facebook
Logo Mind Budget

Detaylı bilgi için

sizi arayalım

Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bütçe Yönetimi

Logo Mind Budget

Kısa veya uzun dönemli bütçe çalışmalarınızda Logo Mind Budget’ın analiz, modelleme ve öngörü yeteneklerinden yararlanarak geleceğe daha güvenle bakın.
ON-PREMISE

Esnek mimariyle farklı bütçe modelleri

Farklı kırılımlarda bütçeleme

Hızlı ve güvenli veri girişi

Yetkilendirme ve güvenlik

Güçlü kontrol mekanizmaları ve hataya yer bırakmayan veri girişi özellikleriyle Logo Mind Budget, bütçe hazırlık dönemlerinde zamandan tasarruf sağlıyor; her departmanın kendi bütçesini ortak bir platform üzerinde oluşturmasıyla bütçe yönetimini kolaylaştırıyor.

Güvenilir bütçeler 

Logo Mind Budget, işletmelerin bütçe yönetimi süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırmanın yanı sıra, oluşturulan bütçelerin güvenilirliğini de artırıyor. Güçlü kontrol mekanizmalarıyla veri kontrolü sağlarken, veri giriş uygulamalarında da hataya yer bırakmayan bir sistem sunuyor. Gelişmiş yazılım mimarisi sayesinde esnek ve güvenilir bir çalışma platformu sağlayan Logo Mind Budget, bütçe hazırlamada disiplin ve tutarlılığın garantisi oluyor.

Zaman tasarrufu 

Tutarlı öngörüler ve isabetli kararlar için ilk adım olan Logo Mind Budget ile bütçe hazırlama süresi önemli ölçüde kısalırken, bütçe revizyonu da kolaylaşıyor. Logo Mind Budget, bütçe süreçlerinin daha hızlı ve kolay hale gelmesiyle iş gücü ve zaman tasarrufu sağlarken, maliyet kontrolünü ve finansal sonuçları da iyileştiriyor.

Uyumlu Olduğu Cihazlar

Bilgisayar

Uygulama Alanları

Finans - sigorta
Perakende ticaret
Turizm
Kimya
Gıda
Eğitim
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Tarım ürünleri - hayvancılık
Yiyecek - içecek hizmetleri
e-Ticaret
Telekomünikasyon
Havacılık
Dağıtım ve toptan ticaret
Makina ve parça imalatı
Cam - çimento ve toprak ürünler
İnşaat
Elektrik ve elektronik
Sağlık - spor
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Metal ürünleri
Medya - iletişim ve yayıncılık
Finans - sigorta
Perakende ticaret
Turizm
Kimya
Gıda
Eğitim
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Tarım ürünleri - hayvancılık
Yiyecek - içecek hizmetleri
e-Ticaret
Telekomünikasyon
Havacılık
Dağıtım ve toptan ticaret
Makina ve parça imalatı
Cam - çimento ve toprak ürünler
İnşaat
Elektrik ve elektronik
Sağlık - spor
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Metal ürünleri
Medya - iletişim ve yayıncılık
Finans - sigorta
Perakende ticaret
Turizm
Kimya
Gıda
Eğitim
Tekstil, hazır giyim ve deri üretimi
Tarım ürünleri - hayvancılık
Yiyecek - içecek hizmetleri
e-Ticaret
Telekomünikasyon
Havacılık
Dağıtım ve toptan ticaret
Makina ve parça imalatı
Cam - çimento ve toprak ürünler
İnşaat
Elektrik ve elektronik
Sağlık - spor
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Metal ürünleri
Medya - iletişim ve yayıncılık
0/9

Hızlı ve güvenli veri girişi

Logo Mind Budget, maksimum doğrulukla veri girişini sağlayan yapısıyla, bütçe güvenilirliğini artırıyor. Ayrıca Microsoft Excel ile uyumlu mimarisi sayesinde Excel’den hızlı veri aktarımı yapılabiliyor. Organizasyon şemaları, bütçe kalemleri, alt bütçeler, bütçe boyutları ve ödeme planları sistem üzerinde ve tek bir ekrandan kolayca tanımlanabiliyor, böylece planlanan bütçeler hızlı bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Bu sayede, bütçe hazırlama döneminde harcanan zaman ve emek de önemli ölçüde azalarak insan kaynağı tasarrufu sağlanıyor.

Esnek mimariyle farklı bütçe modelleri

Logo Mind Budget çözümünde kullanılan bütçe mimarisi, tüm bütçe bileşenlerine uygulanan parametrelerin esnek şekilde tanımlanabilmesini sağlıyor. Bu parametrelerin olası senaryolara göre uyarlanmasıyla farklı bütçe modelleri hızla oluşturulabiliyor. Böylece işletmeler, farklı ihtimaller doğrultusunda bütçe hesaplamaları yapabiliyor.

Kullanıcı dostu tasarım

Farklı sektörlerdeki işletmelerin çalışma alışkanlıklarına yanıt veren tasarım sayesinde çalışanlar Logo Mind Budget’a hızla uyum sağlayabiliyor. Microsoft Excel hücre ve sayfa yapısına benzer tasarımıyla hızlı veri girişi sağlayan çözüm, yenilikçi, ölçeklenebilir, ortak çalışmaya açık ve bilgi işlemden bağımsız yapısıyla da kullanım kolaylığı sunuyor.

Farklı kırılımlarda bütçeleme

Logo Mind Budget ile departman, organizasyon, şirket bazlı bütçeleme yapılabilirken, her bir bütçe içinde yer alan kalemler, hesap planına bağlı olarak oluşturulabiliyor. Herhangi bir alt bütçe, genel bütçe mimarisi içerisinde birden fazla noktaya yansıtılarak kullanılabiliyor. Böylece genel bütçenin tutarlılığı artırılıyor. Bütçede hedef ve gerçekleşen değerlerin takibi de yapılarak yüzde bazlı ve sayısal farklar alınabiliyor ve önceki yıllarla kıyaslanabiliyor. Ayrıca bütçe kalemleri hedeflere göre dağıtılmak isteniyorsa, Logo Mind Budget ile tutara, yüzdeye, bir önceki yılın tutar veya oranlarına veya çeyreklere göre çeşitli dağıtım seçenekleri kullanılabiliyor.

Konsolidasyon avantajı

Logo Mind Budget ile departman, organizasyon ya da fonksiyon bazlı hazırlanan bütçeler, yine sistem üzerinde konsolide edilebiliyor. Böylece alt bütçeler arasında uyum sağlanırken, işletmenin genel bütçe tablosu da hızlı bir şekilde ortaya çıkarılabiliyor. Örneğin, pazarlama departmanı için hazırlanan bütçe, genel bütçeyle konsolide ediliyor ve daha sonra alt kırılımdaki bütçelere de aynı ekran üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca nakit akış raporu, gelir tablosu ve bilanço gibi finansal raporlar da Logo Mind Budget üzerinden alınarak pivot tablolar, gelişmiş grafikler ve standart raporlarla bütçe analizleri kolayca yapılabiliyor. Logo Mind Budget ile entegre çalışan Logo Mind Insight iş analitiği çözümü, bilgileri kaynağından alarak kullanıcılara kolay okunur ve yüksek etkileşimli ekranlar sunuyor.

İşlevsel not alma özelliği

Logo Mind Budget, kullanıcıların ayrıntılı bütçe kalemleri arasında kaybolmaması ve diğer kullanıcıları da bilgilendirebilmesi için işlevsel not alma özelliği sunuyor. Bütçe üzerine eklenen açıklayıcı notlar, bir yandan çalışanlar arasındaki iletişimi ve bilgilendirmeyi güçlendirerek bütçenin güvenilirliğini artırırken, diğer yandan da bütçe takibini kolaylaştırıyor.

Yetkilendirme ve güvenlik

Bütçe hazırlama süreci bir ekip işidir. Logo Mind Budget, ayrıntılı yetkilendirme özelliğiyle ilgili tüm kademelerin kendi yetki seviyelerine uygun ekranları görmelerini sağlıyor. Böylece hem görev tanımlamaları daha kolay yapılıyor hem de zamanlanmış görevler ve bütçe kilitleme gibi gelişmiş özelliklerle sistem daha güvenli ve etkin hale geliyor.

Kolay bütçeleme

Logo Mind Budget, önceki yılın bütçesini kopyalayarak bunun üzerinden yeni dönemi planlamayı mümkün kılıyor.

Global yapıya uyum

Logo Mind Budget, dövizli ve çok şirketli çalışma özelliğiyle global ölçekte faaliyet gösteren ve büyümeyi hedefleyen işletmeler için de tercih edilen bir bütçeleme çözümü olarak öne çıkıyor. Global pazarda çalışan ya da yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği işletmeler, Logo Mind Budget ile global kriterlere uygun finansal raporlar hazırlayabiliyor.
1/9

Hızlı ve güvenli veri girişi

Logo Mind Budget, maksimum doğrulukla veri girişini sağlayan yapısıyla, bütçe güvenilirliğini artırıyor. Ayrıca Microsoft Excel ile uyumlu mimarisi sayesinde Excel’den hızlı veri aktarımı yapılabiliyor. Organizasyon şemaları, bütçe kalemleri, alt bütçeler, bütçe boyutları ve ödeme planları sistem üzerinde ve tek bir ekrandan kolayca tanımlanabiliyor, böylece planlanan bütçeler hızlı bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Bu sayede, bütçe hazırlama döneminde harcanan zaman ve emek de önemli ölçüde azalarak insan kaynağı tasarrufu sağlanıyor.

2/9

Esnek mimariyle farklı bütçe modelleri

Logo Mind Budget çözümünde kullanılan bütçe mimarisi, tüm bütçe bileşenlerine uygulanan parametrelerin esnek şekilde tanımlanabilmesini sağlıyor. Bu parametrelerin olası senaryolara göre uyarlanmasıyla farklı bütçe modelleri hızla oluşturulabiliyor. Böylece işletmeler, farklı ihtimaller doğrultusunda bütçe hesaplamaları yapabiliyor.

3/9

Kullanıcı dostu tasarım

Farklı sektörlerdeki işletmelerin çalışma alışkanlıklarına yanıt veren tasarım sayesinde çalışanlar Logo Mind Budget’a hızla uyum sağlayabiliyor. Microsoft Excel hücre ve sayfa yapısına benzer tasarımıyla hızlı veri girişi sağlayan çözüm, yenilikçi, ölçeklenebilir, ortak çalışmaya açık ve bilgi işlemden bağımsız yapısıyla da kullanım kolaylığı sunuyor.

4/9

Farklı kırılımlarda bütçeleme

Logo Mind Budget ile departman, organizasyon, şirket bazlı bütçeleme yapılabilirken, her bir bütçe içinde yer alan kalemler, hesap planına bağlı olarak oluşturulabiliyor. Herhangi bir alt bütçe, genel bütçe mimarisi içerisinde birden fazla noktaya yansıtılarak kullanılabiliyor. Böylece genel bütçenin tutarlılığı artırılıyor. Bütçede hedef ve gerçekleşen değerlerin takibi de yapılarak yüzde bazlı ve sayısal farklar alınabiliyor ve önceki yıllarla kıyaslanabiliyor. Ayrıca bütçe kalemleri hedeflere göre dağıtılmak isteniyorsa, Logo Mind Budget ile tutara, yüzdeye, bir önceki yılın tutar veya oranlarına veya çeyreklere göre çeşitli dağıtım seçenekleri kullanılabiliyor.

5/9

Konsolidasyon avantajı

Logo Mind Budget ile departman, organizasyon ya da fonksiyon bazlı hazırlanan bütçeler, yine sistem üzerinde konsolide edilebiliyor. Böylece alt bütçeler arasında uyum sağlanırken, işletmenin genel bütçe tablosu da hızlı bir şekilde ortaya çıkarılabiliyor. Örneğin, pazarlama departmanı için hazırlanan bütçe, genel bütçeyle konsolide ediliyor ve daha sonra alt kırılımdaki bütçelere de aynı ekran üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca nakit akış raporu, gelir tablosu ve bilanço gibi finansal raporlar da Logo Mind Budget üzerinden alınarak pivot tablolar, gelişmiş grafikler ve standart raporlarla bütçe analizleri kolayca yapılabiliyor. Logo Mind Budget ile entegre çalışan Logo Mind Insight iş analitiği çözümü, bilgileri kaynağından alarak kullanıcılara kolay okunur ve yüksek etkileşimli ekranlar sunuyor.

6/9

İşlevsel not alma özelliği

Logo Mind Budget, kullanıcıların ayrıntılı bütçe kalemleri arasında kaybolmaması ve diğer kullanıcıları da bilgilendirebilmesi için işlevsel not alma özelliği sunuyor. Bütçe üzerine eklenen açıklayıcı notlar, bir yandan çalışanlar arasındaki iletişimi ve bilgilendirmeyi güçlendirerek bütçenin güvenilirliğini artırırken, diğer yandan da bütçe takibini kolaylaştırıyor.

7/9

Yetkilendirme ve güvenlik

Bütçe hazırlama süreci bir ekip işidir. Logo Mind Budget, ayrıntılı yetkilendirme özelliğiyle ilgili tüm kademelerin kendi yetki seviyelerine uygun ekranları görmelerini sağlıyor. Böylece hem görev tanımlamaları daha kolay yapılıyor hem de zamanlanmış görevler ve bütçe kilitleme gibi gelişmiş özelliklerle sistem daha güvenli ve etkin hale geliyor.

8/9

Kolay bütçeleme

Logo Mind Budget, önceki yılın bütçesini kopyalayarak bunun üzerinden yeni dönemi planlamayı mümkün kılıyor.

9/9

Global yapıya uyum

Logo Mind Budget, dövizli ve çok şirketli çalışma özelliğiyle global ölçekte faaliyet gösteren ve büyümeyi hedefleyen işletmeler için de tercih edilen bir bütçeleme çözümü olarak öne çıkıyor. Global pazarda çalışan ya da yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği işletmeler, Logo Mind Budget ile global kriterlere uygun finansal raporlar hazırlayabiliyor.

Logo Mind Budget

Logo Mind Budget, gelişmiş yazılım mimarisi ile bütçe hazırlayan yöneticilere esnek ve güvenli bir çalışma platformu sunan bir bütçe yönetim çözümüdür.

Tercih Edenler Logo Mind Budget

200.000'den fazla müşterimizle beraber büyüyoruz.

ERP Sorumlusu, AIR

Kablosuz haberleşme alanında, global çerçevede ürün ve çözümler sunan AIR, aynı zamanda Motorola’nın EMEA bölgesindeki en büyük distribütörü olarak da faaliyet gösteriyor. Yazılım ve donanım geliştirerek profesyonel iletişim çözümleri sunan bir sistem entegratörü olmanın yanında, Mobil ve IT uygulamaları da üreten AIR, iş analitiği ve bütçe anlamındaki ihtiyaçlarını Logo Mind Insight ve Logo Mind Budget çözümleriyle karşılıyor. Kurumsal kaynak planlama (ERP) ihtiyacı için de Tiger 3 kullanan AIR, bu üç çözümün kusursuz entegrasyonu sayesinde veri analizi, raporlama ve bütçe süreçlerini daha hızlı ve esnek bir şekilde yönetebiliyor.

Devamını Oku

Sıkça Sorulan Sorular

Logo Yazılım’ın sunduğu çözümler, ürünler ve servislerle ilgili sorularınız mı var? En sık karşılaştığımız soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz.

01

İş ortaklarınızla nasıl iletişime geçebilirim?

Web sitemizde yer alan iş ortağı iletişim sayfası üzerinden Logo iş ortakları bilgilerine erişebilirsiniz.
02

Daha önceki bütçemizi Excel’de tutuyorduk; Excel’deki bütçe yapımızı Logo Mind Budget’a aktarabilir miyiz?

Evet; bütçe yapınızı oluşturan bütçe kalemlerinizi, organizasyonlarınızı, boyutlarınızı uygulamanın kullandığı şablona çevirdikten sonra Excel’den direkt aktarım sağlayabilirsiniz.
03

Oluşturduğum bütçenin gerçekleşen ve planlanan verilerini nasıl doldurmalıyım?

Verilerinizi direkt Logo Mind Budget editörü üzerinden kolayca girebilirsiniz. Ayrıca hem planlanan hem gerçekleşen verilerinizi Excel üzerinden aktarabilirsiniz. Buna ek olarak hazır modelleri ya da kullanıcı tanımlı modellerinizi kullanarak farklı uygulamalar üzerinden veri çekebilirsiniz. Bunlar dışında bütçenin içindeki başka bir alt bütçeden formül yardımıyla veri çekmeniz de mümkün olmaktadır.
04

Onaylanmış bütçe üzerinde revizyon yapılabilir mi?

Onaylanmış bütçeyi “Ana Bütçe” olarak saklayarak, değişiklik yapmak istediğiniz tarih itibarıyla yeni revizyonlar oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.
05

Logo Mind Budget ile kaç bütçe hazırlayabilirim?

Bütçe tanımlama sınırı bulunmamaktadır
06

Her departmanın sadece kendi bütçesini görmesini nasıl sağlayabilirim?

Kullanıcı yetkilendirme menüsünden; kullanıcıların bütçe/alt bütçe/organizasyon bazında yetkilerini belirleyebilir, bu kullanıcıların bütçe üzerinde yapabileceği aksiyonlarda da (formül oluşturma, Excel’e aktarma, veri bağlantısı oluşturma vb) yetkilendirme sağlayabilirsiniz.
07

Ürünle ilgili detaylı bilgiyi nasıl alabilirim?

Logo Mind Budget ile ilgili bilgi edinmek için ürün tanıtım broşürünü inceleyebilir, ürün videosu izleyebilir ya da Logo iş ortaklarıyla iletişime geçebilirsiniz.
08

Yeni bütçe dönemi için, önceki yıl oluşturduğum bütçe taslağını kullanabilir miyim?

Bütçe kopyalama altyapısıyla, önceki dönemlere ait bütçelerinizi, dilerseniz verileri ve formülleriyle birlikte, dilerseniz boş şablon şeklinde çoğaltabilirsiniz.
09

Her yıl için farklı bir bütçe mi oluşturmalıyım?

Hayır;"Bütçe dönemi" dediğimiz aralık, sizin ihtiyacınıza göre şekillenebilir. Ocak-Eylül gibi bir tam yılı doldurmayan bütçeler oluşturabileceğiniz gibi, bir yıldan daha uzun bir zaman aralığı için de bütçe dönemi oluşturabilirsiniz.
10

Bir başka uygulamadan, planlanlan/gerçekleşen verileri çekerken kullanılacak veri bağlantısını oluştururken nelere dikkat etmeliyim?

Bir başka veri kaynağından Logo Mind Budget’a veri aktarabilmek için, bütçede veri çekeceğiniz satır ile, veri kaynağındaki değerleri eşleştirecek bir yapı sağlanmalıdır. Bu eşleşme doğru sağlandıktan sonra, veri kaynağına belirli bir periyotta erişip canlı veriyi alabilmek için mutlaka “Zamanlanmış Görev” tanımlanmalıdır.
11

Planlanan finansal raporları nasıl oluşturabilirim?

Dilerseniz standart finansal rapor şablonlarını (nakit akış, gelir tablosu, bilanço) kullanarak, dilerseniz kendi özel finansal rapor şablonlarınızı oluşturarak hazırlayabilirsiniz. Uygulamada girdiğiniz planlanan değerler üzerinden formüllerle veri çekerek planlanan finansal raporlarınızı oluşturabilirsiniz.
12

Logo ERP ürünleriyle nasıl bir entegrasyon söz konusu?

Logo Mind Budget ürünü ile Logo ERP ürünlerini (GO 3 & Tiger 3 & Tiger Wings & Netsis 3 & Netsis Wings serisi ürünler ve j-Platform) entegre ettiğinizde hazır modeller oluşmakta ve bu modeller yardımıyla, gerçekleşen verilerinizi bütçe üzerine yansıtmanız mümkün olmaktadır.
13

İlk defa bütçe yapacağız, Logo Mind Budget üzerinde nasıl bir katman oluşturmamız gerektiğini bilmiyoruz. Nereden başlamalıyız?

Uygulamadaki temel kavramları (bütçe kalemi, organizasyon, boyut, alt bütçe) anlayabilmek ve bu şablonun nasıl bir veri giriş ekranı ile oluşturduğunu görebilmeniz için, kurulum sırasında “Örnek bütçe oluşturulmasını ister misiniz?” önerisine evet diyerek, örnek bütçe oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Bu bütçedeki örnek yapıya göre kendi firma yapınızı analiz edip kendi şablonunuzu kolayca oluşturabilirsiniz.
14

Aynı bütçe içinde farklı döviz türleriyle bütçelediğimiz kalemler var. Bunları Logo Mind Budget üzerinde takip etmemiz mümkün mü?

Evet;Logo Mind Budget farklı döviz türlerinden kalemlerinizi tek bir bütçe içinde yönetme imkanı sağlar. Döviz türü tanımları ve planlanan/gerçekleşen kur değerlerini de uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.
15

İki farklı şirkete ait bütçeyi nasıl konsolide edebilirim?

İki farklı bütçenin altyapısını ayrı ayrı hazırladıktan sonra, bu iki bütçenin toplam değerlerini kolay formül arayüzüyle yeni bir bütçeye aktarabilir, şirketlerinizi ve konsolide hallerini ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz.

Uyumlu Logo On-Premise Ürünleri

İş süreçlerinizi kolay, pratik ve etkin bir şekilde yönetin.

ON-PREMISE

Logo Netsis Wings

Geniş modüler yapısı ve zengin fonksiyonlarıyla orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini iyileştiren Logo Netsis Wings ERP, web üzerinden kullanım özelliği sayesinde de sürdürülebilir verimliliği her an, her yerde destekliyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

Logo Netsis 3 Standard

Orta ölçekli işletmelerde finans-muhasebe, üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamaların merkezi yönetimi için geliştirilen Logo Netsis 3 Standard, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE

Logo Tiger 3 Enterprise

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise, süreçleri kolaylaştırıp geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları etkili şekilde karşılayarak üretimde sürdürülebilir verimlilik sağlıyor.

Detaylı İncele
ON-PREMISE
Farklı ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun ürünler için Logo ürünlerimizi inceleyin.

Hepsini İncele