facebook
İnsan KaynaklarıPersonel Yönetimi

Tüm yönleriyle bordro hesaplama

Bordro nedir, bordrolarda dikkat edilmesi gereken unsurlar ve ücret bordrosunda bulunması gerekenler nelerdir, bordro hesaplama nasıl yapılır soruları iş dünyasında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda, tüm çalışanları ilgilendiren bordro kavramını tüm yönleriyle ele alıyoruz. 

Maaş bordrolarının hazırlanması ve takip edilmesi kanunlara uygun olarak yapılmadığında işletmelere belirli yaptırımlar uygulanabiliyor. Bu nedenle bordrolama insan kaynakları süreçlerinde önemli bir iş kalemi olarak karşımıza çıkıyor. Bordro, kıymetli evrak niteliğinde olup emeğin karşılığı ücret ile ilgili detaylar barındırıyor.

Bordro nedir?

Bordro kavramı, işverenin işçiye emeğinin karşılığında aylık olarak ödediği ücreti ve bu ücret üzerinden gerçekleştirilen kesintilerin ayrıntılarını gösteren evrak için kullanılıyor. İşçinin çalıştığı süre boyunca periyodik olarak düzenlenen bordro, işverenin işçiye ödemesi gereken ücret borcunu ödediğinin kanıtı olduğundan hem işveren hem de işçi için güvence niteliği taşıyor. 

İşçiye imzalatılan ve bir nüshası işçiye verilen bordro; sigorta kesintileri, vergi kesintileri, avanslar, mesai saatleri, tutarlarını yansıtacak şekilde insan kaynakları programları veya muhasebe departmanı tarafından düzenleniyor. Resmi evrak niteliği taşıması nedeniyle her ay hatasız bir şekilde düzenlenmesi ve işçiyle paylaşılması kritik önem taşıyor.

Bordrolarda dikkat edilmesi gereken unsurlar

Maaş bordrosunun uygun şekilde hazırlanmayıp eksik veya hatalı olması Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve İş Kanunu’nda belirtildiği üzere idari para cezaları uygulanmasına sebebiyet verebiliyor. Para cezası miktarı durum bazında süreye bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. 

4857 sayılı İş Kanunu 37. maddesine göre her ay maaş bordrosu hazırlanması ve imzalı bir kopyasının işçiye verilmesi gerekiyor. Aksi halde işveren idari para cezasına çarptırılıyor. Söz konusu idari para cezaları ile karşılaşmamak açısından yıllık izinlerin mutlaka gösterilmesi, ödeme türlerinin detaylıca gösterilmesi, mesai saatleri alanlarının doldurulması, AGİ dahil gelir vergisinin gösterilmesi ve teknolojiden belirli oranda yararlanılması gerekiyor.


Ücret bordrosunda bulunması gerekenler

Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve İş Kanunu ile belirlenmiş bulunuyor.

 • İşverenin adı, soyadı, ünvanı ve adresi,
 • Merkezi
 • Mersis No  (Mersis numarası olanlar bu numarayı, olmayanlar Ticaret Sicil numarasını yazmalıdır.)
 • İşyerinin SGK sicil numarası,
 • Bordronun ilişkin olduğu ay, yıl,
 • Sigortalının adı, soyadı,
 • Sigortalının Sosyal Güvenlik Sicil Numarası (T.C. kimlik numarası)
 • Ücret ödenen gün sayısı (Normal çalışma, hafta tatili, bayram, genel tatil varsa yıllık izin ayrı ayrı),
 • Sigortalının brüt ücreti (Aylık veya haftalık veya gündelik veya saat veya parça başı ücreti ),
 • Hafta tatili
 • Varsa fazla mesai ücreti,
 • ay varsa bayram ve genel tatil ücretleri, (Ayrı ayrı) (ÇALIŞILIRSA İLAVE ÖDEMELİ)
 • Sigorta işçi primi kesintisi,
 • İşsizlik sigortası primi kesintisi,
 • İndirimler (Sakatlık indirimi, şahıs sigorta primi, doğum ve askerlik borçlanmaları)
 • Gelir vergisi tutarı,
 • Damga vergisi tutarı,
 • Avans, nafaka, ayni yardım, icra kesintileri vb.
 • Kesintiler  toplamı (Sigorta ve işsizlik  primi, gelir vergisi, damga vergisi, avans, nafaka, icra vb.)
 • Ödenen net ücret tutarı,
 • Ödemenin tarihi,
 • Ücretin alındığına dair sigortalının imzası (ücret ödeme pusulasında)

Bordro nasıl hesaplanır?

Bordro hesaplama işçi ve işverenden yapılacak olan kesintiler doğrultusunda yapılıyor. 

İşçiden yapılacak olan kesintiler;

 • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 • Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak olan kesintiler;

 • SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
 • İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

Logo güvencesiyle bordrolama

Logo’nun bordro programı hizmetleri için 3 ayrı teknolojiyle geliştirdiği çözümü bulunuyor. Masaüstü yazılımı Logo Bordro Plus, web tabanlı yazılım Logo j-HR ve SaaS (bulut) çözümü Logo Payroll. departmanlarının bordro işlemlerini hızlı ve hatasız gerçekleştirmelerini sağlıyor. Büyük, orta ya da küçük ölçekli tüm işletmelerin kullanabildiği bordro çözümü, Zaman İzli Kayıtlar özelliği ile geçmişe dönük raporlama yapabilmeyi mümkün kılıyor.  Bordro programı modülüyle her türlü özlük bilgisi ve tahakkuk işlemleri kolay ve hatasız bir şekilde yapılabiliyor. Tablolama Aracı ile tüm puantaj bilgileri hızla işlenip sisteme aktarılabiliyor. çalışanların tüm zam oranları hesaplanabiliyor.

 
13.07.2021
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.