip edilebilir hale geldi.
 • Maliyet öngörülerinden müşteri ürün kârlılığına kadar geniş bir süreçte %100’e yakın iyileşme sağladı.
 • Muhasebe ve raporlama tarafında iş yükü büyük ölçüde azaldı.
 • Raporlamalar daha hızlı ve ihtiyaca cevap verebilir hale geldi.
 • Üretim sistemleri ilk adımdan, raftaki son kullanma tarihi takibine kadar etkin bir şekilde izlenebilir duruma getirildi.
 • Entegre bir yapı kurulması sayesinde artan iş hacminin yönetilebilirliği sağlandı ve bu yapı sürdürülebilir büyümeye imkân tanıdı.
 • İnsan kaynaklı hataların azalması ve süreçlerin otomatize sistemler ile ilerlemesi ile üretim ve rafta kayıplar azaldı.
 • Logo Tiger Wings Enterprise çözümüyle onay süreçleri ve öncelikli ihtiyaçlar zaman ve mekân bağımsız olarak çözüldü.

Devamını Oku
Eko Halı, Logo Tiger 3 Enterprise ile tüm iş süreçlerini daha sağlıklı yönetiyor

Gerek kendi markasıyla gerekse ünlü mobilya markalarına özel koleksiyonlarıyla sektörünün lider isimlerinden olan Eko Halı, aylık 40 bin metrekarelik dağıtım kapasitesiyle Türkiye’nin her noktasına hizmet veriyor. Eko Halı, büyüyen iş hacmiyle birlikte tüm süreçlerini daha verimli yönetmek üzere Logo’nun Tiger 3 Enterprise ERP çözümünü tercih etti.

Devamını Oku
Köfteci Yusuf, Logo Tiger 3 Enterprise ile iş süreçlerindeki verimliliği %80 oranında artırdı

1996 yılında İznik’te başladığı faaliyetlerini bugün 41 noktada, 6 farklı marka ve 7.000’i aşkın çalışanla sürdüren Köfteci Yusuf, üretimden lojistiğe kadar olan tüm süreçlerini Logo’nun Tiger 3 Enterprise kurumsal kaynak planlama çözümü sayesinde entegre şekilde yönetiyor. Böylece şirket genelindeki iş süreçlerinde verimlilik artarken, özellikle üretimde kayıpların azaltılmasıyla maliyet avantajı sağlanıyor. İş yükünü de azaltarak hem çalışan hem de müşteri memnuniyeti sağlayan Köfteci Yusuf, 2008 yılından beri Logo'nun farklı çözümlerinden yararlanıyor ve kesintisiz büyümeye devam ediyor.

Devamını Oku